informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 1 gość, oraz: ibbbh
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: F
Nr 11
WIELU Z NAS PRZYTRAFIłA SIę Z PEWNOśCIą MOżLIWOść PODJęCIA PRACY W GRUPIE PROGRAMISTóW, PRACUJąCYCH NAD ROZBUDOWANYM PROJEKTEM INTERNETOWYM. SETKI TYSIąCE LINIJEK KODU, SETKI PLIKóW, DZIESIąTKI MODUłóW TO TYLKO NIELICZNE PROBLEMY JAKIE MOGą NAS CZEKAć. W JAKI SPOSóB UNIKNąć NIEPOROZUMIEń POMIęDZY PROGRAMISTAMI? JAK WYDAJNIE I SPRAWIEDLIWIE PODZIELIć PRACę? TO TYLKO JEDNE Z WIELU PYTAń JAKIE NASUWAJą SIę POCZąTKUJąCEMU PROGRAMIśCIE. NAJPROSTSZYM ALE I NAJDROżSZYM ROZWIąZANIEM BęDZIE ZATRUDNIENIE PEłNO-ETATOWEGO MENEDżERA PROJEKTU, KTóRY MIAłBY PEłNE RęCE ROBOTY. CO ZROBIć GDY BUDżET NASZEGO PRZEDSIęWZIęCIA JEST JEDNAK BLISKI ZERU? ODPOWIEDź JEST NIEZMIERNIE PROSTA - TRZEBA POSłUżYć SIę PROGRAMEM CVS (Z ANG "CONCURRENT VERSIONS SYSTEM"), KTóRY DA NAM MOżLIWOść PEłNEJ KONTROLI NAD KOLEJNYMI WERSJAMI PROJEKTU. F=HTTP://WWW.CAI.PL/CAT.PHP?CAT=LINUX&ART=16>HTTP://WWW.CAI.PL/CAT.PHP?CAT=LINUX&ART=16

Nr 12
W "GAZECIE PRAWNEJ" POLECAMY ARTYKUł "INTERNET ZAMIAST TRADYCYJNYCCH SKLEPóW".
WSZYSTKO WSKAZUJE NA TO, żE TA FORMA DOKONYWANIA ZAKUPóW BęDZIE CORAZ BARDZIEJ POPULARNA.
I MY NA TO LICZYMY.


Nr 13
TELEFONY KOMóRKOWE SZKODLIWE DLA ZDROWIA?

Nr 14
LISTA REGIONALNYCH CENTRóW INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

Nr 15
FUNDUSZE UE DLA TWOJEJ FIRMY

Nr 16
(...)PRACOWNIKA W MOMENCIE OTRZYMANIA OFERTY PRACY ZWYKLE OGARNIA RADOść I DUMA Z PROPOZYCJI, Z JAKą SIę DO NIEGO ZWRóCONO. CZęSTO ZGADZA SIę WóWCZAS NA WSZELKIE WARUNKI, JAKIE PROPONUJE MU PRZYSZłY PRACODAWCA. NIE WIE LUB NIE CZUJE SIę NA SIłACH, BY SPRóBOWAć WYNEGOCJOWAć KORZYSTNIEJSZE WARUNKI PRACY, SZCZEGóLNIE TE DOTYCZąCE WYNAGRODZENIA. TAKIE PODEJśCIE MOżE DUżO KOSZTOWAć.(..) F=HTTP://WWW.BANKIER.PL/WIADOMOSCI/MULTIARTICLE.HTML?ARTICLE_ID=1056182 TARGET=_BLANK>WIęCEJ

Nr 17
PASAż HANLOWY- NOWA FORMA E-HANDLU

Nr 18
-"PIERWSZA PRACA" TO NAJBARDZIEJ PRIORYTETOWY PROGRAM MGPIPS, PONIEWAż BEZROBOCIE WśRóD MłODZIEżY, SIęGAJąCE 40 PROC., JEST NASZYM NAJWIęKSZYM PROBLEMEM CYWILIZACYJNYM - POWIEDZIAł PODSEKRETARZ STANU W MGPIPS CEZARY MIżEJEWSKI, PODCZAS DZISIEJSZEJ (2004-04-07) KONFERENCJI PRASOWEJ, POśWIęCONEJ REALIZACJI PROGRAMU W ROKU UBIEGłYM I PLANACH NA LATA NASTęPNE. - WIDZIMY JEDNAK KONKRETNE EFEKTY: STOPA BEZROBOCIA WśRóD ABSOLWENTóW SPADłA O 3,2 PROC., A WSKAźNIK ZATRUDNIENIA W TEJ GRUPIE WZRóSł Z 21 PROC. DO 28 PROC. - DODAł WICEMINISTER MIżEJEWSKI. F=HTTP://WWW.MGPIPS.GOV.PL/WIADOMOSCI_SZCZEGOLY.PHP?NR=3854 TARGET=_BLANK>WIęCEJ

Nr 19
JAK ZAłOżYć WłASNą FIRNę?

Nr 20
(..)WIRTUALNA POLSKA OGłOSIłA UPADłOść, PORTAL BęDZIE NADAL FUNKCJONOWAł - POINFORMOWAł INTERNET STANDARD.

DZIś WYDANO POSTANOWIENIE SąDU REJONOWEGO W GDAńSKU O OGłOSZENIU UPADłOśCI SPółKI WIRTUALNA POLSKA S.A., OBEJMUJąCE LIKWIDACJę JEJ MAJąTKU.

POWODEM OGłOSZENIA UPADłOśCI JEST NIEWYPłACALNOść WP. MAJąTKIEM SPółKI BęDZIE OD TERAZ ZARZąDZAł SYNDYK.

PORTAL NIE ZNIKNIE JEDNAK Z SIECI.

PORTAL WIRTUALNA POLSKA FUNKCJONUJE BEZ ZAKłóCEń MIMO UPADłOśCI SPółKI - POINFORMOWAłA W KOMUNIKACIE AGNIESZKA SZWAJ Z ZESPOłU KOMUNIKACJI WP SA.

DECYZJę O UPADłOśCI SPółKI WIRTUALNA POLSKA OGłOSIł W PIąTEK SąD REJONOWY W GDAńSKU. NA SYNDYKA POWOłAł WOJCIECHA REGUłę. ORGANY SPółKI ISTNIEJą NADAL, ALE JEJ MAJąTKIEM ZARZąDZA JUż SYNDYK.

SąD WYDAł POSTANOWIENIE O OGłOSZENIU UPADłOśCI WP OBEJMUJąCEJ LIKWIDACJę JEJ MAJąTKU. POWODEM OGłOSZENIA UPADłOśCI JEST NIEWYPłACALNOść WP, ALBOWIEM SPółKA ZAPRZESTAłA WYKONYWANIA SWOICH WYMAGALNYCH ZOBOWIąZAń.(...)


F=HTTP://INFO.ONET.PL/900095,11,ITEM.HTML TARGET=_BLANK>WIęCEJ

poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.