informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 67 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: F
Nr 31
UNIJNA KOMISARZ DS. BUDżETOWYCH NIEMKA MICHAELA SCHREYER ZAłOżYłA W PROPOZYCJACH NA 2005 R., żE NOWE KRAJE UE WPłACą DO WSPóLNEJ KASY OK. 5,5 MLD.EURO, A DOSTANą 10,3 MLD. NIE CHCIAłA ZDRADZIć, ILE PIENIęDZY "ZAROBIą" NA CZYSTO KONKRETNE NOWE KRAJE. NA PODSTAWIE SYMULACJI BUDżETOWYCH ROBIONYCH JESZCZE W GRUDNIU UB.R. W KOPENHADZE MOżNA SIę SPODZIEWAć, żE UNIA "DA" NAM OKOłO 2,5 MLD. EURO ZYSKU. W SUMIE BUDżET NA 2005 R. MA WYNIEść 109,5 MLD EURO, CZYLI 1,03 PROC. DOCHODU NARODOWEGO BRUTTO POSZERZONEJ UNII. Z 50,1 MLD EURO NA ROLNICTWO ZALEDWIE 3,1 MLD EURO TRAFI DO NOWYCH CZłONKóW (OK. 820 MLN EURO TO DOPłATY DLA POLSKICH ROLNIKóW). Z 34,6 MLD EURO NA POMOC BIEDNYM REGIONOM NIEWIELE PONAD 10 PROC. (3,8 MLD) TRAFI DO NOWYCH PAńSTW UNII, CHOć żYć W NICH BęDZIE 20 PROC. OBYWATELI, I TO BIEDNIEJSZYCH NIż W KRAJACH PIęTNASTKI. BUDżET NA 2005 R. UE ZATWIERDZAć BęDZIE JUż PRZY WSPółUDZIALE POLSKICH EURODEPUTOWANYCH W STRASBURGU I PRZEDSTAWICIELI NASZEGO RZąDU W RADZIE UE.

Nr 32
WYRóWNANIE DYSPROPORCJI W DOCHODACH MIęDZY KRAJAMI UE NA GłOWę MIESZKAńCA ZAJMIE CO NAJMIEJ 20 LAT, NAWET JEśLI NOWI CZłONKOWIE BęDą ROZWIJAć SIę DWA RAZY SZYBCIEJ NIż PIęTNASTKA - UWAżA AGENCJA RATINGOWA FITCH. "DZIESIęCIU NOWYCH CZłONKóW ZWIęKSZY LICZBę LUDNOśCI UE O 20 PROC., A DO OGóLNEGO PKB WNIESIE MNIEJ NIż 5 PROC." - NAPISALI ANALITYCY FITCH W RAPORCIE NT. ROZSZERZENIA. RAPORT TEN JEST BARDZIEJ OPTYMISTYCZNY NIż OCENY KOMISJI EUROPEJSKIEJ, WEDłUG KTóRYCH WYRóWNANIE POZIOMU DOCHODóW MIęDZY STARYMI A NOWYMI KRAJAMI UE POTRWA 50 LAT.

Nr 33
1. AUSTRIA, POW. 83,9 TYS. KM2, STOLICA WIEDEń, LUDNOść 8,19 MLN, JęZYK NIEMIECKI, USTRóJ REPUBLIKA, EURO=100 EUROCENTóW, 2. BELGIA, POW. 30,5 TYS. KM2, STOLICA BRUKSELA, LUDNOść 10,29 MLN, JęZYK FRANCUSKI, FLAMANDZKI, NIEMIECKI, USTRóJ MONARCHIA, EURO=100 EUROCENTóW, 3. CYPR, POW. 9,25 TYS. KM2, STOLICA NIKOZJA, LUDNOść 0,77 MLN, JęZYK GRECKI, USTRóJ REPUBLIKA, FUNT CYPRYJSKI=100 CENTóW, 4. CZECHY, POW. 78,9 TYS. KM2, STOLICA PRAGA, LUDNOść 10,25 MLN, JęZYK CZESKI, USTRóJ REPUBLIKA, KORONA CZESKA=100 HALERZY, 5. DANIA, POW. 43,1 TYS. KM2, STOLICA KOPENHAGA, LUDNOść 5,38 MLN, JęZYK DUńSKI, USTRóJ MONARCHIA, KORONA DUńSKA=100 ORE, 6. ESTONIA, POW. 45,2 TYS. KM2, STOLICA TALIN, LUDNOść 1,41 MLN, JęZYK ESTOńSKI, USTRóJ REPUBLIKA, KORONA ESTOńSKA=100 CENTóW, 7. FINLANDIA, POW. 338,1 TYS. KM2, STOLICA HELSINKI, LUDNOść 5,19 MLN, JęZYK FIńSKI, SZWEDZKI, USTRóJ REPUBLIKA, EURO=100 EUROCENTóW, 8. FRANCJA, POW. 551,5 TYS. KM2, STOLICA PARYż, LUDNOść 60,18 MLN, JęZYK FRANCUSKI, USTRóJ REPUBLIKA, EURO=100 EUROCENTóW, 9. GRECJA, POW. 132 TYS. KM2, STOLICA ATENY, LUDNOść 10,67 MLN, JęZYK GRECKI, USTRóJ REPUBLIKA, EURO=100 EUROCENTóW, 10. HISZPANIA, POW. 504,8 TYS. KM2, STOLICA MADRYT, LUDNOść 40,22 MLN, JęZYK HISZPAńSKI, USTRóJ MONARCHIA, EURO=100 EUROCENTóW, 11. HOLANDIA, POW. 41,5 TYS. KM2, STOLICA AMSTERDAM, LUDNOść 16,15 MLN, JęZYK HOLENDERSKI, USTRóJ MONARCHIA, EURO=100 EUROCENTóW, 12. IRLANDIA, POW. 70,3 TYS. KM2, STOLICA DUBLIN, LUDNOść 3,93 MLN, JęZYK IRLANDZKI, USTRóJ REPUBLIKA, EURO=100 EUROCENTóW, 13. LITWA, POW. 65,2 TYS. KM2, STOLICA WILNO, LUDNOść 3,59 MLN, JęZYK LITEWSKI, USTRóJ REPUBLIKA, LIT=100 CENTóW, 14. LUKSEMBURG, POW. 2,6 TYS. KM2, STOLICA LUKSEMBURG, LUDNOść 0,45 MLN, JęZYK FRANCUSKI, NIEMIECKI, LUKSEMBURSKI, USTRóJ MONARCHIA, EURO=100 EUROCENTóW, 15. ŁOTWA, POW. 64,6 TYS. KM2, STOLICA RYGA, LUDNOść 2,35 MLN, JęZYK łOTEWSKI, USTRóJ REPUBLIKA, łAT=100 SANTIMóW, 16. MALTA, POW. 0,3 TYS. KM2, STOLICA VALLETTA, LUDNOść 0,4 MLN, JęZYK MALTAńSKI, ANGIELSKI, USTRóJ REPUBLIKA, FUNT MALTAńSKI=100 CENTóW, 17. NIEMCY, POW. 356,9 TYS. KM2, STOLICA BERLIN, LUDNOść 82,4 MLN, JęZYK NIEMIECKI, USTRóJ REPUBLIKA, EURO=100 EUROCENTóW, 18. POLSKA, POW. 312,7 TYS. KM2, STOLICA WARSZAWA, LUDNOść 38,62 MLN, JęZYK POLSKI, USTRóJ REPUBLIKA, ZłOTY=100 GROSZY, 19. PORTUGALIA, POW. 92,4 TYS. KM2, STOLICA LIZBONA, LUDNOść 10,1 MLN, JęZYK PORTUGALSKI, USTRóJ REPUBLIKA, EURO=100 EUROCENTóW, 20. SŁOWACJA, POW. 49 TYS. KM2, STOLICA BRATYSłAWA, LUDNOść 5,43 MLN, JęZYK SłOWACKI, USTRóJ REPUBLIKA, KORONA SłOWACKA=100 HALERZY, 21. SŁOWENIA, POW. 20,3 TYS. KM2, STOLICA LUBLANA, LUDNOść 1,94 MLN, JęZYK SłOWEńSKI, USTRóJ REPUBLIKA, TOLAR=100 STOTIN, 22. SZWECJA, POW. 450 TYS. KM2, STOLICA SZTOKHOLM, LUDNOść 8,88 MLN, JęZYK SZWEDZKI, USTRóJ MONARCHIA, KORONA SZWEDZKA=100 ORE, 23. WĘGRY, POW. 93 TYS. KM2, STOLICA BUDAPESZT, LUDNOść 10,05 MLN, JęZYK WęGIERSKI, USTRóJ REPUBLIKA, FORINT=100 FILLERóW, 24. WIELKA BRYTANIA, POW. 244,1 TYS. KM2, STOLICA LONDYN, LUDNOść 60,09 MLN, JęZYK ANGIELSKI, USTRóJ MONARCHIA, FUNT SZTERLING=100 NOWYCH PENSóW, 25. WŁOCHY, POW. 301,3 TYS. KM2, STOLICA RZYM, LUDNOść 58 MLN, JęZYK WłOSKI, USTRóJ REPUBLIKA, EURO=100 EUROCENTóW.

Nr 34
DLA INWESTORóW I ANALITYKóW Z WALL STREET TO NAJBARDZIEJ ELEKTRYZUJąCA EMISJA AKCJI W OSTATNICH LATACH. SPółKA ZAMIERZA Z NIEJ POZYSKAć 2,7 MLD DOLARóW.
GOOGLE TO JEDNA Z NAJWIęKSZYCHGLOBALNYCH MAREK INTERNETOWYCH. SPółKA PROWADZI NAJPOPULARNIEJSZą NA śWIECIE WYSZUKIWARKę - JEJ NAZWA ZDążYłA JUż STAć SIę SYNONIMEM PRZESZUKIWANIA SIECI. ŚWIADCZY TEż INNE USłUGI W INTERNECIE (M.IN. ZAPOWIADA URUCHOMIENIE KONT E-MAILOWYCH).
FIRMę GOOGLE ZAłOżYLI W ROKU 1998 W MOUTAIN VIEW W KALIFORNI DWAJ ABSOLWENCI UNIWERSYTETU STANFORDA SERGEY BRIN I LARRY PAGE. NADAL KONTROLUJą SPółKę (MAJą PO PRZESZłO 15% JEJ AKCJI), W KTóRą ZAINWESTOWAłY TAKżE ZNANE FUNDUSZE CENTURE CAPITAL Z DOLINY KRZEMOWEJ KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS ORAZ SEQUOIA CAPITAL. WYSZUKIWARKA GOOGLE DOSTęPNA JEST W 97 JęZYKACH, MA ZINDEKSOWANYCH 4,2 MLD STRON INTERNETOWYCH, PRZESZUKUJE JE 200 MLN RAZY DZIENNIE. NIEMAL CO TRZECIA OSOBA ZATRUDNIONA W FIRMIE PRACUJE W DZIALE BADAWCZO-ROZWOJOWYM. W PIERWSZYM KWARTALE TEGO ROKU FIRMA ODNOTOWAłA PRZYCHODY W WYSOKOśCI PRAWIE 390 MLN DOL. I ZYSK NETTO RZęDU 64 MLN DOL. ( W OBU PRZYPADKACH TO PONADDWUKROTNIE WIęCEJ NIż W ANALOGICZNYM OKRESIE UBIEGłEGO ROKU). W CAłYM MINIONYM ROKU ZYSK NETTO GOOGLE SIęGNął 106 MLN DOL.


Nr 35
BANKI, MINISTERSTWA I SPółKI GIEłDOWE USTAWIAJą SIę W KOLEJCE DO KASOWANIA TWARDYCH DYSKóW.

W CIąGU OSTATNICH KILKU MIESIęCY GWAłTOWNIE WZROSłO W POLSCE ZAPOTRZEBOWANIE NA KASOWANIE DANYCH Z TWARDYCH DYSKóW - TWIERDZą ANALITYCY NAJWIęKSZEGO W POLSCE CENTRUM ODZYSKIWANIA DANYCH MBM ONTRACK. W PIERWSZYCH CZTERECH MIESIąCACH 2004 R. MIELI ONI PRAWIE DZIESIęć RAZY WIęCEJ ZAMóWIEń NIż PRZED ROKIEM. - PRZYJMUJEMY OD KILKUNASTU DO KILKUDZIESIęCIU ZLECEń KASOWANIA DANYCH MIESIęCZNIE. W UBIEGłYM ROKU śREDNIO BYłO TO KILKA PRZYPADKóW MIESIęCZNIE - POWIEDZIAł "GAZECIE" JAROSłAW KUBICA Z MBM ONTRACK. WZROSłO TEż ZAINTERESOWANIE SPECJALISTYCZNYM OPROGRAMOWANIEM DO CZYSZCZENIA ZAWARTOśCI DYSKóW TWARDYCH. - PRZED ROKIEM SPRZEDAWALIśMY JEDNą, DWIE LICENCJE NA TAKIE PROGRAMY. TERAZ - OK. 10 MIESIęCZNIE - MóWI KUBICA.

SKąD TO ZAINTERESOWANIE? - TO EFEKT M.IN. NAGłOśNIONYCH PRZEZ PRASę SPRAW Z DYSKAMI WYNIESIONYMI Z MSZ I WIRTUALNEJ POLSKI - MóWI KUBICA. JEGO ZDANIEM TE PRZYPADKI ZWIęKSZYłY śWIADOMOść I ODPOWIEDZIALNOść UżYTKOWNIKóW KOMPUTERóW. ABY SKASOWAć DANE Z DYSKU NIE WYSTARCZY USUNąć PLIK I OPRóżNIć KOSZ W SYSTEMIE OPERACYJNYM. NIE POMAGA NAWET FORMATOWANIE DYSKU.

WRAZ Z WEJśCIEM POLSKI DO UE ZMIENIłA SIę TEż DEFINICJA DOKUMENTU - JEST NIM KAżDY NOśNIK ZAWIERAJąCY INFORMACJE. - Z NASZYCH SZACUNKóW WYNIKA, żE 70 PROC. INFORMACJI NA śWIECIE NIE DRUKUJE SIę NA PAPIERZE. WRAZ Z WEJśCIEM DO UE LICZBA DOKUMENTóW ROśNIE WIęC KILKAKROTNIE - PODKREśLA KUBICA.

- DZIś CZęść FIRM PRZY WYMIANIE SPRZęTU NA NOWY PRZYSYłA STARE DYSKI NAJPIERW DO NAS. MY JE KASUJEMY, A PóźNIEJ ODSYłAMY DO DOSTAWCY NOWEGO SPRZęTU - TłUMACZY KUBICA.

Z USłUG KASOWANIA DANYCH NAJCHęTNIEJ KORZYSTAJą BANKI, KONCERNY FARMACEUTYCZNE, SPółKI GIEłDOWE Z RóżNYCH BRANż I ADMINISTRACJA PUBLICZNA. - W OSTATNICH MIESIąCACH WSZYSTKIE ZLECENIA ZE STRONY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POCHODZIłY Z MINISTERSTW - ZDRADZIł "GAZECIE" KUBICA. DYSKI TWARDE Z POUFNYMI DANYMI RZąDOWYMI PRZESYłANO Z WARSZAWY DO KATOWIC, GDZIE SKRUPULATNIE JE KASOWANO.


Nr 36
NIE WYKORZYSTAMY FUNDUSZY Z UE?

Nr 37
WIELU PODATNIKóW VAT NIE WIE, JAKIE NUMERY STOSOWAć PO 1 MAJA PRZY TRANSAKCJACH KRAJOWYCH, A JAKIE PRZY WEWNąTRZUNIJNYCH. OBAWIAJą SIę KONSEKWENCJI EWENTUALNEGO BłęDU. PRZYPOMINA TO SYTUACJę SPRZED KILKU LAT, KIEDY WPROWADZONO NUMERY REJESTRACYJNE DLA POTRZEB VAT I NUMERY NIP DLA WSZYSTKICH OBYWATELI.
KAżDY PODATNIK, KTóRY OD 1 MAJA HANDLUJE Z PAńSTWAMI CZłONKOWSKIMI WSPóLNOTY, MUSI MIEć SPECJALNY UNIJNY NUMER REJESTRACYJNY. W UE KWESTIA TA WSZęDZIE WYGLąDA PODOBNIE, TYLE żE CZęSTO CYFRY SKłADAJąCE SIę NA NUMER STOSOWANY DLA POTRZEB TRANSAKCJI WEWNąTRZWSPóLNOTOWYCH Są INNE NIż TE, KTóRE ZAWIERA NUMER WłAśCIWY DLA TRANSAKCJI KRAJOWYCH. PRZYKłADEM Są CHOCIAżBY NIEMCY, GDZIE TZW. STEUERNUMMER JEST WYKORZYSTYWANY PRZY TRANSAKCJACH KRAJOWYCH, SPECJALNY VAT-UE ZAś, POPRZEDZONY LITERAMI DE, PRZY WEWNąTRZUNIJNYCH. ISTOTNE JEST JEDNAK TO, żE CYFRY Z KTóRYCH SIę SKłADAJą Są RóżNE. TYM SAMYM ODPOWIEDNI NUMER MUSI BYć DOSTOSOWANY DO TYPU TRANSAKCJI.
NASZ USTAWODAWCA UłATWIł ZADANIE SłUżBOM SKARBOWYM I NUMER UNIJNY JEST TAKI SAM JAK KRAJOWY, TYLE żE POPRZEDZONY PRZEDROSTKIEM PL. I TU ZACZął SIę PROBLEM. PODATNICY, KTóRZY ZAREJESTROWALI SIę NA VAT-UE I Z ZASADY DOKONUJą TRANSAKCJI WEWNąTRZUNIJNYCH, A JEDYNIE INCYDENTALNIE SPRZEDADZą JAKIś TOWAR CZY USłUGę W KRAJU, NIE WIEDZą, CZY W TYM OSTATNIM WYPADKU PODAć NIP Z PRZEDROSTKIEM PL, CZY NIE. ZDARZA SIę, żE NABYWCY żąDAJą FAKTUR Z NUMERAMI UNIJNYMI. WYSTAWIAJąCY JE NIE CHCIELIBY DOKONYWAć W PRZYSZłOśCI KOREKT. POWSTAJE ZATEM PYTANIE: JAK WYBRNąć Z TEGO ZAMIESZANIA, TYM BARDZIEJ żE IZBY SKARBOWE JUż UDZIELIłY PODATNIKOM SPRZECZNYCH ZE SOBą WYJAśNIEń.
NIE MA WąTPLIWOśCI, żE PODANIE NUMERU KRAJOWEGO PRZY TRANSAKCJI WEWNąTRZUNIJNEJ BęDZIE POWAżNYM BłęDEM, MAJąCYM KONSEKWENCJE FINANSOWE. NATOMIAST, JAK SIę WYDAJE, PODANIE NUMERU UNIJNEGO NA FAKTURZE SPRZEDAżY WYSTAWIONEJ PRZEZ JEDNą POLSKą FIRMą INNEMU PODMIOTOWI KRAJOWEMU NIE POWINNO MIEć NEGATYWNYCH SKUTKóW. Są TO PRZECIEż DWA TAKIE SAME NUMERY. WSKAZANIE PRZEDROSTKA PL TO JEDYNIE DODATKOWA INFORMACJA DLA URZęDU SKARBOWEGO, żE PRZEDSIęBIORCA JEST ZAREJESTROWANY TAKżE DLA POTRZEB HANDLU Z UE.

SPRZEDAWCA ZAś, CHCąC USATYSFAKCJONOWAć KONTRAHENTA, MOżE WYSTAWIć MU FAKTURę Z NIP KRAJOWYM, A NASTęPNIE, W DODATKOWYCH INFORMACJACH, DOPISAć, żE JEST ZAREJESTROWANY TAKżE DLA POTRZEB VAT-UE. JESZCZE LEPSZYM ROZWIąZANIEM BYłOBY WYDRUKOWANIE SOBIE FAKTUR Z DWOMA NUMERAMI: KRAJOWYM I UNIJNYM. WTEDY NIE BęDZIE PROBLEMU PRZY ICH WYBORZE DO POSZCZEGóLNYCH TRANSAKCJI. ŻADEN PRZEPIS NIE ZABRANIA TAKIEGO ROZWIąZANIA.

ZDANIEM TOMASZA MICHALIKA, PARTNERA W ZESPOLE VAT ERNST & YOUNG, JEST TO DOBRE ZABEZPIECZENIE PRZED EWENTUALNYMI KłOPOTAMI Z URZęDAMI SKARBOWYMI. DODAJE, żE NAWET GDYBY KTOś WPISAł NA FAKTURZE TYLKO NIP UNIJNY, A URZąD BY TO ZAKWESTIONOWAł, WóWCZAS MOżE ZWYCZAJNIE SKREśLIć DłUGOPISEM PRZEDROSTEK PL I NIE MUSI DOKONYWAć żADNEJ INNEJ KOREKTY.


Nr 38
CZY POLSKIE FIRMY IT BęDą WIDOCZNE TAKżE W UNII?

Nr 39
ROZWóJ STANDARDóW WI-FI

Nr 40
ROPA NA GIEłDZIE PALIW W LONDYNIE W PIąTEK NADAL DROżEJE. OSOBY POśREDNICZąCY W HANDLU (TRADERZY) I FIRMY SPEKULUJąCE KONTRAKTAMI STARAJą SIę PODBIć CENę ROPY W USA DO 40 DOLARóW ZA BARYłKę.
ANALITYCY OCENIAJą, żE JEśLI DOJDZIE DO PRZEBICIA POZIOMU 40 DOLARóW ZA BARYłKę, TO NA śWIATOWYCH GIEłDACH NAKRęCI SIę SPIRALA DALSZYCH ZAKUPóW ROPY. - TRADERZY CZEKAJą NA 40 DOLARóW ZA BARYłKę. PARę RAZY PRóBOWALI OSIąGNąć TEN POZIOM, ALE ZA KAżDYM RAZEM BYłO WIęCEJ TRANSAKCJI SPRZEDAżY - POWIEDZIAł KEITH PASCALL, BROKER GNI/MAN FINANCIAL W LONDYNIE. SYTUACJA Z BENZYNą W USA I OBAWY O ATAKI TERRORYSTYCZNE NA INSTALACJE NAFTOWE NA BLISKIM WSCHODZIE POWODUJą, żE POPYT NA SUROWIEC NIE SłABNIE. SPADEK MóGłBY SPOWODOWAć OPEC, GDYBY ZADEKLAROWAł, żE BęDZIE DOSTARCZAł NA RYNEK WIęCEJ ROPY, ALBO AMERYKAńSKI RZąD-GDYBY ZGODZIł SIę UWOLNIć CZęść SWOICH REZERW STRATEGICZNYCH. TYMCZASEM BARYłKA ROPY BRENT Z MORZA PółNOCNEGO W DOSTAWACH NA CZERWIEC PONOWNIE ZDROżAłA W PIąTEK NA GIEłDZIE W LONDYNIE DO 37 DOLARóW, PO CZWARTKOWYM CHWILOWYM PRZEłAMANIU TEGO POZIOMU, PO RAZ PIERWSZY OD PAźDZIERNIKA 1990 ROKU. PRZED GODZ. 11 ROPę W LONDYNIE W PIąTEK WYCENIANO NA 36,94 DOLARA ZA BARYłKę. W TYM CZASIE BARYłKA WTI NA GIEłDZIE NYMEX W NOWYM JORKU ZDROżAłA O 43 CENTY DO 39,80 DOLARA. W CZWARTEK ROPA W NOWYM JORKU DOSZłA DO POZIOMU 39,97 DOLARA.
TYMCZASEM W CZWARTEK WICEMINISTER GOSPODARKI JACEK PIECHOTA ZAPOWIEDZIAł, żE ZGODZI SIę NA URUCHOMIENIE REZERW PALIWA PKN ORLEN, ABY USTABILIZOWAć ROSNąCE CENY BENZYNY. ZE WZGLęDU NA TAJEMNICę HANDLOWą NIE ZDRADZIł, JAK DUżE REZERWY ZOSTANą URUCHOMIONE. NIE POWIEDZIAł TEż, KIEDY DOKłADNIE TO NASTąPI, ALE PRZYZNAł, żE JEST TO RACZEJ KWESTIA GODZIN NIż DNI.
JEDNOCZEśNIE PKN ORLEN POINFORMOWAł, żE PODNOSI OD PIąTKU HURTOWE CENY BENZYNY O 53-64 Zł NA TYSIąC LITRóW. CENY OLEJU NAPęDOWEGO NIE ULEGNą ZMIANIE. W SPRZEDAżY HURTOWEJ NAJWIęCEJ, BO O 64 Zł NA TYSIąC LITRóW, ZDROżEJE BENZYNA BEZOłOWIOWA SUPER PLUS 98, NATOMIAST CENA BENZYNY BEZOłOWIOWEJ EUROSUPER 95 ORAZ UNIWERSALNEJ U95 I U95A WZROśNIE O 53 Zł NA TYSIąC LITRóW.
DECYZJA PKN ORLEN OZNACZA, Iż W SPRZEDAżY DETALICZNEJ W SIECI STACJI PALIW TEJ SPółKI BENZYNA MOżE ZDROżEć O OK. 5-6 GR NA LITRZE W ZALEżNOśCI OD GATUNKU. OSTATECZNą DECYZJę O WIELKOśCI TERMINIE KOREKTY CEN PODEJMą WłAśCICIELE STACJI PALIWOWYCH.
PODOBNą DECYZJę PODJęłA GRUPA LOTOS, KTóRA PODNOSI OD SOBOTY CENY BENZYNY O 60 Zł ZA 1 TYS. LITRóW, CO OZNACZA WZROST CEN DETALICZNYCH O OK. 6 GROSZY.


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.