informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 79 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 14 Tablica ogłoszeń szukając: X
Nr 51
BUDUJEMY DOMY.
STAN SUROWY OD 550Zł/M2
W CENIE:
-PROJEKT.KIEROWNIK BUDOWY,
-MATERIAł,ROBOCIZNA,SPRZęT
BUDUJEMY RóWNIEż "POD KLUCZ" W RóWNIE ATRAKCYJNYCH CENACH.

TEL 0324305455
889636149
TERMOEX[email protected]


Nr 52
DLA NASZEGO KLIENTA POSZUKUJEMY HYDRAULIKA(WATER HYGIENE TECHNICIAN - PLUMBER),
DOśWIADCZONEGO W PRACY Z RURAMI DO 2 CALI (MIEDZIANYMI,PLASTIKOWYMI I ZE STALI OCYNKOWANEJ).
PRACA W ANGLII (OXFORD, ABIGNDON).GłóWNYM ZADANIEM BęDZIE HYDRAULIKA RóżNEGO RODZAJU SYSTEMóW CIEPłEJ I
ZIMNEJ WODY.DO DODATKOWYCH ZADAń NALEżEć BęDZIE BRANIE PRóBEK WODY,JEJ TESTOWANIE ORAZ DEZYNFEKCJA.
WYMAGANA JEST DOBRA ZNAJOMOść JęZYKA ANGIELSKIEGO, ZE WZGLEDU NA KONIECZNOść SPORZąDZANIA
KRóTKICH RAPORTóW.
WYNAGRODZENIE BRUTTO: 8.50 FUNTA/GODZINE, NADGODZINA 12.75 FUNTA/GODZINE
CZAS PRACY: 40 H/TYDZIEN
DATA ROZPOCZECIA PRACY: MAJ 2006

ZAINTERESOWANE OSOBY PROSZONE Są O PRZESłANIE CV WYłąCZNIE W J.ANGIELSKIM NA ADRES [email protected]
Z DOPISKIEM PLR/3/2006/ADON (W TEMACIE WIADOMOśCI).
WWW.MELSYSTECH.NET


Nr 53
INZYNIEROWIE - PROJEKTANCI - SZWAJACARIA

DLA NASZEGO KLIENTA, SZWAJCARSKIEJ FIRMY ZAJMUJąCEJ SIę PROJEKTOWANIEM, BUDOWą I DOSTARCZANIEM WYMIENNIKóW CIEPłA MIN. NA RYNKI HOLENDERSKI, DUńSKI I CHIńSKI, POSZUKUJEMY MENAGERóW PROJEKTU. PRACA POLEGAć BęDZIE NA PROJEKTOWANIU I OBLICZENIACH PRZY UżYCIU CAD I AUTO-CAD, WORD I EXCEL. WYMAGANA JEST WIEDZA Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA ELEMENTóW TAKICH JAK: ELEMENTY KONSTRUKCJI SPAWANYCH, NIERDZEWNYCH STALOWYCH MATERIAłóW, RUR Z KOłNIERZAMI ITP. PONADTO DO OBOWIąZKóW NALEżEć BęDZIE RóWNIEż KALKULOWANIE CEN I SPORZąDZANIE OFERT DLA KLIENTóW, ROBIENIE OPISóW TECHNICZNYCH DO RYSUNKóW, ROZMOWA Z KLIENTAMI (PRZEWAżNIE INżYNIERAMI) NA TEMAT PRODUKTóW FIRMY. JęZYKIEM UżYWANYM WEWNąTRZ FIRMY JEST JęZYK NIEMIECKI, W WIęKSZOśCI PRZYPADKóW KOMUNIKACJA Z KLIENTAMI ODBYWAć SIę BęDZIE W J. ANGIELSKIM. 2-5 RAZY W ROKU WYBRANA OSOBA WYJEżDżAć BęDZIE SłUżBOWO DO HOLANDII, DANII I CHIN.

WYMAGANIA:

- UKOńCZONE STUDIA INżYNIERSKIE NA KIERUNKU MECHANICZNYM,

- DOBRA ZNAJOMOść JęZYKA ANGIELSKIEGO I KOMUNIKATYWNA ZNAJOMOść NIEMIECKIEGO,

- DOśWIADCZENIE W PROJEKTOWANIU 2-D (CAD, AUTOCAD),

- DOśWIADCZENIE W PODRóżOWANIU I KONTAKTACH Z KLIENTAMI,

- GOTOWOść WYJAZDU DO SZWAJCARII I PODJęCIA PRACY NA MIN. 3 LATA,

- GOTOWOść DO PODJęCIA PRACY W KWIETNIU 2006 R.

PRACODAWCA OFERUJE:

- WYNAGRODZENIE MIESIęCZNE BRUTTO 4000 CHF (FRANKóW SZWAJCARSKICH)

- POMOC W UZYSKANIU WIZY,

- POMOC W ZNALEZIENIU ZAKWATEROWANIA,

- PłATNY 4-TYGODNIOWY URLOP,

- PRACE W MIęDZYNARODOWEJ STRUKTURZE ORAZ MOżLIWOśCI ROZWOJU ZAWODOWEGO I OSOBOWEGO.ZAINTERESOWANE OSOBY PROSZONE Są O PRZESłANIE CV WYLACZNIE W JEZYKU ANGIELSKIM NA ADRES [email protected] Z DOPISKIEM INR/3/2006/SWISS


Nr 54
INZYNIEROWIE - PROJEKTANCI - SZWAJACARIA

DLA NASZEGO KLIENTA, SZWAJCARSKIEJ FIRMY ZAJMUJąCEJ SIę PROJEKTOWANIEM, BUDOWą I DOSTARCZANIEM WYMIENNIKóW CIEPłA MIN. NA RYNKI HOLENDERSKI, DUńSKI I CHIńSKI, POSZUKUJEMY MENAGERóW PROJEKTU. PRACA POLEGAć BęDZIE NA PROJEKTOWANIU I OBLICZENIACH PRZY UżYCIU CAD I AUTO-CAD, WORD I EXCEL. WYMAGANA JEST WIEDZA Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA ELEMENTóW TAKICH JAK: ELEMENTY KONSTRUKCJI SPAWANYCH, NIERDZEWNYCH STALOWYCH MATERIAłóW, RUR Z KOłNIERZAMI ITP. PONADTO DO OBOWIąZKóW NALEżEć BęDZIE RóWNIEż KALKULOWANIE CEN I SPORZąDZANIE OFERT DLA KLIENTóW, ROBIENIE OPISóW TECHNICZNYCH DO RYSUNKóW, ROZMOWA Z KLIENTAMI (PRZEWAżNIE INżYNIERAMI) NA TEMAT PRODUKTóW FIRMY. JęZYKIEM UżYWANYM WEWNąTRZ FIRMY JEST JęZYK NIEMIECKI, W WIęKSZOśCI PRZYPADKóW KOMUNIKACJA Z KLIENTAMI ODBYWAć SIę BęDZIE W J. ANGIELSKIM. 2-5 RAZY W ROKU WYBRANA OSOBA WYJEżDżAć BęDZIE SłUżBOWO DO HOLANDII, DANII I CHIN.

WYMAGANIA:

- UKOńCZONE STUDIA INżYNIERSKIE NA KIERUNKU MECHANICZNYM,

- DOBRA ZNAJOMOść JęZYKA ANGIELSKIEGO I KOMUNIKATYWNA ZNAJOMOść NIEMIECKIEGO,

- DOśWIADCZENIE W PROJEKTOWANIU 2-D (CAD, AUTOCAD),

- DOśWIADCZENIE W PODRóżOWANIU I KONTAKTACH Z KLIENTAMI,

- GOTOWOść WYJAZDU DO SZWAJCARII I PODJęCIA PRACY NA MIN. 3 LATA,

- GOTOWOść DO PODJęCIA PRACY W KWIETNIU 2006 R.

PRACODAWCA OFERUJE:

- WYNAGRODZENIE MIESIęCZNE BRUTTO 4000 CHF (FRANKóW SZWAJCARSKICH)

- POMOC W UZYSKANIU WIZY,

- POMOC W ZNALEZIENIU ZAKWATEROWANIA,

- PłATNY 4-TYGODNIOWY URLOP,

- PRACE W MIęDZYNARODOWEJ STRUKTURZE ORAZ MOżLIWOśCI ROZWOJU ZAWODOWEGO I OSOBOWEGO.ZAINTERESOWANE OSOBY PROSZONE Są O PRZESłANIE CV WYLACZNIE W JEZYKU ANGIELSKIM NA ADRES [email protected]STECH.NET Z DOPISKIEM INR/3/2006/SWISS


Nr 55
INZYNIEROWIE - PROJEKTANCI - SZWAJACARIA

DLA NASZEGO KLIENTA, SZWAJCARSKIEJ FIRMY ZAJMUJąCEJ SIę PROJEKTOWANIEM, BUDOWą I DOSTARCZANIEM WYMIENNIKóW CIEPłA MIN. NA RYNKI HOLENDERSKI, DUńSKI I CHIńSKI, POSZUKUJEMY MENAGERóW PROJEKTU. PRACA POLEGAć BęDZIE NA PROJEKTOWANIU I OBLICZENIACH PRZY UżYCIU CAD I AUTO-CAD, WORD I EXCEL. WYMAGANA JEST WIEDZA Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA ELEMENTóW TAKICH JAK: ELEMENTY KONSTRUKCJI SPAWANYCH, NIERDZEWNYCH STALOWYCH MATERIAłóW, RUR Z KOłNIERZAMI ITP. PONADTO DO OBOWIąZKóW NALEżEć BęDZIE RóWNIEż KALKULOWANIE CEN I SPORZąDZANIE OFERT DLA KLIENTóW, ROBIENIE OPISóW TECHNICZNYCH DO RYSUNKóW, ROZMOWA Z KLIENTAMI (PRZEWAżNIE INżYNIERAMI) NA TEMAT PRODUKTóW FIRMY. JęZYKIEM UżYWANYM WEWNąTRZ FIRMY JEST JęZYK NIEMIECKI, W WIęKSZOśCI PRZYPADKóW KOMUNIKACJA Z KLIENTAMI ODBYWAć SIę BęDZIE W J. ANGIELSKIM. 2-5 RAZY W ROKU WYBRANA OSOBA WYJEżDżAć BęDZIE SłUżBOWO DO HOLANDII, DANII I CHIN.

WYMAGANIA:

- UKOńCZONE STUDIA INżYNIERSKIE NA KIERUNKU MECHANICZNYM,

- DOBRA ZNAJOMOść JęZYKA ANGIELSKIEGO I KOMUNIKATYWNA ZNAJOMOść NIEMIECKIEGO,

- DOśWIADCZENIE W PROJEKTOWANIU 2-D (CAD, AUTOCAD),

- DOśWIADCZENIE W PODRóżOWANIU I KONTAKTACH Z KLIENTAMI,

- GOTOWOść WYJAZDU DO SZWAJCARII I PODJęCIA PRACY NA MIN. 3 LATA,

- GOTOWOść DO PODJęCIA PRACY W KWIETNIU 2006 R.

PRACODAWCA OFERUJE:

- WYNAGRODZENIE MIESIęCZNE BRUTTO 4000 CHF (FRANKóW SZWAJCARSKICH)

- POMOC W UZYSKANIU WIZY,

- POMOC W ZNALEZIENIU ZAKWATEROWANIA,

- PłATNY 4-TYGODNIOWY URLOP,

- PRACE W MIęDZYNARODOWEJ STRUKTURZE ORAZ MOżLIWOśCI ROZWOJU ZAWODOWEGO I OSOBOWEGO.ZAINTERESOWANE OSOBY PROSZONE Są O PRZESłANIE CV WYLACZNIE W JEZYKU ANGIELSKIM NA ADRES [email protected] Z DOPISKIEM INR/3/2006/SWISS


Nr 56
WYLEWKI, POSADZKI BETONOWE MIXOKRETEM

Nr 57
SZPROTAWA 25.03.2006


OFERTA WSPółPRACY


NA PIERWSZYM MIEJSCU STAWIAMY DOBRO NASZYCH KLIENTóW,
PROFESJONALIZM W WYKONAWSTWIE NASZYCH WSZYSTKICH PRAC.
ELASTYCZNOść WZGLęDEM OSóB ORAZ ELASTYCZNOść W PODEJMOWANIU DECYZJI.
SZCZYCIMY SIę SZYBKOśCIą JAKOśCIą ORAZ UMIEJęTNOśCIAMI.
GłóWNYM PROFILEM NASZEJ DZIAłALNOśCI JEST STOLARKA OTWOROWA.
OKNA PCV ,DREWNIANE ORAZ ALUMINIUM.
JAK RóWNIEż BRAMY,DRZWI,ROLETY,ROLETKI,ITP.
ZAJMUJEMY SIę RóWNIEż KOMPLEKSOWą BUDOWą (OD FUNDAMENTóW PO DACH).
NIE WYłąCZAJąC PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH .
NASZE STAWKI ZA ROBOTY BUDOWLANE KSZTAłTUJą SIę W PRZEDZIALE OD 7ZL DO 20ZL ZA RG, W ZALEżNOśCI OD PRAC WYKONYWANYCH.
FIRMA MAREX POWSTAłA 10.03.2004R I OSIąGA CORAZ LEPSZE WYNIKI W DZIEDZINIE BUDOWLANEJ.
MAMY JUż BARDZO DUżO ZADOWOLONYCH KLIENTóW KORZYSTAJąCYCH Z NASZYCH USłUG.
SIEDZIBA MIEśCI SIę W SZPROTAWIE UL.KOśCIUSZKI 26/C/20 TEL.068 3764644
FILIE:
-UL.MICKIEWICZA 3 SZPROTAWA (OBOK DOMU KULTURY)

LICZYMY NA WSPółPRACE ,


MAREX
MAREK ORAWIEC
UL.KOśCIUSZKI 26 C 20
67-000 SZPROTAWA
NIP 924-165-18-09
TEL/FAX068 3764644
KOM.0501 859 117
E-MAILE.MAREX@2-EC.COM
MAREX[email protected]FIRMA MAREX
WYKONUJE

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH:
-STAWIANIE DOMÓW W STANIE SUROWYM
-TYNKOWANIE
-ELEWACJE
-SZPACHLOWANIE
-MALOWANIE
-GLAZURA
-HYDRAULIKA
-SZTUKATERIA
ORAZ PRACE INNE

Z NASZEJ STRONY ZAPEWNIAMY PROFESJONALIZM WYKONYWANYCH PRAC.WYKONASTWO Z NASZYM MATERIALEM . PLATNOŚCI NA RATY.UDZIELENIE GWARANCJI .FAKTURY VAT

OFERUJEMY RÓWNIEŻ OKNA PCV DREWNIANE ALUMINIOWE.
ROLETY ROLETKI PARAPETY DRZWI BRAMY PANELE

ADRES:
UL.MICKIEWICZA 3 (OBOK DOMU KULTURY)
67-300 SZPROTAWA
TEL/FAX 0683764644
KOM.0501-859-117

MAMY JUŻ DUŻO ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
DOLĄCZ DO NAS


Nr 58
SZPROTAWA 25.03.2006

OFERTA WSPółPRACY


NA PIERWSZYM MIEJSCU STAWIAMY DOBRO NASZYCH KLIENTóW,
PROFESJONALIZM W WYKONAWSTWIE NASZYCH WSZYSTKICH PRAC.
ELASTYCZNOść WZGLęDEM OSóB ORAZ ELASTYCZNOść W PODEJMOWANIU DECYZJI.
SZCZYCIMY SIę SZYBKOśCIą JAKOśCIą ORAZ UMIEJęTNOśCIAMI.
GłóWNYM PROFILEM NASZEJ DZIAłALNOśCI JEST STOLARKA OTWOROWA.
OKNA PCV ,DREWNIANE ORAZ ALUMINIUM.
JAK RóWNIEż BRAMY,DRZWI,ROLETY,ROLETKI,ITP.
ZAJMUJEMY SIę RóWNIEż KOMPLEKSOWą BUDOWą (OD FUNDAMENTóW PO DACH).
NIE WYłąCZAJąC PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH .
NASZE STAWKI ZA ROBOTY BUDOWLANE KSZTAłTUJą SIę W PRZEDZIALE OD 7ZL DO 20ZL ZA RG, W ZALEżNOśCI OD PRAC WYKONYWANYCH.
FIRMA MAREX POWSTAłA 10.03.2004R I OSIąGA CORAZ LEPSZE WYNIKI W DZIEDZINIE BUDOWLANEJ.
MAMY JUż BARDZO DUżO ZADOWOLONYCH KLIENTóW KORZYSTAJąCYCH Z NASZYCH USłUG.
SIEDZIBA MIEśCI SIę W SZPROTAWIE UL.KOśCIUSZKI 26/C/20 TEL.068 3764644
FILIE:
-UL.MICKIEWICZA 3 SZPROTAWA (OBOK DOMU KULTURY)

LICZYMY NA WSPółPRACE ,


MAREX
MAREK ORAWIEC
UL.KOśCIUSZKI 26 C 20
67-000 SZPROTAWA
NIP 924-165-18-09
TEL/FAX068 3764644
KOM.0501 859 117
E-MAILE.MAREX@2-EC.COM
MAREX[email protected]
Nr 59
SZPROTAWA 25.03.2006


OFERTA WSPółPRACY


NA PIERWSZYM MIEJSCU STAWIAMY DOBRO NASZYCH KLIENTóW,
PROFESJONALIZM W WYKONAWSTWIE NASZYCH WSZYSTKICH PRAC.
ELASTYCZNOść WZGLęDEM OSóB ORAZ ELASTYCZNOść W PODEJMOWANIU DECYZJI.
SZCZYCIMY SIę SZYBKOśCIą JAKOśCIą ORAZ UMIEJęTNOśCIAMI.
GłóWNYM PROFILEM NASZEJ DZIAłALNOśCI JEST STOLARKA OTWOROWA.
OKNA PCV ,DREWNIANE ORAZ ALUMINIUM.
JAK RóWNIEż BRAMY,DRZWI,ROLETY,ROLETKI,ITP.
ZAJMUJEMY SIę RóWNIEż KOMPLEKSOWą BUDOWą (OD FUNDAMENTóW PO DACH).
NIE WYłąCZAJąC PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH .
NASZE STAWKI ZA ROBOTY BUDOWLANE KSZTAłTUJą SIę W PRZEDZIALE OD 7ZL DO 20ZL ZA RG, W ZALEżNOśCI OD PRAC WYKONYWANYCH.
FIRMA MAREX POWSTAłA 10.03.2004R I OSIąGA CORAZ LEPSZE WYNIKI W DZIEDZINIE BUDOWLANEJ.
MAMY JUż BARDZO DUżO ZADOWOLONYCH KLIENTóW KORZYSTAJąCYCH Z NASZYCH USłUG.
SIEDZIBA MIEśCI SIę W SZPROTAWIE UL.KOśCIUSZKI 26/C/20 TEL.068 3764644
FILIE:
-UL.MICKIEWICZA 3 SZPROTAWA (OBOK DOMU KULTURY)

LICZYMY NA WSPółPRACE ,


MAREX
MAREK ORAWIEC
UL.KOśCIUSZKI 26 C 20
67-000 SZPROTAWA
NIP 924-165-18-09
TEL/FAX068 3764644
KOM.0501 859 117
E-MAILE.MAREX@2-EC.COM
MAREX[email protected]


FIRMA MAREX
WYKONUJE

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH:
-STAWIANIE DOMÓW W STANIE SUROWYM
-TYNKOWANIE
-ELEWACJE
-SZPACHLOWANIE
-MALOWANIE
-GLAZURA
-HYDRAULIKA
-SZTUKATERIA
ORAZ PRACE INNE

Z NASZEJ STRONY ZAPEWNIAMY PROFESJONALIZM WYKONYWANYCH PRAC.WYKONASTWO Z NASZYM MATERIALEM . PLATNOŚCI NA RATY.UDZIELENIE GWARANCJI .FAKTURY VAT

OFERUJEMY RÓWNIEŻ OKNA PCV DREWNIANE ALUMINIOWE.
ROLETY ROLETKI PARAPETY DRZWI BRAMY PANELE

ADRES:
UL.MICKIEWICZA 3 (OBOK DOMU KULTURY)
67-300 SZPROTAWA
TEL/FAX 0683764644
KOM.0501-859-117

MAMY JUŻ DUŻO ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
DOLĄCZ DO NASNr 60
URZYWANE I NOWE NP. 20`BOX; 40`BOX, 40`HC, 20`OT, 40`OT Z ROZNYCH DEPO NA TERENIE EUROPY. WSZYSTKIE URZYWANE KONTENERY SA PO NAPRAWIE, SZCZELNE, TZN. NIE PRZEPUSZCZAJA WIATRU I WODY, MAJA WAZNA SCS PLAKIETKE. SZEGOLOWYCH INFORMACJI UDZIELI TELEFONICZNIE PAN:
MARKUS STOKOWSKI
RIECK SEA AIR CARGO INTERNATIONAL
KOLUMBUSSTRASSE 14
22113 HAMBURG
TEL.: 040 / 781 24 - 46
FAX.: 040 / 781 24 - 7746
EMAIL: [email protected]
WWW.RIECK-LOGISTIK.DE


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.