informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Pocz±tek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTˇTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 28 go¶ci
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Bankowo¶ć
Biznes
Budownictwo
Ekonomia, finanse
IBB Estimator
IBB Estimator
Informatyka, internet
Komunikaty
Nieruchomo¶ci
Praca
Prawo
Prognozy
Rozmaito¶ci
Targi
UE
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odno¶nie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomo¶ć, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedĽ podaj adres e-mail)
Wiadomo¶ć poufna 
 
Reklama
Informacje
Fraza:  

Prawo "Nowo¶ci w prawie"
WAŻNA INFORMACJA DLA POLAKÓW Z WIELKIEJ BRYTANII

Jeżeli kiedykolwiek wzi±łe¶ pożyczkę, kartę kredytow± lub kredyt hipoteczny w Wielkiej Brytanii, ... (29-09-2011)
¬ródło: Patrick Gordon - brytyjska firma prawnicza

STRAŻAK WYSTAWI MANDAT ZA ŁAMANIE PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

< ... (03-08-2011)
¬ródło: Hawle - producent armatury

Sporny podatek do zapłacenia dopiero po ostatecznej decyzji

   Niedostateczne decyzje podatkowe będ± wstrzymywane do czasu uprawomocnienia - wynik ... (19-04-2008)
¬ródło: Wyborcza (gazeta.pl) - Gazeta ogólnopolska

Upadło¶ć konsumencka - tak, ale kontrolowana

   Zdaniem Krajowego Rejestru Długów zgłoszona przez Platformę Obywatelsk± n ... (11-03-2008)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Ulga przy spadkach: Zamiast strat przyniosła zyski

   Polacy w ci±gu ostatnich czterech miesięcy zabrali z funduszy inwestycyjn ... (11-03-2008)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Rewolucja w obowi±zkowym ubezpieczeniu OC
   Zgodnie z nowym rozporz±dzeniem Ministra Finansów, ¶wiadczeniodawca udzielaj±cy ¶wiadcz ... (26-01-2008)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Za błędy księgowej zawsze odpowiada przedsiębiorca

   Mimo że to biuro rachunkowe prowadzi rozliczenia podatkowe, osob± odpowie ... (08-12-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Jak rozliczyć fakturę bez unijnego numeru VAT

   Dla polskiego nabywcy nie ma znaczenia, czy na fakturze otrzymanej od zag ... (02-12-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Nowy sposób na uniknięcie PIT przy sprzedaży nieruchomo¶ci

   "Gazeta Prawna" donosi o nowy sposobie, w jaki podatnicy próbuj± unikn±ć ... (21-10-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Notarialna taksa za nieruchomo¶ci pozostanie nadal wysoka

   Notariusze znaleĽli lukę w rozporz±dzeniu ministra Ziobro obniżaj±cym sta ... (02-10-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Opłaca się przyspieszyć amortyzację

   Przedsiębiorcy znaleĽli nowy sposób na oszczędno¶ci w podatkach. Je¶li am ... (17-09-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Czy można wysłać pracownika na szkolenie w dniu wolnym od pracy?

   Jeżeli pracodawca skieruje pracownika na szkolenie zwi±zane z wykonywan± ... (14-09-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

I bez ewidencji można odliczyć VAT

   Nawet je¶li podatnik nie składał deklaracji, ani też nie prowadził ewiden ... (11-09-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Zmieni± się zasady księgowo¶ci dla małych i ¶rednich firm

   Standardy rachunkowo¶ci dla małych i ¶rednich przedsiębiorstw, które ukaż ... (06-09-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Polisy AC nie zawsze gwarantuj± zwrot kosztów
   Naprawa samochodu z polisy autocasco może spowodować, że przy kolejnej szkodzie czę¶ć k ... (06-09-2007)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Mniej pułapek przy klasyfikacji umów leasingu

   Firmy korzystaj± z różnych form finansowania swojej działalno¶ci. Coraz c ... (04-09-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Nie zawsze można odliczyć VAT naliczony

   Podatnik, który nie prowadzi w dacie wystawienia faktury działalno¶ci gos ... (02-08-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Sprzedaż terenów niezabudowanych jest nieopodatkowana

   Sprzedaż terenów niezabudowanych jest zwolniona z zapłaty podatku VAT. Ta ... (28-07-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Podatek płacimy od ceny nieruchomo¶ci okre¶lonej przez fiskusa

   Podatnik okre¶laj±c warto¶ć nieruchomo¶ci do opodatkowania musi trzymać s ... (26-07-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Fiskus ponownie naliczy podatek od darowanego mieszkania
   Osoby, które otrzymały nieruchomo¶ć mog± spodziewać się wezwań z urzędu skarbowego. Fis ... (26-07-2007)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Nie można być jednocze¶nie jedynym wspólnikiem i prezesem zarz±du

   Jedyny wspólnik w spółce z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± nie może zatrud ... (25-07-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Przedawnienie wykroczenia skarbowego po pięciu latach

   Podatnik nie może liczyć na łaskawo¶ć urzędników skarbowych sprawuj±cych ... (14-07-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Pracodawca może bez zgody potr±cić nienależny zasiłek

   Pracodawca ma prawo odzyskać nienależnie wypłacony zasiłek potr±caj±c go ... (14-07-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Umowę o wieczyste użytkowanie można rozwi±zań

   Kodeks cywilny zezwala na rozwi±zanie umowy wieczystego użytkowania, w sy ... (13-07-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Na wyjazd służbowy musi być dowód

   Aby wyjazd służbowy mógł być wliczony w koszty uzyskania przychodów jego ... (13-07-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Rozmowy służbowe rozliczane s± inaczej niż prywatne

   Używanie telefonów służbowych przez pracowników jest na porz±dku dziennym ... (12-07-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Pracownicy w ci±ży trzeba zapewnić odpowiednie warunki pracy

   Je¶li pracownica w ci±ży została przeniesiona do innej pracy, nie może po ... (11-07-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Za nieprzyznanie dotacji doradca nie odpowiada

   Korzystanie z usług firm doradczych, pomagaj±cych w staraniach o dotacje ... (11-07-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Jak rozliczyć zakup drukarki?

   Drukarka komputerowa jeszcze kilka lat uznawana była przez organy podatko ... (10-07-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Przedsiębiorcy bliżej odzyskania VAT od paliwa
   "Gazeta Prawna" zapowiada, że Polskę czeka kolejna sprawa przed Europejskim Trybunałem ... (02-07-2007)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Od dzi¶ obniżona składka rentowa
   Od dzi¶ ł±cznie o 7 punktów procentowych zostaje obniżona składka rentowa.
 &n ... (01-07-2007)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Prezydent podpisał ustawę o obniżeniu składki rentowej
   Prezydent podpisał ustawę, zgodnie z któr± składka rentowa zostanie obniżona ł±cznie o ... (27-06-2007)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Wył±czenie wspólnika - najpierw wycena, potem s±d

   Chc±c wykluczyć wspólnika ze spółki należy w tym celu złożyć wniosek do s ... (19-06-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Jak okre¶lić moment powstania obowi±zku podatkowego

   Przedsiębiorcy s± zobowi±zani w odpowiednim czasie wyliczyć kwotę zobowi± ... (17-06-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Faktura wystawiona przez podmiot nieuprawniony a odliczenie VAT

   Podatnik ma prawo do odliczenia VAT na podstawie otrzymanych faktur zakup ... (11-06-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Urzędnik nie ma prawa ż±dać faktury z podpisem i piecz±tk±
   Urzędnicy nie mog± odmówić przyjęcia faktury z powodu braku podpisu b±dĽ piecz±tki wyst ... (06-06-2007)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Budownictwa społeczne: Nowe definicje, nowe stawki

   Ministerstwo Finansów kończy prace nad projektem zmian w ustawie o VAT wp ... (28-05-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Polskie regulacje VAT niezgodne z prawem wspólnotowym

   Ograniczenia dotycz±ce odliczania VAT przy kupnie lub leasingu samochodów ... (25-05-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Dla ¶rodków o warto¶ci poniżej 3,5 tys. zł można wyodrębnić now± grupę

   Zastosowanie jednorazowej, uproszczonej amortyzacji podatkowej dla ¶rodkó ... (15-05-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Czy będzie przedłużenie ulgi budowlanej na zwrot VAT?
   Tylko do końca 2007 r. inwestorom prywatnym przysługuje prawo do ubiegania się o zwrot ... (14-05-2007)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Sprzedaż darowanego mieszkania jest opodatkowana

   Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wypowiedział się w sprawie opodatkowania ... (30-04-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Ustne wypowiedzenie bywa skuteczne

   Zgodnie z kodeksem pracy wypowiedzenie umowy powinno mieć formę pisemn±. Je¶li prac ... (28-04-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Coraz mniej czasu na złożenie PIT-ów
   Zostały już tylko cztery dni, aby rozliczyć się z fiskusem za zeszły rok. W zwi±zku z t ... (28-04-2007)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Uzupełniane dokumenty z dat± póĽniejsz± niż termin składania ofert

   Projektowana nowelizacja prawa o zamówieniach publicznych dopuszcza, aby ... (25-04-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Zmiana zasad sprzedaży/kupna nieruchomo¶ci

   Nowe zasady opodatkowania przy sprzedaży nieruchomo¶ci do porz±dku prawne ... (20-04-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Wydatki na remont s± kosztem w okresie ich poniesienia

   Przedsiębiorcy w wyniku pozyskania aktywów trwałych niekiedy musz± ponosi ... (19-04-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Akcyza za samochody w końcu wróci do podatników
   Trybunał Sprawiedliwo¶ci orzekł w styczniu, że podatek akcyzowy nakładany między majem ... (19-04-2007)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Diety za odbyte podróże szefa można wliczyć w koszty

   Diety za czas podróży kierowca prowadz±cy działalno¶ć gospodarcz± może za ... (12-04-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Jak więcej wypadków to składka ro¶nie

   Zawsze na pocz±tku kwietnia ZUS ustala dla firm wysoko¶ć składki na ubezp ... (06-04-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Finansowe skutki darowizny auta: Od te¶cia z podatkiem, od taty już bez

   Wła¶cicielem samochodu można się stać dzięki hojno¶ci innych osób – ... (06-04-2007)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Niekorzystn± uchwałę można uchylić lub stwierdzić jej nieważno¶ć

   Ustawodawca dał możliwo¶ć zaskarżania uchwał podejmowanych podczas z ... (04-04-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Fiskus nie będzie weryfikował cen zakupu auta przy zwrocie akcyzy
   "Puls Biznesu" pisze, że fiskus nie będzie weryfikował cen zakupu używanych samochodów. ... (04-04-2007)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Kontrola nieruchomo¶ci na koszt wła¶ciciela

   Podczas wczorajszych obrad Sejm przyj±ł nowelizację ustawy Prawo budowlan ... (01-04-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Jak wyliczyć składki za pracownika wykonuj±cego zlecenie

   W rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym pracownikiem jest nie t ... (01-04-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Do odliczenia ewidencja pojazdu nie jest potrzebna

   Aby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione ... (30-03-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Nowelizacja przepisów o kosztach ograniczy samozatrudnienie

   Ministerstwo finansów, daj±c nowe brzmienie definicji działalno¶ci gospod ... (29-03-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Kontrola w firmie: Nie można karać dwa razy za to samo

   Przedsiębiorca nie może być ukarany jednocze¶nie kar± pieniężn± i grzywn± ... (16-03-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Wydatki inwestycyjne a ulga podatkowa

   Dopłaty otrzymane na pokrycie wydatków inwestycyjnych mog± być objęte zwo ... (14-03-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Zasiłek trzeba rozliczyć

   Zasiłek dla bezrobotnych należy rozliczyć w zeznaniu rocznym, tak jak inn ... (14-03-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

S±dy odmawiaj± wysokich odpraw menedżerom

   PRZEGLˇD PRASY: S±dy coraz czę¶ciej odmawiaj± wypłaty wysokich odpraw dla zwalniany ... (12-03-2007)
¬ródło: Wyborcza (gazeta.pl) - Gazeta ogólnopolska

Wła¶ciciele jednoosobowych firm nie musz± zakładać firmowych kont
   Niektóre urzędy skarbowe nie pozwalaj± wła¶cicielom jednoosobowych firm płacić podatków ... (12-03-2007)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Spółkę osobow± założysz za mniej

   Od 10 marca zaczn± obowi±zywać nowe, niższe opłaty w sprawach rejest ... (09-03-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

S±d oddał małżonkom prawo do ulgi odsetkowej

   Zdaniem Ministerstwa Finansów podatnicy po ¶lubie trac± prawo do ulgi ods ... (06-03-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Przedsiębiorca uzyska nowe prawa względem ubezpieczyciela

   W przypadku rozwi±zania umowy ubezpieczenia, konsument będzie mógł odzysk ... (06-03-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Firmy ubezpieczeniowe dyskryminuj± małżonków
   Gdy m±ż spowoduje wypadek samochodowy, w którym ucierpi żona - współpasażerka, nie nale ... (05-03-2007)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Składka rentowa spadnie, pracownicy dostan± wyższe wynagrodzenia
   Rz±d szykuje wszystkim pracownikom pięcioprocentow± podwyżkę zarobków - pisze "Rzeczpos ... (28-02-2007)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Wyjazd integracyjny nie jest podróż± służbow±

   Wyjazdu pracowników na imprezę integracyjn± nie można nazwać podróż± służ ... (27-02-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Były prezes nie odpowiada za dług spółki

   Były członek zarz±du nie odpowiada za długi spółki, nawet je¶li poprzez j ... (24-02-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Windykator nie może zastraszać

   Wczorajszy wyrok S±du Ochrony Konkurencji i Konsumentów powinien położyć ... (22-02-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

VAT: Ministerstwo wie jak utrudnić życie przedsiębiorcom

   Je¶li nowelizacja ustawy o VAT zacznie obowi±zywać, przedsiębiorca będzie ... (22-02-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Prawo o swobodzie działalno¶ci gospodarczej trafiło do kosza
   Przygotowywane od roku prawo o swobodzie działalno¶ci gospodarczej trafiło do kosza - d ... (22-02-2007)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Kiedy wydatki na cele integracyjne w koszty

   Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki, je¶li spotkanie m ... (21-02-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Odzyskaj VAT - Nadal warto zbierać faktury

   6 marca wchodz± w życie nowe przepisy dotycz±ce zwrotu osobom fizycznym n ... (18-02-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Spółdzielnie rozdadz± mieszkania?

   Ponad 900 tys. rodzin maj±cych spółdzielcze mieszkania lokatorskie będzie je m ... (18-02-2007)
¬ródło: Wyborcza (gazeta.pl) - Gazeta ogólnopolska

Urz±d musi informować nie tylko o obowi±zkach, ale i przywilejach

   Do obowi±zków urzędu skarbowego należy wyja¶nienie spółce, w jaki sposób ... (16-02-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Korzystne przepisy dla wła¶cicieli ¶rodków transportowych

   Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która obowi±zuje od ... (16-02-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Korekta VAT po roku

   Podatnik prowadz±cy sprzedaż mieszan± może odliczyć tylko czę¶ć VAT nalic ... (12-02-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Wynik aukcji internetowej jest wi±ż±cy

   Aukcja internetowowa niczym nie różni się od innych aukcji, tak więc i w ... (08-02-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Komisja opracuje standardy dla leasingu

   Trwaj± prace nad ustaleniem standardu dotycz±cego leasingu. Komitet ... (07-02-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Urzędy skarbowe będ± uprzedzać o kontrolach
   "Rzeczpospolita" dowiedziała się, że na wniosek Ministerstwa Finansów przedsiębiorcy i ... (05-02-2007)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Zasady rozliczania wydatków s± niejasne

   Mimo nowych przepisów dotycz±cych zasady rozliczania wydatków, przedsiębi ... (02-02-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Więcej praw można amortyzować

   Od 1 stycznia br. powiększyła się lista warto¶ci niematerialnych i prawny ... (02-02-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Zwrot kosztów podróży służbowej po 1 stycznia

   Mimo że nowe rozporz±dzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawi ... (26-01-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Korekta tylko faktury pierwotnej

   Nierzetelne wystawienie faktury koryguj±cej jest przestępstwem, za co gro ... (26-01-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Wymagalno¶ć zadatku

   Przy niedotrzymaniu zawarcia umowy przyrzeczonej umow± przedwstępn± można ... (24-01-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Przedsiębiorcy nie chc± płacić za chorobowe
   Przedsiębiorcy domagaj± się, aby za chorobowe ich pracowników płacił w większej czę¶ci ... (24-01-2007)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Gastronomię niereprezentacyjn± nadal odliczamy

   Od 1 stycznia nie można już wliczyć w koszty uzyskania przychodu wydatków ... (20-01-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Zakup aparatu fotograficznego można uj±ć w koszty

   Aparat fotograficzny bywa wykorzystywany w normalnej działalno¶ci firmy, ... (20-01-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Na zerowy VAT potrzebna dokumentacja

   Do Naczelnego S±du Administracyjnego trafiła sprawa podatnika, który jako ... (18-01-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Nadpłata akcyzy do zwrotu, po kontroli ceny auta
   Nie musimy zwracać całej akcyzy za używane auta sprowadzane z zagranicy, musimy oddać t ... (18-01-2007)
¬ródło: Wyborcza (gazeta.pl) - Gazeta ogólnopolska

Liczy się moment powstania a nie stwierdzenia nadpłaty

   Nadpłacony podatek zostaje przez urz±d skarbowy automatycznie zaliczony n ... (16-01-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

VAT się zmienia - trzeba zmienić umowę

   Od 1 maja 2004r. w ramach dostosowywania naszych przepisów do regulacji U ... (16-01-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

40 tys. w obrocie i kupujesz kasę

   Już od jakiego¶ czasu trwaj± prace nad poszerzeniem kręgu osób ¶wiadcz±cy ... (16-01-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Czy wła¶ciciel przedmiotu wylicytowanego w Internecie musi go sprzedać?
   "Rzeczpospolita" pisze, że być może dzisiaj dowiemy się, czy wła¶ciciel przedmiotu wyli ... (15-01-2007)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Sprzeczne przepisy dotycz±ce potr±ceń

   Zasady naliczania potr±ceń z pensji pracowniczych okre¶la Kodeks pracy. P ... (13-01-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Miejsce zamieszkania - zmiana definicji dla celów podatkowych

   Nowelizacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wpro ... (11-01-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Dług spółdzielni może obci±żyć hipotekę naszego mieszkania
   Członek spółdzielni, który dokona wszystkich spłat niezbędnych do wyodrębnienia własno¶ ... (11-01-2007)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Naprawa firmy niekoniecznie korzystna dla wierzycieli

   Postępowanie naprawcze jest często szans± firmy na wyj¶cie z długów i dal ... (10-01-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Prywatny samochód nie wchodzi w koszty

   Koszty ubezpieczenia, amortyzacji i serwisu prywatnego samochodu używaneg ... (09-01-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Nie można dowolnie używać CE

   7 stycznia 2007r. wchodzi w życie znowelizowana ustawa o systemie oceny z ... (06-01-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Kiedy najem rozliczamy w kosztach?

   Wiadomo w jaki sposób rozliczać zwi±zane z najmem lokalu mieszkalnego kos ... (06-01-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Reprezentacja nie jest kosztem, VAT od niej - tak

   1 stycznia 2007 r. zmianie uległy przepisy ustaw o PIT i CIT. Tym samym z ... (06-01-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Potr±cenia z pensji w 2007 r.

   Potr±cenia dokonywane z pensji pracowniczych ograniczone s± tzw. kwot± wo ... (04-01-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Mandat za polisę OC z Internetu

   Grzywna do 250 zł i odholowanie samochodu na policyjny parking na koszt wła¶ciciela ... (03-01-2007)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Motyw zawarcia umowy nie ma zwi±zku z jej skuteczno¶ci±

   Ze względu na coraz cięższe warunki panuj±ce na rynku pracy, zdarzaj± się ... (01-01-2007)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Rekord komplikacji przepisów w ustawie o PIT

   Przepisy podatkowe już w tej chwili s± przesadnie skomplikowane dla więks ... (28-12-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Na dokumentach firmowych obowi±zkowy NIP

   Już za kilka dni nowelizacja przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze S±dowy ... (23-12-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Ciężarówka korzystniejsza podatkowo

   Nowelizacja przepisów wprowadza od przyszłego roku w życie now± definicję ... (23-12-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Odwołanie możliwe nawet po zawarciu umowy

   Mimo, że prawo zamówień publicznych przewiduje prawo do wniesienia odwoła ... (23-12-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Jak rozliczyć VAT od bezumownego korzystania z nieruchomo¶ci

   Interpretacje przepisów podatkowych wydawane przez urzędy skarbowe często ... (19-12-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Terminy płatno¶ci składek

   Osoba prowadz±ca pozarolnicz± działalno¶ć zobowi±zana jest do opłacania s ... (19-12-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Już teraz można oddać 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego
   "Gazeta Wyborcza" informuje, że darowiznę można przekazać już teraz i nie trzeba czekać ... (16-12-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Jak zabezpieczyć kontrakt

   W umowie najmu najemca i wynajmuj±cy mog± zawrzeć karę umown± zabezpiecza ... (14-12-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Wyrosło nowe pokolenie bezrobotnych
   "Gazeta Wyborcza" podaje, że w Słupsku bezrobotni wypisuj± się z urzędu pracy, by nie p ... (09-12-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Jak zmusić wła¶ciciela do sprzedaży akcji

   Coraz większa ilo¶ć spółek korzysta z możliwo¶ci przymusowego wykupienia ... (08-12-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Osoby prowadz±ce pozarolnicz± działalno¶ć gospodarcz±

   Osobom niepełnosprawnym (art. 25 ust. 3b ustawy o rehabilitacji) podejmuj ... (07-12-2006)
¬ródło: Wyborcza (gazeta.pl) - Gazeta ogólnopolska

Polskie kancelarie prawnicze ruszaj± z pomoc± emigrantom w Anglii
   Polacy, którzy wyjechali do pracy w Wielkiej Brytanii, coraz czę¶ciej potrzebuj± fachow ... (02-12-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Preferencyjna pożyczka z PARP

   Przedsiębiorcom, którzy nie maj± czasu czekać na przyznanie ¶rodków z now ... (30-11-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Jak okre¶lić, czy nast±piło czę¶ciowe wykonanie usługi?

   Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza zdaniem podatni ... (29-11-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Jak najkorzystniej rozstrzygać spory?

   W przypadku wyst±pienia sporów pomiędzy kontrahentami, możliwe jest skorz ... (29-11-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Odwołanie prezesa ważne mimo innego zapisu w umowie

   Nie jest ważny zapis umowy, daj±cy wył±czne prawo odwołania prezesa spółk ... (29-11-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Wi±ż±ce interpretacje przestan± wi±zać

   Nowelizacja Ordynacji Podatkowej niesie ze sob± spore ryzyko dla podatnik ... (28-11-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Ulga na wynajem nie uwzględnia wszystkich wła¶cicieli

   Mimo że ulga na wynajem przestała już obowi±zywać, nadal pojawiaj± się zw ... (28-11-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Kiedy należy zaksięgować koszty?

   Do¶ć często zdarza się, że faktury kosztowe księgowane s± w okresie rozli ... (27-11-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Rewolucja w windykacji

   Ministerialny projekt nowelizacji ustawy o komornikach i egzekucji, przyj ... (25-11-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Czym jest 'cienka kapitalizacja'?

   Zasadniczo odsetki od pożyczek gotówkowych zaci±gniętych przez firmę stan ... (24-11-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Konsekwencje niezgłoszenia bankructwa

   Moment, w którym zarz±d spółki powinien zgłosić wniosek o ogłoszenie upad ... (24-11-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Nabywca odpowiada za długi kupionej firmy

   Nabywca przedsiębiorstwa przejmuje wszelkie jego prawa w drodze sukcesji. ... (17-11-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Sejm: Darowizny od rodziny bez podatku


   Ustawy podatkowe czekaj± już tylko na podpis prezydenta (16-11-2006)
¬ródło: Wyborcza (gazeta.pl) - Gazeta ogólnopolska

Jak wynaj±ć na dłużej niż 10 lat?

   Kodeks cywilny uniemożliwia zawarcie umowy najmu na czas okre¶lony dłuższ ... (13-11-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

35 groszy za minutę porady podatkowej
   W infolinii Ministerstwa Finansów można uzyskać informacje, dotycz±ce podatków. Specjal ... (10-11-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Składka zdrowotna dla osób fizycznych prowadz±cych działalno¶ć

   Eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiadali na pytania dotycz±ce ... (08-11-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Infolinia dla niezadowolonych konsumentów

   Prawa konsumenta s± często ignorowane, a on sam bywa nieu¶wiadamiany o sw ... (07-11-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Załatw swoje sprawy przez pełnomocnika

   Nie wszyscy mamy wystarczaj±co dużo czasu, aby wszelkie dotycz±ce nas spr ... (07-11-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Skuteczno¶ć odst±pienia od umowy

   W przypadku umów ubezpieczeniowych zawieraj±cych szczególne zasady odst±p ... (06-11-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Niewi±ż±ce wi±ż±ce interpretacje

   Instytucja wi±ż±cych interpretacji podatkowych weszła w życie w styc ... (01-11-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Wytyczne do faktur elektronicznych

   Przedsiębiorcy często maj± problem z rozróżnianiem e-faktury i tradycyjne ... (31-10-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Współmałżonek nie jest stron± w postępowaniu

   Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego S±du Administracyjnego w Poznaniu, współ ... (31-10-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Leasing zwrotny

   Leasing zwrotny jest do¶ć szczególn± form± leasingu: dostawc± i odbiorc± ... (28-10-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Na umowie zawsze brutto

   W przypadku umowy o pracę, podawana jest zazwyczaj kwota brutto zarobków. ... (26-10-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Ulga od oprogramowania

   Kupuj±c oprogramowanie, firma może skorzystać z ulgi na zakup nowych tech ... (24-10-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Mieszkania nie będ± objęte podatkiem od spadków i darowizn
   "Gazeta Prawna" opisuje zmiany zasad opodatkowania sprzedaży odziedziczonych lub podaro ... (24-10-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Czy prawo europejskie pomoże odzyskać akcyzę na używane

   Europejski Trybunał Sprawiedliwo¶ci nie wydał jeszcze wyroku w sprawie st ... (23-10-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Bierny podatnik VAT

   Je¶li obrót firmy nie przekracza 10 tys. euro rocznie, przedsiębiorca nie ... (23-10-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Przegapiłem "urzędowy" termin - co dalej?

   Czasami, z mniej lub bardziej zawinionych przyczyn, zdarza się przeoczyć ... (14-10-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Na przejęciu spółki można zaoszczędzić

   Spółka nie może z zasady nabywać własnych udziałów ani akcji. Istnieje je ... (13-10-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Ubrania i bez logo wliczysz w koszty

   Do tej pory uznawano, że wrzucenia w koszty reprezentacyjne ubrań dla pra ... (13-10-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Firma w Anglii a podatki w Polsce

   Wła¶ciciele polskich firm, którzy zdecydowali się na wybór opodatkowania linowego w ... (27-09-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Jakie konsekwencje niezgłoszenia upadło¶ci?

   Prawo Spółdzielcze i Kodeks Spółek Handlowych przewiduj± odpowiedzialno¶ć ... (26-09-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Rz±d chce upro¶cić procedury przetargowe
   "Rzeczpospolita" dotarła do projektu zmian w przepisach o zamówieniach publicznych. Dzi ... (25-09-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Czy zaliczka jest przychodem?

   Interpretacje przepisów w tym zakresie s± na tyle zróżnicowane, że nadal ... (22-09-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Faktura wystarczaj±cym potwierdzeniem

   Urz±d skarbowy nie może odrzucić faktur zakupu i ż±dać innych dokumentów ... (19-09-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Przepisy podatkowe zniechęcaj± do partnerstwa

   Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym daje przedsiębiorcom możliwo¶ć ... (19-09-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Można wybrać od kogo ¶ci±gn±ć dług

   Jeżeli egzekucja przeciwko spółce z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± będzie ... (15-09-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Gminy zapłac± za długi lokatorów

   Takie s± konsekwencje wczorajszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok może zmu ... (12-09-2006)
¬ródło: Wyborcza (gazeta.pl) - Gazeta ogólnopolska

Policz wydatki wg statystyk

   Może się zdarzyć, że spotkamy się z zarzutem urzędu skarbowego o nieujawn ... (08-09-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Organ podatkowy powinien pomóc firmie w niedoli

   S±dy nie s± przychylne przedsiębiorcom, którzy przeżywa trudno¶ci finanso ... (05-09-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Korekta faktury możliwa nawet po 5 latach?

   Powszechne jest przekonanie, że fakturę koryguj±c± można wystawić tylko d ... (02-09-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Jaki dokument uprawnia do stosowania zerowej stawki VAT

   Aby zastosować zerow± składkę VAT przy wewn±trzwspólnotowej dostawie towa ... (01-09-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Kto na kasie od 1 wrze¶nia?

   Od 1 wrze¶nia 2006 r. podatnicy, którzy dotychczas byli zwolnieni z ... (01-09-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Nie ma podatnika, nie ma kontroli

   Nieobecno¶ć osoby kontrolowanej lub osoby przez niego wyznaczonej może sp ... (29-08-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Wywóz ¶rodków płatniczych za granicę bez zezwolenia

   Rz±dowy projekt nowelizacji prawa dewizowego przewiduje wykre¶lenie z kod ... (29-08-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Zmieni± się zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomo¶ci

   Według projektowanej nowelizacji ustawy o PIT z 5 czerwca 2006 r. od 1 st ... (26-08-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Drakońskie kary zniszcz± wiele firm

   Zaproponowana przez prezydenta nowelizacja prawa pracy wprowadza drakońsk ... (19-08-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Firma w Aglii a podatki w Polsce

   Wła¶ciciele polskich firm, którzy zdecydowali się na wybór opodatkowania ... (13-08-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Wydatki na prywatn± opiekę medyczn± będ± kosztem

   Od stycznia 2007 roku wydatki poniesione na prywatn± opiekę medyczn± będ± ... (11-08-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Liczy się data dyspozycji przelewu a nie jego wykonania

   Za datę uiszczenia wpisu s±dowego za po¶rednictwem internetu, uznaje się ... (11-08-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Na okres zawieszenia bez składek i deklaracji

   Przedsiębiorcy, którzy zdecyduj± się na zawieszenie działalno¶ci gospodar ... (09-08-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Fiskus sprawdzi umowę leasingow±

   Organy podatkowe maj± prawo do oceny umowy leasingowej - podaje "Rzeczpos ... (05-08-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Bez wpisu w księdze nie ma prawa do nieruchomo¶ci

   Wła¶cicielem nieruchomo¶ci można stać się nie tylko za spraw± umowy kupna ... (01-08-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Kogo najpierw spłacić przy upadło¶ci

   Należno¶ci z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorob ... (01-08-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Ile kosztuje założenie spółki

   Osoby rozpoczynaj±ce prowadzenie działalno¶ci gospodarczej w formie spółk ... (01-08-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Mniejsza składka, to i więcej firm

   Z każdym dniem wzrasta liczba przedsiębiorców korzystaj±cych z obowi±zuj± ... (29-07-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Likwidacja ryczałtu spowoduje problemy z zawieszeniem działalno¶ci

   Na polskim rynku pojawia się coraz większa liczba firm sezonowych. Aktual ... (25-07-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Zakupu gruntu nie odliczysz, ale VAT tak

   Zarówno wydatki poniesione na zakup gruntu, jak i opłaty zwi±zane z jego ... (23-07-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Pożyczasz rodzinie - pamiętaj o wyci±gu z rachunku

   Zgodnie z nowym projektem ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ust ... (23-07-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Ministerstwo Budownictwa: Stawka VAT na mieszkania nie wzro¶nie

   Rz±d obiecuje, że 7-proc. stawka VAT na mieszkania zostanie utrzymana. Pr ... (20-07-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Koniec podwójnego opodatkowania dla Polaków pracuj±cych w Anglii
   Jutro Polska i Wielka Brytania podpisz± umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Mini ... (20-07-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Ulga nie dla wszystkich
   Szacuje się, że około 1,5 miliona polskich rodzin chciałoby kupić nowe mieszkanie. Nies ... (18-07-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Zmiany w prawie do obrony koniecznej: Mój dom moj± twierdz±
   "Dziennik" pisze, że Ministerstwo Sprawiedliwo¶ci zamierza wprowadzić rewolucyjne zmian ... (17-07-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Akcyza za używane auta do zwrotu
   "Rzeczpospolita" pisze, że osoby, które sprowadziły z Unii używane samochody, mog± być ... (15-07-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Akcyza za używane auta: Unia gani Polskę
   Polska dostała dzi¶ kolejny sygnał, że obecne zasady obliczania podatku akcyzowego na s ... (14-07-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Prowadzenie firmowego konta jest kosztem

   Przedsiębiorcy, którzy posiadaj± konto bankowe funkcjonuj±ce w ramach pro ... (13-07-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Bankructwo bez odszkodowania

   Przedsiębiorca, który stał się bankrutem, nie może domagać się odszkodowa ... (13-07-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Zmieni± się zasady rozliczania VAT?

   Obowi±zuj±ce od pocz±tku lipca bież±cego roku, przepisy nowego unijnego r ... (11-07-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Podatek na zdrowie: Czy wzrosn± składki OC dla kierowców?
   Od przyszłego roku kierowcy mog± zapłacić dużo więcej za OC - pisze "Dziennik". Ministe ... (09-07-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Obowi±zek wymiany praw jazdy nie obowi±zuje?
   Otwiera się furtka dla kierowców, którzy zapomnieli wymienić prawa jazdy na nowe - pisz ... (08-07-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Niejasny remont i podatek od sprzedaży nieruchomo¶ci

   Przychody ze sprzedaży nieruchomo¶ci s± oprocentowane 10-proc. podatkiem. ... (06-07-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Doradcy podatkowi na specjaln± okazję

   Ceny usług prawniczych s± zbyt wysokie dla małych i ¶rednich firm. Otwarc ... (04-07-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Rz±d wprowadza podatek od pożyczki
   "Gazeta Prawna" podaje, że od przyszłego roku obowi±zywać będzie zapis o karnym podatku ... (03-07-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Wakacyjne zakupy: Kupuj±c z wyprzedaży masz prawo do reklamacji

   Wiele osób skorzysta z wyprzedaży w trakcie wakacyjnego wypoczynku za gra ... (02-07-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Aby odliczyć koszty, lokal musi być użytkowany

   Opłaty, które wynikaj± z faktury VAT a dotycz± bież±cej eksploatacji zaku ... (28-06-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Urzędnik musi przyj±ć deklarację

   Podatnik chc±cy złożyć deklarację w urzędzie skarbowym musi zostać przyję ... (27-06-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

W razie w±tpliwo¶ci urz±d sprawdzi wydatki

   Dokumentowanie wydatków bezpo¶rednio zwi±zany z prowadzon± działalno¶ci± ... (22-06-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Jak odzyskać VAT od zakupionych materiałów budowlanych?

   Celem wprowadzenia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2005&nb ... (16-06-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Wielkie kupowanie auta – jak bronić się przed nieuczciwym sprzedawc±
   Fala używanych aut jaka przypłynęła do Polski z jednej strony stworzyła wiele możliwo¶c ... (12-06-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Odpowiedzialno¶ć za długi eksmałżonka

   Małżonek może odpowiadać za długi byłego współmałżonka. Warunki do zaistn ... (06-06-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Jak poprawnie liczyć terminy zastrzeżone w umowach?

   Wiele osób często ma problemy z prawidłowym liczeniem terminów ... (06-06-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Je¶li urzędnik pomylił się, ż±daj odszkodowania

   Organ podatkowy, którego błędna decyzja doprowadziła do powstania szkody, ... (02-06-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Przepisy o podwyżkach czynszów niezgodne z Konstytucj±!

   Przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, reguluj±ce procedur ... (31-05-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Zwrot kosztów leczenia za granic±, je¶li w kraju jest za duża kolejka

   W dniu 16 maja 2006 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwo¶ci w&n ... (29-05-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Kiedy reklama jest kosztem?

   Nie zawsze wydatki reklamowe zwi±zane z targami branżowymi mog± być w cał ... (24-05-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Skokowa podwyżka VAT na mieszkania zaskoczy deweloperów?
Wielk± niewiadom± pozostaje odpowiedĽ na pytanie czy po 2007 roku wzro¶nie VAT na mieszkania z 7 ... (23-05-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Mieszkania lokatorskie za darmo dla miliona Polaków
Nowelizacje ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która zakłada m.in. darmowe przekształcenie l ... (23-05-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Jak kupić samochód od firmy i nie płacić PCC

   Kupno samochodu od firmy, która jest podatnikiem VAT zwalnia kupuj±cego o ... (21-05-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Kiedy pracownik odpowiada za służbowe auto

   Podstawowa zasada mówi, że pracownik odpowiada za szkodę wyrz±dzon± w słu ... (19-05-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

W jaki sposób dłużnik może unikn±ć opłaty dla komornika?

   Je¶li została wszczęta egzekucja komornicza, to dłużnikowi opłaca s ... (19-05-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Obowi±zek podatkowy powstaje z chwil± zapłaty

   Obowi±zek podatkowy w przypadku wewn±trzwspólnotowych usług transportu to ... (11-05-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Wkrótce będzie łatwiej zarejestrować firmę
   "Gazeta Prawna" pisze, że wkrótce zarejestrowanie firmy będzie odbywać się bezpłatnie w ... (11-05-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Jak rozliczyć podróż własnym samochodem

   Pracownicy wyruszaj±cy w podróż służbow± na terenie kraju często korzysta ... (10-05-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Nazwa firmy nie powinna się dublować

   Wył±czno¶ć i prawdziwo¶ć nazwy firmy jest gwarantem ochrony przedsiębiorc ... (10-05-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Ostrzejsze kary dla firm naruszaj±cych prawa konsumentów
   Urz±d Ochrony Konkurencji i Konsumentów proponuje zaostrzenie sankcji dla przedsiębiorc ... (10-05-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Przepisy o VAT niezgodne z unijnymi
   "Rzeczpospolita" pisze, że w polskiej ustawie o VAT s± nadal uregulowania sprzeczne z u ... (04-05-2006)
¬ródło: Rzeczpospolita - Gazeta ogólnopolska

Opłatę za pozew musisz policzyć i zapłacić sam

   Przedsiębiorcy składaj±cy pozwy o zapłatę do s±du powinni ... (03-05-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Wniosek o upadło¶ć z błędem jest nieważny

   Złożenie wniosku o upadło¶ć w odpowiednim terminie może uchronić członka ... (30-04-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Co powoduje nieważno¶ć umowy?

   Zasady współżycia społecznego zast±piły w kodeksie cywilnym wcze¶niej sto ... (26-04-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Po zmianie przepisów krótka sprzedaż będzie łatwiejsza
   Po wej¶ciu w życie rozporz±dzenia ministra finansów, które zmienia wymogi dla tzw. krót ... (26-04-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Inkubator ułatwi firmie start

   We Wrocławskim Parku Technologicznym ruszył Inkubator Centrum Techno ... (24-04-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Kontrola skarbowa: Podatnik bardziej chroniony

   Projekt nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej, w której maj± się znaleĽ ... (22-04-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Dochód z najmu można rozliczyć na dwa sposoby

   Osoba prywatna nieprowadz±ca działalno¶ci gospodarczej, która wynajmuje l ... (20-04-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Kredyt kupiecki: Przed podpisaniem umowy, sprawdĽ kontrahenta

   Przed podpisaniem umowy z kontrahentem, przedsiębiorca prowadz±cy działal ... (18-04-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Opodatkowanie prywatnych podróży samochodem firmowym nie stanowi nowego podatku

   Wiceminister finansów Mirosław Barszcz wyja¶nia, że opodatkowanie prywatn ... (18-04-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Wydatki na sprawdzenie kontrahenta firma wliczy w koszty

   Wywiad gospodarczy jest badaniem wiarygodno¶ci firmy przed zawarciem z ni ... (17-04-2006)
¬ródło: Wyborcza (gazeta.pl) - Gazeta ogólnopolska

Dzięki spółce komandytowej można unikn±ć podwójnego opodatkowania

   W 2001 roku na polskim rynku funkcjonowało 151 spółek komandytowych a obe ... (12-04-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Przetarg w formie elektronicznej będzie możliwy

   W zmianach proponowanych w projektach rozporz±dzeń wykonawczych do znowel ... (12-04-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Nowa metoda amortyzacji z my¶l± o małych firmach

   Projekt nowelizacji systemu podatkowego Ministerstwa Finansów, który ma w ... (11-04-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Auto z leasingu należy amortyzować

   Z punktu widzenia podatku dochodowego za leasing uznaje się umowy dotycz± ... (11-04-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

PIT: Umowa decyduje o sposobie rozliczenia menedżera

   Do Trybunału Konstytucyjnego trafiła skarga Rzecznika praw Obywatelskich ... (10-04-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Na oryginale deklaracji nie można kre¶lić

   Urzędnik koryguj±cy błędy na deklaracji w ramach czynno¶ci sprawdzaj±cych ... (09-04-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Trwaj± prace nad zmianami prawa upadło¶ciowego

   Chociaż ustawa prawa upadło¶ciowego i naprawczego istnieje zaledwie od 2, ... (08-04-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Kiedy można odliczyć VAT od zakupu auta

   W sytuacji użytkowania samochodów osobowych i innych pojazdów osobowych n ... (07-04-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Dotowane pensje z podatkiem

   Pracodawcy, którzy otrzymali ¶rodki z funduszy strukturalnych maj± proble ... (04-04-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Upadło¶ć konsumencka - prawo pomoże dłużnikom
   Posłowie PiS złoż± w Sejmie projekt ustawy, która pozwoli ogłaszać upadło¶ć osobom nier ... (30-03-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Konto nie musi być firmowe

   Osoba fizyczna prowadz±ca firmę na podstawie wpisu do ewidencji działalno ... (29-03-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Spółka spółce nierówna

   Czas trwania kadencji członków zarz±du spółek z ograniczon± odpowiedzialn ... (29-03-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Postępowanie mandatowe za wykroczenie karne skarbowe

   Sprawca wykroczenia skarbowego za popełnione wykroczenie karne skarbowe m ... (29-03-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Inwestycja na raty to też do¶wiadczenie

   Wcze¶niejsza podobna inwestycja, nawet je¶li była wykonana etap ... (28-03-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Jak rozliczyć straty?

   Art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych okre¶la ... (28-03-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Interpretacje - płatne i nie zawsze wi±ż±ce

   Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej ma w zamierzeniu ujednolicenie p ... (23-03-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Nowy podatek zast±pi akcyzę

   Ministerstwo Finansów opracowało projekt ustawy o podatku ekologicznym od ... (23-03-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

S±dowi powinna wystarczyć kserokopia

   Nadal zdarza się, że S±d Najwyższy wymaga od przedsiębiorców występuj±cyc ... (23-03-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Wierzytelno¶ci nie ujmuj w spisie

   W spisie z natury należy uwzględnić towary handlowe, półwyroby, materiały ... (20-03-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Załóż spółkę, a unikniesz dodatkowych składek

   Od 1 czerwca wejdzie w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. ... (18-03-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Nabywasz nowy ¶rodek trwały? Skorzystaj z preferencyjnej metody amortyzacji!

   Jeżeli chciałby¶ szybciej zamortyzować nowy ¶rodek trwały i zaliczyć jedn ... (15-03-2006)
¬ródło: Wyborcza (gazeta.pl) - Gazeta ogólnopolska

Czy ulga remontowa przepadła?

   Nie musimy się obawiać utraty prawa do ulg remontowych. Nie jest prawd±, ... (15-03-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Sposoby na przyspieszenie amortyzacji

   Istnieje wiele możliwo¶ci przyspieszenia amortyzacji. Warto, żeby podatni ... (06-03-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Gdy pismo z s±du nie dotrze

   Dopuszczanie domniemania doręczenia pisma z s±du administracyjnego jest p ... (01-03-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Mniejsze opłaty za księgi wieczyste

   Od jutra będziemy mniej płacili, między innymi, za założenie księgi wie ... (01-03-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Lepiej renegocjować umowę leasingu

   Korzystanie przedsiębiorców z usług firm leasingowych jest do¶ć powszechn ... (27-02-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej i Ordynacji podatkowej przyjęta przez Sejm

   Posłowie przyjęli dzisiaj nowelizację ustawy o kontroli skarbowej i Ordyn ... (26-02-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Zmiany w kosztach s±dowych - nie wszystko potanieje

   Z dniem 2 marca 2006 r. wchodzi w życie nowa ustawa o&nbs ... (24-02-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Jak się ustrzec przed przestępstwem fakturowym

   Z dniem 17 grudnia ubiegłego roku weszły w życie nowe przepisy kodeksu ka ... (23-02-2006)
¬ródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP

Przekształcenie spółki z o. o. w jawn± opłaca się

   Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę jawn± może być jedynym wyj¶ciem dl ... (21-02-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Mniejsze składki ZUS dla nowozatrudnionych

   Szans± na zmniejszenie bezrobocia ma być s± plan wprowadzenia niższych sk ... (14-02-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Jak wył±czyć spod egzekucji prawa osób trzecich

   W przypadku kiedy podczas postępowania egzekucyjnego poborca zaj±ł rzeczy ... (10-02-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Składki ZUS odliczamy tylko w danym roku

   W rozliczeniu rocznym PIT-36 możemy odliczyć od podatku tylko te składki ... (10-02-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Ukarani za przedsiębiorczo¶ć

   Co robi prawo, aby tchn±ć ducha przedsiębiorczo¶ci w Polaków? Dyskryminuj ... (06-02-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Przy składaniu skargi warto pamiętać o wła¶ciwym adresacie

   Składaj±c skargę na decyzję podatkow± bezpo¶rednio do s±du administracyjn ... (05-02-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Podatnik ma prawo odmówić zeznań

   Podatnik musi zostać poinformowany o prawie do odmowy zeznań zanim zostan ... (05-02-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Prawo łaski dla skruszonego podatnika

   Nowelizacja kodeksu karnym skarbowego, która weszła w życie 17 grudnia ub ... (05-02-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Kolejna pożyczka będzie opodatkowana

   Umowa pożyczki zaci±gnięta w celu spłaty innej pożyczki zwi±zanej z uruch ... (30-01-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Zawiniony wypadek wyklucza odszkodowanie

   Je¶li osoba uczestnic±ca w wypadku przyczyniła się do jego spowodowania, ... (28-01-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Programy z czasopism zwolnione z podatku

   Wszyscy podatnicy korzystaj±cy z doł±czanych do czasopism programów księg ... (26-01-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Programy z czasopism zwolnione z podatku

   Wszyscy podatnicy korzystaj±cy z doł±czanych do czasopism programów księg ... (26-01-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Kiedy pracownik nie musi wypowiadać stosunku pracy

   Istniej± sytuacje, w których pracownik może rozwi±zać umowę bez wypowiedz ... (26-01-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

PIT: Zaliczkowa forma uiszczania podatku

   Uproszczona forma wpłacania zaliczek jest korzystnym rozwi±zaniem dla osó ... (24-01-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Ostatni dzwonek dla ustalenia formy rozliczeń

   Podatnicy maj± ostatnie dwa dni na wybór formy opodatkowania. Moga oni za ... (19-01-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Limit procentowy a ulga odsetkowa

   Podatnik ma możliwo¶ć odliczenia odsetek od kredytu wartego maksymalnie 1 ... (18-01-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Na małżonków czyhaj± podatkowe zasadzki

   Małżeńskie rozliczenie jest atrakcyjn± preferencj±, która umożliwia uiszc ... (17-01-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Niezgłoszenie upadło¶ci wyklucza prowadzenie firmy

   Nieterminowe zgłoszenie wniosku o upadło¶ć firmy zamyka jej przezesowi mo ... (17-01-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Zarz±d odpowie maj±tkiem

   Członkowie zarz±du spółek nie czerpi± jedynie korzy¶ci z zajmowanego stan ... (13-01-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

PIT: Odroczenie terminu złożenia zeznania

   Podatnicy nie zawsze maj± możliwo¶ć terminowego złożenia zeznania, co moż ... (11-01-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Co powinien wiedzieć wynajmuj±cy i najemca

   Procedura wynajmu lokalu wymaga uwzględnienia istotnych szczegółów. S± on ... (11-01-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Najem lepszy niż kupno

   Prowadzenie działalno¶ci często ł±czy się z konieczno¶ci± posiadania odpo ... (11-01-2006)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Klient musi otrzymać przedmiot leasingu

   Umowa leasingu oznacza konkretny cel, a nie przebieg powi±zanych czynno¶c ... (20-12-2005)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Korekta niezgodna z konstytucj±?

   Zmieniona Ordynacja podatkowa nie zawiera już obostrzenia w postaci przep ... (06-10-2005)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Czym różni się kontrola podatkowa od postępowania podatkowego

   Kontrola podatkowa rozpoczyna na ogół proces wer ... (06-10-2005)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Umowy zlecenia po nowelizacji

   W my¶l znowelizowanej ustawy o VAT, za wykonywan± samodzielnie działalno¶ ... (28-07-2005)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

W umowach leasingu ważna data zafakturowania

   Bież±ca nowela ustawy o VAT zmienia sposób jego odliczania od płatno¶ci z ... (24-07-2005)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Kiedy fiskus rezygnuje ze ¶cigania swoich dłużników?

   Od podatku do zaległo¶ci dzieli podatnika jeden ... (19-07-2005)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Reprezentacja i reklama bez VAT-u?

   Prowadzenie działalno¶ci opodatkowanej oznacza istnienie prawa do odlicze ... (09-07-2005)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Ile kosztuje niepłacenie własnych długów?

   "Je¶li nie zapłacicie w terminie, oddamy sprawę ... (09-07-2005)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Korygujemy fakturę

   Technika wystawiania not i faktur koryguj±cych jest wyszczególniona w&nbs ... (05-07-2005)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Ulga na złe długi: Czy wierzyciel może bronić się przed fiskalnymi skutkami długu?
   Od 1 czerwca 2005 r. wprowadzona została nowa instytucja daj±ca podatnikow ... (01-07-2005)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Dostosuj spółkę do swych potrzeb

   Kodeks spółek handlowych dopuszcza cztery typy spółek osobowych i dwie ka ... (26-06-2005)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Żonglowanie danymi dłużnika

   Pewien wła¶ciciel telefonu komórkowego nie płacił, zatem rozzłoszczony op ... (18-06-2005)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Pracodawca, który nie przekazał składek na ubezpieczenie zdrowotne, będzie płacił za leczenie pracownika
   Pracodawca, który nie przekazał składek na ubezpieczenie zdrowotne, będzie płacił za ... (18-06-2005)
¬ródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy

Jaki podatki zapłacimy za pracę za granic±

© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgło¶ bł±d

Nowe zasady dotycz±ce cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje.