informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 1 gość
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 14 Tablica ogłoszeń szukając: okna
Nr 81
KZ TECHNOLOGY TO MłODA DOśWIADCZONA FIRMA.DYNAMICZNA A ZARAZEM ELASTYCZNA W SWOICH DZIAłANIACH.CHęTNIE WYKONAMY ZLECENIA KTóRE UZNANE ZOSTAłY ZA NIEMOżLIWE, ( NIE DA SIę) TEGO ZWROTU NIE UżYWAMY. NAJCHęTNIEJ WZNOSIMY BUDYNEK I WYKAńCZAMY.BARDZO CZęSTO WYKAńCZAMY-PRZEBUDOWUJEMY MIESZKANIA.
-GIPSY
-TYNKI
-PŁYTKI GRES/TERAKOTA ITP.
-PŁYTA G/K
-ELEKTRYKA
-HYDRAULIKA
-OKNA
-DRZWI
-MALOWANIE
-ZABUDOWY WSZELKIEGO RODZAJU
-PODWIESZANE SUFITY SOLIDNIE I NIE DROGO, WIELOLETNIE DOśWIADCZENIE.

KONTAKT: 698-44-96-32


Nr 82
KZ TECHNOLOGY TO MłODA DOśWIADCZONA FIRMA.DYNAMICZNA A ZARAZEM
ELASTYCZNA W SWOICH DZIAłANIACH.CHęTNIE WYKONAMY ZLECENIA KTóRE UZNANE
ZOSTAłY ZA NIEMOżLIWE, ( NIE DA SIę) TEGO ZWROTU NIE UżYWAMY.
NAJCHęTNIEJ WZNOSIMY BUDYNEK I WYKAńCZAMY.BARDZO CZęSTO
WYKAńCZAMY-PRZEBUDOWUJEMY MIESZKANIA.
-GIPSY
-TYNKI
-PŁYTKI GRES/TERAKOTA ITP.
-PŁYTA G/K
-ELEKTRYKA
-HYDRAULIKA
-OKNA
-DRZWI
-MALOWANIE
-ZABUDOWY WSZELKIEGO RODZAJU
-PODWIESZANE SUFITY
SOLIDNIE I NIE DROGO, WIELOLETNIE DOśWIADCZENIE.
KONTAKT: 698-44-96-32


Nr 83
KZ TECHNOLOGY TO MłODA DOśWIADCZONA FIRMA.DYNAMICZNA A ZARAZEM
ELASTYCZNA W SWOICH DZIAłANIACH.CHęTNIE WYKONAMY ZLECENIA KTóRE UZNANE
ZOSTAłY ZA NIEMOżLIWE, ( NIE DA SIę) TEGO ZWROTU NIE UżYWAMY.
NAJCHęTNIEJ WZNOSIMY BUDYNEK I WYKAńCZAMY.BARDZO CZęSTO
WYKAńCZAMY-PRZEBUDOWUJEMY MIESZKANIA.
-GIPSY
-TYNKI
-PŁYTKI GRES/TERAKOTA ITP.
-PŁYTA G/K
-ELEKTRYKA
-HYDRAULIKA
-OKNA
-DRZWI
-MALOWANIE
-ZABUDOWY WSZELKIEGO RODZAJU
-PODWIESZANE SUFITY
SOLIDNIE I NIE DROGO, WIELOLETNIE DOśWIADCZENIE.
KONTAKT: 698-44-96-32


Nr 84
KZ TECHNOLOGY TO MłODA DOśWIADCZONA FIRMA.DYNAMICZNA A ZARAZEM
ELASTYCZNA W SWOICH DZIAłANIACH.CHęTNIE WYKONAMY ZLECENIA KTóRE UZNANE
ZOSTAłY ZA NIEMOżLIWE, ( NIE DA SIę) TEGO ZWROTU NIE UżYWAMY.
NAJCHęTNIEJ WZNOSIMY BUDYNEK I WYKAńCZAMY.BARDZO CZęSTO
WYKAńCZAMY-PRZEBUDOWUJEMY MIESZKANIA.
-GIPSY
-TYNKI
-PŁYTKI GRES/TERAKOTA ITP.
-PŁYTA G/K
-ELEKTRYKA
-HYDRAULIKA
-OKNA
-DRZWI
-MALOWANIE
-ZABUDOWY WSZELKIEGO RODZAJU
-PODWIESZANE SUFITY
SOLIDNIE I NIE DROGO, WIELOLETNIE DOśWIADCZENIE.
KONTAKT: 698-44-96-32


Nr 85
OKNA PCV

Nr 86
WYKONANIE, NA BAZIE CZęśCIOWO ROZEBRANEGO BUDYNKU(POZOSTAłY śCIANY ZEWNęTRZNE NIE NOśNE ORAZ POSADZKA) KONSTRUKCJI NOśNEJ NA KTóREJ BęDZIE MOżNA POSADOWIć PRZęSłA STANOWIąCE KONSTRUKCJę DACHU.WYMIARY BUDYNKU 70MX13MX4,5M.
POZOSTAłE śCIANY NIE MOGą SłUżYć JAKO śCIANY NOśNE, DLATEGO W MIEJSCACH W KTóRYCH MAJą ZNAJDOWAć SIę PRZęSłA DACHOWE NALEżY WYKONAć SłUPY PODPOROWE (24SZT. BETONOWE LUB STALOWE) POZWALAJąCE NA POSADOWIENIE TYCH PRZęSEł NA WYS. OK 4,5 M.
PODNIESIENIE śCIAN DO WYS.DACHU ORAZ WYKONANIE OTWORóW NA DRZWI I OKNA.


Nr 87
OFERUJEMY KOMPLEKSOWE I PROFESJONALNE USłUGI I WYKONANIE ROBóT BUDOWLANYCH,WYKOńCZENIA WNęTRZ :ROBOTY GIPSOWE,MALARSKIE,ZABUDOWY GK,INSTALACJE WOD-KAN,ELEKTRYCZNE,C.O,POSADZKI PODłOGI,OKNA DRZWI ITP. WARSZAWA KONTAKT [email protected] TEL.697342210

Nr 88
OKNA I DRZWI PCV - KOLOR MAHOŃ Z FAKTURą DRZEWA

Nr 89
WWW.MAZURSKAFABRYKA.PL
WWW.VENESSA.COM.PL
WWW.ZESTALI.PL
WWW.VENTANA.PL

FIRMA VENESSA SP. Z O.O. MA PONAD 20-LETNIE DOśWIADCZENIE W PRACY Z KLIENTAMI NA WIELU PłASZCZYZNACH BIZNESOWYCH. NALEżYMY DO SZACOWNEGO GRONA POLSKIEGO ZWIąZKU FIRM DEWELOPERSKICH. NASZE REALIZACJE TO GłóWNIE INWESTYCJE BUDOWLANE W ZAKRESIE PRAC MIESZKANIOWYCH, KOMERCYJNYCH JAK I REALIZACJE PROJEKTóW Z ZAKRESU ZAMóWIEń PUBLICZNYCH. JESTEśMY JEDNOSTKą, KTóRA OD WIELU LAT WYKONUJE PRACE DLA MIASTA WARSZAWY, W OBSZARZE URBANISTYCZNO-PROJEKTOWYM. W CHWILI OBECNEJ PRZY WSPółPRACY Z ANGIELSKIM POTENTATEM FIRMą WESTMARK, REALIZUJEMY PROJEKT VENTANA, W PODWARSZAWSKIM WALENDOWIE. TA INWESTYCJA JEST ODPOWIEDZIą NA OCZEKIWANIA KLIENTóW NA DOMY SOLIDNE Z KLASą W NIEDALEKIEJ ODLEGłOśCI OD CENTRUM WARSZAWY. WIDZąC ROSNąCE ZAPOTRZEBOWANIE RYNKU NA WYROBY PRZEMYSłU DRZEWNEGO ZDECYDOWALIśMY SIę NA OTWARCIE ZAKłADU PRODUKUJąCEGO WYSOKIEJ JAKOśCI STOLARKę OTWOROWą. ZAKłAD W CAłOśCI ZREALIZOWAł POTRZEBY INWESTYCJI W WALENDOWIE, BY NASTęPNIE SKIEROWAć SWOJE WYROBY JAKO OFERTę DO BIUR PROJEKTOWYCH, DEWELOPERóW CZY INWESTORóW BUDOWLANYCH.

POPRZEZ WPROWADZENIE W NASZYM ZAKłADZIE DO PARKU MASZYN, URZąDZEń śWIATOWEJ KLASY MOżEMY BYć PEWNI, żE NASZE PRODUKTY SPEłNIAJą NAJWYżSZE NORMY TECHNICZNE, A CO ZA TYM IDZIE DAJą PEłNą SATYSFAKCJę KLIENTA. POłOżENIE GEOGRAFICZNE ZAKłADU DAJE MOżLIWOść KORZYSTANIA Z ZASOBóW LEśNYCH PN-WSCH POLSKI. WARTO PODKREśLIć, Iż SUROWIEC Z PUSZCZY PISKIEJ JEST NAJLEPSZYM W NASZYM KRAJU. NASZYM KLIENTOM CHCEMY OFEROWAć ZNAKOMITE WYROBY, Z PEłNą GWARANCJą NAJWYżSZEJ JAKOśCI, TAK ABY OKNA ZNAKOMICIE KOMPONOWAłY SIę W PAńSTWA DOMACH . ZADOWOLENIE KLIENTóW BEZPOśREDNIO BęDZIE NASZYM SUKCESEM.

ZDAJEMY SOBIE SPRAWę, Iż WYBóR STOLARKI OKIENNEJ DO PAńSTWA DOMU NIE JEST RZECZą łATWą, DLATEGO TEż NASI DORADCY TECHNICZNI Z PEWNOśCIą POMOGą W WYBORZE WłAśCIWYCH DLA PAńSTWA WYROBóW.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIę Z NASZą OFERTą.


Nr 90
MAM DO SPRZEDANIA;YTONG-XELLA 36CM-1000SZT, 24CM-600SZT, STROPY;-AKERMANA 70M2[700SZT PUST.], TERIVA-50M2+BELKI 6M, DACHOWKE CERAM.KORNACK-SZT3300[300M2], OKNA ROTO 92/140CM-SZT-.18, KERAMZYT WORK-10M3, BETONIARKA 250 UZYW.,I INNE. TEL.600 935 948

poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.