informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 1 gość
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 14 Tablica ogłoszeń szukając: schody
Nr 81
BRAMY, OGRODZENIA, BALUSTRADY, SCHODY, AUTOMATYKA

Nr 82
FIRMA GAW-BRUK śWIADCZY USłUGI W ZAKRESIE:
BUDOWY NAWIERZCHNI Z:
- KOSTKI BRUKOWEJ
- KOSTKI GRANITOWEJ
- KAMIENIA NATURALNEGO
OFERUJEMY RóWNIERZ RENOWACJE I IMPREGNACJE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ.
BUDUJEMY: PARKINGI, PODJAZDY, PLACE MANEWROWE, CHODNIKI, śCIEżKI, śCIEżKI OGRODOWE,
DROGI ROWEROWE, DROGI DOJAZDOWE, ARKADY. DZIEDZIńSCE, PASAżE, SCHODY, TARASY,
WWW.GAW-BRUK.COM.PL
[email protected]
[email protected]

NASZE USłUGI OBJęTE Są 12 MIESIęCZNą GWARANCJą


Nr 83
MALOWANIE,GłADZIE GIPSOWE,HYDRAULIKA,ELEKTRYKA,
PARKIETY,GLAZURA,TERAKOTA,
SCHODY,


Nr 84
PRZEDSTAWIAMY PAńSTWU USłUGę RENOWACJI STARYCH SCHODóW SPOD FARBY. DAWNIEJ BARDZO CZęSTO ZDARZAłO SIę żE DREWNIANE SCHODY BYłY ZABEZPIECZANE POPRZEZ MALOWANIE FARBą OLEJNą. NASZA FIRMA ZAJMUJE SIę PRZYWRACANIEM SCHODOM ICH STAREJ śWIETNOśCI.

USłUGA OBEJMUJE W SOBIE:
- DEMONTAż LISTEWEK I INNYCH ELEMENTóW MASKUJąCYCH,
- USUNIęCIE WSZYSTKICH WARSTW FARBY ZE STOPNI I PODSTOPNI,
- SZLIFOWANIE DREWNA Z UZUPEłNIANIEM UBYTKóW (SZPACHLOWANIE PYłEM DRZEWNYM ZMIESZANYM Z KITEM NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKA),
- LISTWOWANIE,
- LAKIEROWANIE BąDź OLEJOWANIE.

CENA 100 Zł / STOPIEń Z PODSTOPNIEM

W CENę USłUGI WLICZONY JEST LAKIER BąDź OLEJ (WYBóR NALEżY DO KLIENTA).
USUWANIE FARBY Z TRALEK I BALUSTRAD - CENę USTALAMY INDYWIDUALNIE W ZALEżNOśCI OD STOPNIA SKOMPLIKOWANIA.

NA ZDJęCIU POKAZUJEMY RENOWACJę SCHODóW (OKOłO 90 LETNICH) SPOD OKOłO 4-5 WARSTW FARBY. SCHODY OLEJOWANE.

ZOBACZ INNE NASZE OGłOSZENIA - WPISZ DREW-DAR W WYSZUKIWARCE.

KONTAKT:
ZAKłAD USłUGOWO-PRODUKCYJNY DREW-DAR DARIUSZ WOWK
TEL. 668-179-532
E-MAIL: [email protected]
WWW: DREW-DAR.FIRMY.NET
WOJ. WARMIńSKO-MAZURSKIE


Nr 85
REMONTY I WYKOńCZENIA WNęTRZ:
WARSZAWA I OKOLICE
śCIANKI DZIAłOWE Z KARTON-GIPSU
SUFITY PODWIESZANE, GIPSOWANIE, MALOWANIE, GLAZURA, TERAKOTA, PANELE: śCIENNE I PODłOGOWE, PARKIETY, SCHODY, BOAZERIA I INNE NIETYPOWE REMONTY


Nr 86
PROFESIONALNE UKłADANIE PłYTEK CERAMICZNYCH , FLIZY ,GRESY, TERAKOTA,GRANIT,MARMUR,KAMIEń...
ŁAZIENKA KOMPLEKSOWO
-HYDRAULIKA
-ELEKTROINSTALACJA
-ZABUDOWA,PółKI ITP.
-PłYTKI
-MALOWANIE
SCHODY WEWNęTRZNE I ZEWNęTRZNE
-ROZMIERZENIE-BETON-DREWNO-GRANIT-BARIERKA

TEL.604507428


Nr 87
JESTEśMY FIRMą BUDOWLANą DZIAłAJąCą NA RYNKU OD DZIESIęCIU LAT.
NASZA OFERTA SKIEROWANA JEST ZARóWNO DO KLIENTóW INDYWIDUALNYCH, JAK I FIRM.
W SWOJEJ PRACY WYKORZYSTUJEMY MATERIAłY NAJLEPSZEJ JAKOśCI.
DYSPONUJEMY WYKWALIFIKOWANą KADRą.
ZLECENIA WYKONANE PRZEZ NASZA FIRMę CHARAKTERYZUJą SIę SZYBKOśCIą I PROFESJONALIZMEM WYKONANIA.
OFERUJEMY USłUGI W ZAKRESIE: BUDOWA, WYKOńCZENIA, REMONTY DOMóW I MIESZKAń. TYNKI MASZYNOWE AGREGATEM. WYKONANE PRZEZ NAS POWIERZCHNIE Są GłADKIE, RóWNE, WOLNE OD KRZYWIZN I ZARYSOWAń. TYNKI WYKONANE Są W WYSOKIM STANDARDZIE.
SUFITY I ZABUDOWY Z PłYT G-K. UKłADANIE GLAZURY, PANELI I PODłóG DREWNIANYCH.
MALOWANIE. ELEWACJE, DOCIEPLENIA, PODBITKI.
KOMINKI I ROZPROWADZENIE CIEPłA. KOMINKI Z PłASZCZEM WODNYM. OFERUJEMY SZEROKI WYBóR OBUDóW WZORóW Z PIASKOWCA I MARMURU.
OFERUJEMY TAKżE USłUGI W ZAKRESIE STOLARSTWA: SCHODY, PODłOGI, BALUSTRADY, BALKONY, TARASY, PODBITKI, OGRODZENIA, KONSTRUKCJE OGRODOWE-SPRZEDAż, MONTAż.
ZAJMUJEMY SIę TAKżE UKłADANIEM, NAPRAWą KONSTRUKCJI STROPóW DREWNIANYCH. NAPRAWą, KONSERWACJą MURóW PRUSKICH.

JESTEśMY SOLIDNI I OFERUJEMY NAJLEPSZą JAKOśC WYKONYWANYCH PRAC I KONKURENCYJNE CENY.
UDZIELAMY RABATóW.
WYSTAWIAMY FAKTURY VAT.
PRACE WYKONUJEMY NA TERENIE JELENIEJ GóRY I OKOLIC. MOżLIWE INNE LOKALIZACJE PO UZGODNIENIU.Nr 88
SZANOWNI PAńSTWO,

JESTEśMY FIRMą BUDOWLANą DZIAłAJąCą NA RYNKU OD DZIESIęCIU LAT.
NASZA OFERTA SKIEROWANA JEST ZARóWNO DO KLIENTóW INDYWIDUALNYCH, JAK I FIRM.
W SWOJEJ PRACY WYKORZYSTUJEMY MATERIAłY NAJLEPSZEJ JAKOśCI.
DYSPONUJEMY WYKWALIFIKOWANą KADRą.
ZLECENIA WYKONANE PRZEZ NASZA FIRMę CHARAKTERYZUJą SIę SZYBKOśCIą I PROFESJONALIZMEM WYKONANIA.
OFERUJEMY USłUGI W ZAKRESIE: WYKOńCZENIA, REMONTY DOMóW I MIESZKAń. TYNKI MASZYNOWE AGREGATEM. WYKONANE PRZEZ NAS POWIERZCHNIE Są GłADKIE, RóWNE, WOLNE OD KRZYWIZN I ZARYSOWAń. TYNKI WYKONANE Są W WYSOKIM STANDARDZIE.
SUFITY I ZABUDOWY Z PłYT G-K. UKłADANIE GLAZURY, PANELI I PODłóG DREWNIANYCH.
MALOWANIE. ELEWACJE, DOCIEPLENIA, PODBITKI.
KOMINKI I ROZPROWADZENIE CIEPłA. KOMINKI Z PłASZCZEM WODNYM. OFERUJEMY SZEROKI WYBóR OBUDóW WZORóW Z PIASKOWCA I MARMURU.
OFERUJEMY TAKżE USłUGI W ZAKRESIE STOLARSTWA: SCHODY, PODłOGI, BALUSTRADY, BALKONY, TARASY, PODBITKI, OGRODZENIA, KONSTRUKCJE OGRODOWE-SPRZEDAż, MONTAż.
ZAJMUJEMY SIę TAKżE UKłADANIEM, NAPRAWą KONSTRUKCJI STROPóW DREWNIANYCH. NAPRAWą, KONSERWACJą MURóW PRUSKICH.
JESTEśMY SOLIDNI I OFERUJEMY NAJLEPSZą JAKOśC WYKONYWANYCH PRAC I KONKURENCYJNE CENY.
UDZIELAMY RABATóW.
WYSTAWIAMY FAKTURY VAT.
Nr 89
OCYNKOWANE KRATY WEMA, KRATY POMOSTOWE, KRATY PODESTOWE ZGRZEWANE I PRASOWANE NA PODJAZDY, PRZYKRYCIA KANAłóW, WYCIERACZKI, STOPNIE SCHODOWE Z KRATY WEMA, SCHODY ZEWNęTRZNE, KRATY I STOPNIE CHEMOODPORNE TWS.

SAKOSTAL – BEZ WPADKI – KRATY, BLACHY, PłYTY, SIATKI.

FACHOWO, MIłO I TANIO.

KONTAKT:
SAKOSTAL
662 683 001
662 683 002
[email protected]


Nr 90
PRODUKUJEMY OGRODZENIA NA BAZIE WłASNYCH SZTACHETEK METALOWYCH ZAKOńCZONYCH OZDOBNYM GROTEM ORAZ PROFILI ZAMKNIęTYCH. SZTACHETKI O SZEROKOśCI 4 CM I ROZSTAW 5CM TO NAJCZęśCIEJ STOSOWANE PRZEZ NAS PARAMETRY OGRODZEń. ZAGęSZCZENIE SZTACHETEK POWODUJE, żE NASZE OGRODZENIA MAJą SOLIDNY, BOGATY WYGLąD PRZY STOSUNKOWO NIEWIELKIM CIężARZE.
OFERUJEMY OGRODZENIA , BRAMY UCHYLNE ORAZ PRZESUWNE. LEKKIE BRAMY, FURTKI ZAPEWNIAJą DłUGOTRWAłE, łATWE UżYTKOWANIE. PROPONUJEMY RóżNE WZORY BRAM, FURTEK, PRZęSEł DO KTóRYCH ZAPROJEKTOWANE ZOSTAłY BALUSTRADY BALKONOWE TWORZąCE HARMONIJNą CAłOść. OGRODZENIA FIRMY SOLMET PROFESJONALNIE WYKONANE Są ELEMENTEM OZDOBNYM POSESJI.
W OFERCIE MAMY TAKżE BARIERKI NIERDZEWNE.
OGRODZENIA DOPASOWUJEMY DO ISTNIEJąCYCH SłUPKóW, DZIęKI SEGMENTOWEJ BUDOWIE IDEALNIE WPISUJą SIę W TEREN POCHYłY.
ICH ZALETą JEST DUżA GęSTOść PRZY MAłYM CIężARZE ORAZ NIEWIELKIE KOSZTY CYNKOWANIA.
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POPRZEZ OCYNKOWANIE, MALOWANIE PROSZKOWE DAJE DOSKONAłE EFEKTY I POZWOLI CIESZYć SIę PIęKNEM OGRODZENIA PRZEZ WIELE LAT.
SZTACHETKI Są PRODUKOWANE U NAS OD PODSTAW, WZóR SZTACHETKI JEST WZOREM FIRMY SOLMET DZIęKI CZEMU NASZE CENY Są ATRAKCYJNE.
WYSYłKA SZTACHETEK NA CAłY KRAJ.
PROPONUJEMY SłUPKI METALOWE ORAZ A’LA KLINKIER .
W SWOJEJ OFERCIE MAMY NAPęDY DO BRAM PRZESUWNYCH ORAZ SKRZYDłOWYCH ZNANEJ FIRMY NICE.
WYKONUJEMY SCHODY SAMONOśNE METALOWE, PODESTY, BILBORDY.
PEłNA OFERTA NA: WWW.SOLMETAL.PL


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.