informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 137 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 14 Tablica ogłoszeń szukając: schody
Nr 91
OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WYKONANIE DACHU.
ORAZ DODATKOWE PRACE BUDOWLANE.
SPECJALIZUJEMY SIę W WYKONAWSTWIE DACHóW OD WIEZBY DACHOWEJ PO EFEKT KONCOWY.NASZYM ATUTEM JEST WYKONAWSTWO,JAKOść I ZADOWOLENIE KLIENTA.

MIęDZY INNYMI OFERUJEMY:
WIęZBY DACHOWE
MONTAż RóżNEGO RODZAJU DACHóWEK ORAZ BLACHY
KRYCIE PAPą ,GONTEM
MONTAż RYNIEN
OBRóBKI BLACHARSKIE WRAZ Z MONTAżEM
MONTAż OKIEN DACHOWYCH
WYKONANIE I REMONTY WSZELKICH POKRYC DACHOWYCH
PRACE BUDOWLANE ,KOMINY,WIENCE,PODMURóWKI ITP.
SCHODY I BALUSTRADY DREWNIANE WRAZ Z MONTAżEM.

DACHY WYKONUJEMY RZETELNIE,SOLIDNIE I Z GWARANCJA.

POMAGAMY RóWNIEż WYBRAC, WYLICZYC I WYCENIC ILOść POTRZEBNYCH MATERIAłóW.

CENY USTALAMY INDYWIDUALNIE DO KAżDEGO PROJEKTU,INWESTYCJI.

R-DACH
TEL: 795139080,789151334
E-MAIL: [email protected]

ZAPRASZAM!!!!!


Nr 92
NASZA FIRMA OFERUJE PANSTWU USłUGI DEKARSKO-CIESIELSKIE-KOMPLEKSOWE WYKONANIE DACHU ORAZ DODATKOWE PRACE BUDOWLANE.

SPECJALIZUJEMY SIę W WYKONAWSTWIE DACHóW OD WIEZBY DACHOWEJ PO EFEKT KONCOWY.
NASZYM ATUTEM JEST WYKONAWSTWO,JAKOść I ZADOWOLENIE KLIENTA.

MIęDZY INNYMI OFERUJEMY:

WIęZBY DACHOWE
MONTAż RóżNEGO RODZAJU DACHóWEK ORAZ BLACHY
KRYCIE PAPą ,GONTEM
MONTAż RYNIEN
OBRóBKI BLACHARSKIE WRAZ Z MONTAżEM
MONTAż OKIEN DACHOWYCH
WYKONANIE I REMONTY WSZELKICH POKRYC DACHOWYCH
PRZEBUDOWY STARYCH KONSTRUKCJI DACHOWYCH
PRACE BUDOWLANE ,KOMINY,WIENCE,PODMRóWKI ITP.
SCHODY I BALUSTRADY DREWNIANE WRAZ Z MONTAżEM.

W RAMACH WYKONYWANYCH USłUG OFERUJEMY:

- OGLęDZINY DACHU
- POMOC W WYBORZE TECHNOLOGII WYKONAWSTWA I DOBóR MATERIAłóW
- KOSZTORYS
- FACHOWE WYKONAWSTWO I DOWóZ MATERIAłóW

DACHY WYKONUJEMY RZETELNIE,SOLIDNIE I Z GWARANCJA.

POMAGAMY RóWNIEż WYBRAC, WYLICZYC I WYCENIC ILOść POTRZEBNYCH MATERIAłóW.

POSIADMY DOSTęP DO MATERIAłóW W DOBRYCH CENACH.

CENY USTALAMY INDYWIDUALNIE DO KAżDEGO PROJEKTU,INWESTYCJI.

R-DACH
TEL: 795139080,789151334
E-MAIL: [email protected]

ZAPRASZAM!!!


Nr 93
FIRMA HAPPY-LIFTS OFERUJE PAńSTWU USłUGI Z ZAKRESU LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH. NASZYM CELEM JEST JAK NAJLEPSZE DOSTOSOWANIE PRODUKTU DO PAńSTWA POTRZEB, DLATEGO WSPółPRACUJEMY Z NAJLEPSZYMI PRODUCENTAMI NA śWIATOWYM RYNKU. DO KAżDEGO KLIENTA PODCHODZIMY INDYWIDUALNE, PRZEDSTAWIAMY MOżLIWE ROZWIąZANIA DOSTOSOWANE DO PAńSTWA POTRZEB I BUDżETU.

KRZESEłKO SCHODOWE JEST NAJPROSTSZYM URZąDZENIEM, DZIęKI KTóREMU SCHODY STAJą SIę BEZPIECZNE JAK NIGDY WCZEśNIEJ. KRZESłO DźWIGOWE JEST UBEZPIECZENIEM PRZED EWENTUALNYM UPADKIEM, KTóRY ZAGROZIłBY żYCIU I ZDROWIU.
NASZA FIRMA KAżDEGO DNIA POZNAJE OSOBY, KTóRE PRZEżYłY POWAżNY UPADEK NA WłASNYCH SCHODACH, DLATEGO ZACHęCAMY JUż DZIś ZADBAć O WłASNE ZDROWIE ORAZ SWOICH BLISKICH.
KRZESEłKO SCHODOWE JEST POMOCNE W NASTęPUJąCYCH SYTUACJACH:

- KOBIETY W CIążY CHCąCE ZADBAć O BEZPIECZEńSTWO WłASNE I DZIECKA
- SCHORZENIA UKłADU RUCHU, UKłADU ODDECHOWEGO, UKłADU KRążENIA, OSTEOPOROZA
- CHOROBY SERCA
- STANY POOPERACYJNE
- PODESZłY WIEK I ZAGROżENIA PłYNąCE Z PORUSZANIA SIę PO SCHODACH
- DLA OSóB, KTóRE WG ZALECEń LEKARZY MUSZą UNIKAć CHODZENIA PO SCHODACH
- PRZEMęCZENIE PO CIężKIM DNIU, KIEDY CHCEMY WYGODNIE WJECHAć KRZESEłKIEM NA GóRę

ZAPRASZAMY ODWIEDZIć NASZą STRONę HTTP://HAPPY-LIFTS.PL

PAńSTWO MOGą PRZECZYTAć ARTYKUł O PROJEKCIE ZREALIZOWANYM PRZEZ NASZ ZESPół HTTP://WWW.ZYCIEWARSZAWY.PL/ARTYKUL/557273.HTML

W NASZEJ OFERCIE KRZESEłKA SCHODOWE JUż OD 4500 PLN

TELEFON KONTAKTOWY: 0 501 401 406 LUB 22 396 53 63

KONSULTACJA Z NASZYM DORADCą JEST BEZPłATNA. ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.


Nr 94
SCHODY DREWNIANE BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ

Nr 95
KRATY OCYNKOWANE NA PRZYKRYCIA KANAłóW, PODJAZDY DLA NIEPEłNOSPRAWNYCH, POMOSTY, SCHODY ZEWNęTRZNE.

OBSłUGUJEMY KLIENTóW Z TERENU CAłEJ POLSKI.

ZAPRASZAMY DO WSPółPRACY HURTOWNIE, SKLEPY, FIRMY BUDOWLANE JAK RóWNIEż KLIENTóW INDYWIDUALNYCH.

SAKOSTAL - BEZ WPADKI - KRATY, STOPNIE, PłYTY, SIATKI.
FACHOWO, MIłO I TANIO.KONTAKT:
SAKOSTAL
TEL. 662 683 001, 662 683 002
[email protected]


Nr 96
PłYTY KAMIENNE O NATURALNYCH OWALNYCH KSZTAłTACH, CIęTE Z GłAZóW NARZUTOWYCH.
DOSKONALE NADAJą SIę NA PRZEJśCIA CZY CHODNIKI WTOPIONE W TRAWNIK, SCHODY LUB ELEWACJE.
GRUBOść: 40 MM. SZORSTKA POWIERZCHNIA PłYT ZAPOBIEGA śLIZGANIU SIę NP. PRZY OPADACH, CZY PODLEWANIU TRAWNIKA.


Nr 97
ŚCIANKI DZIAŁOWE,SCHODY,TARASY,TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE.

Nr 98
PRZEDSTAWIAMY PAńSTWU USłUGę RENOWACJI STARYCH SCHODóW SPOD FARBY. DAWNIEJ BARDZO CZęSTO ZDARZAłO SIę żE DREWNIANE SCHODY BYłY ZABEZPIECZANE POPRZEZ MALOWANIE FARBą OLEJNą. NASZA FIRMA ZAJMUJE SIę PRZYWRACANIEM SCHODOM ICH STAREJ śWIETNOśCI.

USłUGA OBEJMUJE W SOBIE:
- DEMONTAż LISTEWEK I INNYCH ELEMENTóW MASKUJąCYCH,
- USUNIęCIE WSZYSTKICH WARSTW FARBY ZE STOPNI I PODSTOPNI,
- SZLIFOWANIE DREWNA Z UZUPEłNIANIEM UBYTKóW (SZPACHLOWANIE PYłEM DRZEWNYM ZMIESZANYM Z KITEM NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKA),
- LISTWOWANIE ORAZ NA żYCZENIE KLIENTA DOPRACOWYWANIE DETALI (LISTWY FAZOWANE, ćWIERćWAłKI, KąTOWNIKI),
- 3 KROTNE LAKIEROWANIE BąDź OLEJOWANIE.

CENA 100 Zł / STOPIEń Z PODSTOPNIEM

W CENę USłUGI WLICZONY JEST LAKIER BąDź OLEJ (WYBóR NALEżY DO KLIENTA).
USUWANIE FARBY Z TRALEK, BALUSTRAD, SłUPKóW I POLICZKóW- CENę USTALAMY INDYWIDUALNIE W ZALEżNOśCI OD STOPNIA SKOMPLIKOWANIA.

NA ZDJęCIACH POKAZUJEMY RENOWACJę SCHODóW PROSTYCH (90 LETNICH) SPOD OKOłO 4-5 WARSTW FARBY ORAZ SCHODóW PEłNYCH Z SłUPKIEM, TRALKAMI I PORęCZą.

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIECIE PAńSTWO RóWNIEż:
- DREWNO KRAJOWYCH GATUNKóW - PARKIET, DESKę, DYLE ORAZ FINISHPAKIET,
- LISTWY DREWNIANE LITE I FORNIROWANE,
- PANELE, LISTWY, PODKłADY, FOLIę.

ZOBACZ INNE NASZE OGłOSZENIA - WPISZ DREW-DAR W WYSZUKIWARCE.

KONTAKT:
ZAKłAD USłUGOWO-PRODUKCYJNY DREW-DAR DARIUSZ WOWK
TEL. 668-179-532
E-MAIL: [email protected]
WOJ. WARMIńSKO-MAZURSKIE


Nr 99
SCHODY I DRZWI DREWNIANE !!!

Nr 100
W SKłAD NASZEJ OFERTY WCHODZI WYKONANIE:
DASZKóW I ZADASZEń NAD WEJśCIA, SCHODY, TARASY CZY BALKONY
śWIETLIKóW DACHOWYCH
LEKKICH ZABUDóW POLIWęGLANOWO - ALUMINIOWYCH TARASóW
WIAT GARAżOWYCH
CIąGóW KOMUNIKACYJNYCH
ZABUDóW MYJNI BEZDOTYKOWYCH

SZKIELET KONSTRUKCJI WYKONANY JEST ZE STALI I ALUMINIUM NATOMIAST JAKO POKRYCIE KONSTRUKCJI STOSUJEMY MATERIAłY NAJWYżSZEJ JAKOśCI:
POLIWęGLAN LITY ORAZ POLIWęGLAN KOMOROWY O GRUBOśCI 6MM,8MM,10MM,16MM I GRUBSZE,


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.