informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 1 gość
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 14 Tablica ogłoszeń szukając: drzwi
Nr 141
PROWADZIMY ROBOTY WYKOńCZENIOWY W ZAKRESIE:
-SYSTEMóW SUCHEJ ZABUDOWY GIPS-KARTON
-MALOWANIE
-UKLADANIE PANELI PODLOGOWYCH
-BIALY MONTAż
-UKLADANIE TERAKOTY I GLAZURY
-MONTAż OKIEN I DRZWI
-TAPETOWANIE
-WYKONUJEMY RóWNIEż MALE PRZERóBKI ELEKTRYCZNE I
HYDRAULICZNE
-POSIADAMY WLASNY TRANSPORT
-DARMOWE OGLęDZINY I WYCENA
TEL./FAX (022)7623545
TEL.KOM. 0669871791
[email protected]


Nr 142
UKłADANIE PłYTEK I PANELI, MALOWANIE, SZPACHLOWANIE, TAPETOWANIE, MONTAż DRZWI I OKIEN
ITP

POZNAń I OKOLICE


Nr 143
DRZWI ANTYWłAMANIOWE

Nr 144
DZIEN DOBRY,CHCIAłBYM ZAPROPONOWAC SWOJE USłUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU DROGOWEGO (TRANSPORT KRAJOWY I ZAGRANICZNY). POSIADAM DWA NOWE BUSY DO 1,5T łADOWNOśCI ( PAKA3M DLUGA, MIESCI 4 EUROPALETY NA 1,8H). JESTEM WSTANIE SZYBKO I SPRAWNIE DOSTARCZYC TOWAR. JEZDZE NA KRAJE: POLSKA, SłOWACJA, CZECHY, WEGRY , NIEMCY, AUSTRIA , RUMUNIA, BUłGARIA I INNE KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ. POSIADAM OC PRZEWOZNIKA TZN. TOWAR KTóRY WIOZE JEST UBEZPIECZONY. SZYBKIE EKSPRESSY I DOSTAWY POD SAME DRZWI.

ZAINTERESOWANYCH BARDZO PROSZę O KONTAKT.


MATYSZKIEWICZ ŁUKASZ ,CZANIEC 43-354/ K .BIELSKA BIALEJ
E-MAIL:[email protected]
TEL:509425150
Nr 145
TYNKOWANIE TRADYCYJNE,MONTAż OKIEN I DRZWI,MONTAż PłYTEK

Nr 146
KOMPLEKSOWE REMONTY MIESZKAń I DOMóW GLAZURA, TERAKOTA, TYNKI MUROWANIE, KAMIEń, GłADZIE GIPSOWE, śCIANKI KG. ZABUDOWY Z KG SUFITY PODWIESZANE , MALOWANIE HYDRAULIKA ELEKTRYKA WYMIANA OKIEN I DRZWI PANELE śCIENNE I PODłOGOWE
SZYBKO I SOLIDNIE . GWARANCJA FIRMA WARSZAWA


Nr 147
WSZELKIE PRACE BUDOWLANE W PEłNYM ZAKRESIE!
DOMY POD KLUCZ, REMONTY, STANY SUROWE, WYKOńCZENIA

- WYKOńCZENIA: MALOWANIE (JEDNOLITE ORAZ DEKORACYJNE), TAPETOWANIE, GłADZIE GIPSOWE, ZABUDOWY Z PłYT KARTONOWO-GIPSOWYCH, SUFITY PODWIESZANE, UKłADANIE GLAZURY-TERAKOTY-KAMIENIA, PANELE PODłOGOWE I śCIENNE, BIAłY MONTAż, INSTALACJE ELEKTRYCZNE-HYDRAULICZNE, WYMIANA-MONTAż OKIEN-DRZWI, OCIEPLENIA PODDASZY, TYNKI STRUKTURALNE, ORAZ WSZYSTKIE INNE PRACE WYKOńCZENIOWE / REMONTOWE, WYżEJ NIE WYMIENIONE.

- BUDOWA DOMóW: STANY SUROWE ORAZ DOMY POD KLUCZ, WłASNY SPRZęT I ZAKWATEROWANIE

PRZYSTęPNE CENY!
WIELOLETNIE DOśWIADCZENIE!
FACHOWE DORADZTWO!
GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOśCI!
RZETELNIE, UCZCIWIE, CZYSTO!
UMOWY, GWARANCJE, FAKTURY!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
ZADZWOń I UMóW SIę NA BEZPłATNą WYCENę.
WARSZAWA I OKOLICE, TEL. 0-607-39-41-69, 0-601-20-69-71


Nr 148
WSZELKIE PRACE BUDOWLANE W PEłNYM ZAKRESIE!
DOMY POD KLUCZ, REMONTY, STANY SUROWE, WYKOńCZENIA

- WYKOńCZENIA: MALOWANIE (JEDNOLITE ORAZ DEKORACYJNE), TAPETOWANIE, GłADZIE GIPSOWE, ZABUDOWY Z PłYT KARTONOWO-GIPSOWYCH, SUFITY PODWIESZANE, UKłADANIE GLAZURY-TERAKOTY-KAMIENIA, PANELE PODłOGOWE I śCIENNE, BIAłY MONTAż, INSTALACJE ELEKTRYCZNE-HYDRAULICZNE, WYMIANA-MONTAż OKIEN-DRZWI, OCIEPLENIA PODDASZY, TYNKI STRUKTURALNE, ORAZ WSZYSTKIE INNE PRACE WYKOńCZENIOWE / REMONTOWE, WYżEJ NIE WYMIENIONE.

- BUDOWA DOMóW: STANY SUROWE ORAZ DOMY POD KLUCZ, WłASNY SPRZęT I ZAKWATEROWANIE

PRZYSTęPNE CENY!
WIELOLETNIE DOśWIADCZENIE!
FACHOWE DORADZTWO!
GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOśCI!
RZETELNIE, UCZCIWIE, CZYSTO!
UMOWY, GWARANCJE, FAKTURY!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
ZADZWOń I UMóW SIę NA BEZPłATNą WYCENę.
WARSZAWA I OKOLICE, TEL. 0-607-39-41-69, 0-601-20-69-71


Nr 149
FIRMA EXPERT OFERUJE:1. MYCIE OKIEN, PRZESZKLEń I ELEWACJI
· USłUGA OBEJMUJE MYCIE FRAMUG, WITRYN, PARAPETóW
· MYCIE OKIEN WE WSZYSTKICH TYPACH OBIEKTóW
· MOżLIWOść WYKORZYSTANIA TECHNIK ALPINISTYCZNYCH
· MYCIE ELEWACJI METODą CIśNIENIOWą
· STOSUJEMY PROFESJONALNE śRODKI CZYSZCZąCE, KTóRE CHRONIą SZYBY PRZED SZYBKIM PONOWNYM ZABRUDZENIEM
· USłUGI MYCIA OKIEN, ELEWACJI O POW. POWYżEJ 1000M2. śWIADCZYMY NA TERENIE CAłEGO KRAJU.

2. SPRZąTANIE STAłE OBIEKTóW
· WYCIERANIE KURZU Z BIUREK, MEBLI, OBRAZóW, PARAPETóW, TELEFONóW ITP.
· OPRóżNIANIE KOSZY NA śMIECI
· ODKURZANIE I MYCIE PODłóG NA MOKRO, ZMYWANIE NACZYń ITP.
· CZęSTOTLIWOść SPRZąTANIA JEST UZALEżNIONA OD WYMAGAń KLIENTóW: MOżE SIę ONO ODBYWAć CODZIENNIE, TRZY RAZY W TYGODNIU, DWA RAZY W TYGODNIU, JAK RóWNIEż RAZ W TYGODNIU
· GODZINY ROZPOCZęCIA ORAZ ZAKOńCZENIA PRAC PORZąDKOWYCH DOSTOSOWANE Są DO WYMAGAń KLIENTóW ORAZ SPECYFIKI OBIEKTU

3. SPRZąTANIE JEDNORAZOWE ORAZ PRACE INTERWENCYJNE
· PRACE POREMONTOWE I PO BUDOWLANE
· MASZYNOWE CZYSZCZENIE DYWANóW, WYKłADZIN, TAPICERKI
· MYCIE OKIEN
· MASZYNOWE CZYSZCZENIE PODłóG I POSADZEK
· ZABEZPIECZANIE PODłóG WARSTWAMI AKRYLOWO-POLIMEROWYMI


4. SPRZąTANIE BLOKóW MIESZKALNYCH
· ZAMIATANIE I MYCIE KLATEK SCHODOWYCH
· SPRZąTANIE PIWNIC SUSZARNI I POMIESZCZEń OGóLNODOSTęPNYCH
· USUWANIE PAJęCZYN
· MYCIE BALUSTRAD
· MYCIE BRAM WEJśCIOWYCH
· CZYSZCZENIE METALOWYCH WYCIERACZEK PRZED WEJśCIEM DO KLATEK WEJśCIOWYCH
· MYCIE SZYB I GABLOT OGłOSZENIOWYCH
· MYCIE OKIEN I PARAPETóW NA KLATKACH SCHODOWYCH, PIWNICACH, ORAZ POMIESZCZENIACH OGóLNEGO UżYTKU
· MYCIE LAMPERII, GRZEJNIKóW ORAZ DRZWI DO POMIESZCZEń OGóLNODOSTęPNYCH
· MYCIE LAMP OśWIETLENIOWYCH
· ROZKłADANIE TRUTKI NA SZCZURY

5. SPRZąTANIE MIESZKAń I DOMóW OSóB PRYWATNYCH
· KOMPLEKSOWE SPRZąTANIE PO REMONTACH
· ODKURZANIE DYWANóW, WYKłADZIN, MEBLI I śCIAN
· WYCIERANIE KURZU
· USUWANIE ROZTOCZY Z DYWANóW I KOMPLETóW WYPOCZYNKOWYCH
· MYCIE I PASTOWANIE PODłóG
· MYCIE OKIEN, LUSTER I SZKLANYCH PRZEDMIOTóW
· ZMYWANIE NACZYń
· MYCIE łAZIENEK I TOALET
· CZYSZCZENIE PIECYKóW GAZOWYCH, KUCHENEK MIKROFALOWYCH, LODóWEK
· CZYSZCZENIE I POLEROWANIE MEBLI
· CZYSZCZENIE DYWANóW I TAPICERKI MEBLOWEJ
· CZYSZCZENIE I KONSERWACJA TAPICERKI SKóRZANEJ ( MEBLOWEJ I SAMOCHODOWEJ)
· PRASOWANIE
· PORZąDKOWANIE STRYCHóW I PIWNIC
· MOżLIWOść STAłEGO SERWISU UTRZYMANIA CZYSTOśCI

6. SPRZąTANIE TERENóW ZEWNęTRZNYCH
· ZAMIATANIE CHODNIKóW, PLACóW I PARKINGóW
· ZBIERANIE śMIECI WOKół BUDYNKU
· GRABIENIE LIśCI
· PIELęGNACJA ZIELENI: KOSZENIE TRAWNIKA, WYWóZ SKOSZONEJ TRAWY
· ZAMIATANIE ALTAN śMIETNIKOWYCH ORAZ WYZNACZONYCH MIEJSC Z WOLNO STOJąCYMI POJEMNIKAMI I KONTENERAMI NA śMIECI
· W OKRESIE ZIMOWYM: ODśNIEżANIE CHODNIKóW, PARKINGóW, POSESJI, DACHóWCENA ZA SPRZąTANIE WSZYSTKICH RODZAJóW POWIERZCHNI JEST PRZYGOTOWYWANA DLA KAżDEGO KLIENTA INDYWIDUALNIE. W CELU USTALENIA NAPRAWDę KORZYSTNEJ CENY PROPONUJEMY BEZPłATNą KONSULTACJę, W TRAKCIE KTóREJ UZYSKAMY INFORMACJE POTRZEBNE DO SPORZąDZENIA PEłNEJ WYCENY USłUGI.
DO INFORMACJI TYCH NALEżY MIęDZY INNYMI:

· METRAż POWIERZCHNI
· SPECYFIKA SPRZąTANEJ POWIERZCHNI
· CZęSTOTLIWOść SPRZąTANIA
· ZAKRES CZYNNOśCI
· RODZAJ śRODKóW CZYSTOśCI, URZąDZEń CZYSZCZąCYCH, MATERIAłóW EKSPLOATACYJNYCH, KTóRE BęDą UżYTE DO WYKONANIA USłUGI
· INDYWIDUALNE żYCZENIA KLIENTA


JESTEśMY FIRMą ELASTYCZNą, OTWARTą NA SUGESTIE KLIENTóW ORAZ NA EWENTUALNE NEGOCJACJE ZAPROPONOWANYCH CEN.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY.W CELU PODJęCIA WSPółPRACY ORAZ W PRZYPADKU PYTAń DOTYCZąCYCH PRZEDSTAWIONEJ PRZEZ NAS OFERTY PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB ELEKTRONICZNY


KONTAKT
GRZESZKOWIAK ERYK
TEL. 0509985012
E- MAIL: [email protected]Nr 150
KOMPLEKSOWE USłUGI REMONTOWO-WYKOńCZENIOWE: MALOWANIE, GłADZIE GIPSOWE, SUFITY PODWIESZANE, UKłADANIE GLAZURY, MONTAż DRZWI I OKIEN, śCIANKI Z PłYT K-G, TYNKI STRUKTURALNE WEWNąTRZ I NA ZEWNąTRZ, OCIEPLENIA. SOLIDNIE!

poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.