informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 1 gość
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 02 Ceny towarów szukając: gips
Nr 1
GłADź SZPACHLOWA, jm kg, vat 22%, pkwiu 26.64.10-00.19, sww 1484-19

Nr 2
ZAPRAWA NAPRAWCZA, jm kg, vat 22%, pkwiu 24.30.22-55.10, sww 1262-75

Nr 3
GłADź SZPACHLOWA, jm kg, vat 22%, pkwiu 26.64.10-00.19, sww 1484-19

Nr 4
GłADź SZPACHLOWA, jm kg, vat 22%, pkwiu 26.64.10-00.19, sww 1484-19

Nr 5
ZAPRAWA KLEJOWA GIPSOWA DO GK, jm kg, vat 22%, pkwiu , sww

Nr 6
GłADź SZPACHLOWA, jm kg, vat 22%, pkwiu 26.64.10-00.19, sww 1484-19

Nr 7
KLEJ GIPSOWY, jm kg, vat 22%, pkwiu , sww

Nr 8
GłADź GIPSOWA, jm kg, vat 22%, pkwiu 26.53.10-00.10, sww 1433-1

Nr 9
KUBEK DO GIPSU, jm szt, vat 22%, pkwiu , sww

Nr 10
SZPACHELKA, jm szt, vat 22%, pkwiu , sww

2 3 4 5 6 następne Przeszukałem blok: 96 Hurtownia szukając: gips
Nr 1
KLEJ GIPSOWY, klej gipsowy CEKOL GS-20, CEDAT, worek 20kg, kg, cena netto 0.60, vat 22%, pkwiu , sww

Nr 2
GIPS BUDOWLANY, NIDA Gips, IBB.PL, 30kg, kg, cena netto 0.43, vat 22%, pkwiu , sww

Nr 3
PACA STALOWA, nierdzewna, do gipsu, rączka korek, ZPH ZOLWRO-BAUMEISTER, 280x130mm, szt, cena netto 27.28, vat 22%, pkwiu , sww

Nr 4
PACA PLASTIKOWA, wygięta do płyt gipsowo-kartonowych 2KO, ZPH ZOLWRO-BAUMEISTER, , szt, cena netto 55.09, vat 22%, pkwiu , sww
 Przeszukałem blok: 01 Firmy - baza teleadresowa szukając: gips
Nr 1
GIPS SYSTEM SP J PRZEDSIęBIORSTWO HANDLOWO-USłUGO, woj. zachodniopomorskie, Stargard Szczeciński, 73-110 ul. Wojska Polskiego 111 ,

Nr 2
GIPSAR ZAKAłAD BETONIARSKO-TYNKARSKI STANISłAW KOS, woj. zachodniopomorskie, Pustkowo, 78-200 ul. Pustkowo 3 ,

Nr 3
EURO-GIPS HURTOWNIA ADAM PRAWOJNICKI, woj. zachodniopomorskie, Kołobrzeg, 78-100 ul. Rybacka 13 ,

Nr 4
GRUPA PRO-ODOS PRO-GIPS SA, woj. zachodniopomorskie, Koszalin, 75-108 ul. Kolejowa 1 ,

Nr 5
GRUPA PRO-ODOS PRO-GIPS SA, woj. zachodniopomorskie, Przecław, 72-001 ul. Przecław 1a ,

Nr 6
GRUPA PRO-ODOS PRO-GIPS SA HURTOWNIA, woj. zachodniopomorskie, Koszalin, 75-100 ul. Powsta ców Wielkopolskich 2 ,

Nr 7
GRUPA PRO-ODOS PRO-GIPS SA HURTOWNIA, woj. zachodniopomorskie, Koszalin, 75-129 ul. Mieszka I 2a ,

Nr 8
MARGIPS SP J, woj. zachodniopomorskie, Goleniów, 72-100 ul. Konopnickiej 5 ,

Nr 9
NORGIPS POLAND LTD, woj. zachodniopomorskie, Szczecin, 70-952 ul. Energetyków 3 4,

Nr 10
PRO GIPS II HANNA KACZMAREK, woj. zachodniopomorskie, Szczecin, 71-575 ul. Rapackiego 14 , 851-211-70-11

2 3 4 następne Przeszukałem blok: 05 Prawo szukając: gips
 Niestety nic nie znalazłem w tym bloku, spróbuj wpisać g, bądź skorzystaj z wyszukiwarki bloku. Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: gips
Nr 1
   ZAPOWIADA SIę OSTRA WALKA O USTAWę O ZWROCIE VAT INWESTOROM INDYWIDUALNYM. BRANżA BUDOWLANA PRZYSTąPIłA DO MEDIALNEJ OFENSYWY, RZąD JEST ZDECYDOWANIE PRZECIWNY.
   W ZESZłYM TYGODNIU W GAZETACH POJAWIłY SIę OGROMNE OGłOSZENIA. WYKUPIłO JE SIEDEMNAśCIE ORGANIZACJI ZRZESZAJąCYCH FIRMY BUDOWLANE. "JEDNYM Z ANTIDOTUM NA BOLąCZKI POLSKIEGO BUDOWNICTWA JEST POSELSKA INICJATYWA ZMIANY W USTAWIE O PODATKU OD TOWARóW I USłUG (VAT), KTóRA DAJE SZANSę INWESTOROM NA ZWROT RóżNICY VAT NA MATERIAłY BUDOWLANE PRZEZ URZęDY SKARBOWE" - CZYTAMY W OGłOSZENIU. PODPISAłY SIę POD NIM M.IN. POLSKIE SKłADY BUDOWLANE, STOWARZYSZENIE PRODUCENTóW CEMENTU I WAPNA ORAZ POLSKIE STOWARZYSZENIE GIPSU.
   BRANżA NARZEKA NA SKUTKI PODWYżKI PODATKU VAT NA MATERIAłY BUDOWLANE. PO 1 MAJA 2004 STAWKA WZROSłA Z 7 DO 22 PROC., CO WYMUSIłY NA NAS PRZEPISY UE. WPRAWDZIE UDAłO SIę WYNEGOCJOWAć OKRES PRZEJśCIOWY NA USłUGI BUDOWLANE, ALE DLA PRODUCENTóW PODWYżKA PODATKU OKAZAłA SIę DOTKLIWA.
   NAJPIERW NASTąPIł BOOM - WSZYSCY KLIENCI CHCIELI ZAłAPAć SIę PRZED PODWYżKą, WIęC PRODUKCJA MATERIAłóW BUDOWLANYCH LICZONA ROK DO ROKU WZROSłA O 25 PROC. PO 1 MAJA RAPTOWNIE SPADłA - śREDNIO O 14 PROC. PRODUCENCI NARZEKAJą TEż NA WZROST SZAREJ STREFY.
   LEKARSTWEM NA ICH KłOPOTY MIAłA BYć POSELSKA PROPOZYCJA ABY ZWRACAć CZęść VAT INDYWIDUALNYM INWESTOROM, KTóRZY SAMI BUDUJą LUB REMONTUJą SWOJE DOMY TZW. SYSTEMEM GOSPODARCZYM. DOSTAWALIBY ZWROT RóżNICY MIęDZY STAWKą 7 A 22 PROC. NA PODSTAWIE PRZEDSTAWIONYCH W URZęDZIE SKARBOWYM FAKTUR.
   PROJEKT UTKNął JEDNAK W SEJMOWYCH KOMISJACH. CZęśCIOWO Z POWODU SPRZECIWU RZąDU, KTóRY DOPIERO WE WTOREK WYRAZIł SWOJE OFICJALNE STANOWISKO. NIE ZOSTAWIł NA POSELSKICH PLANACH SUCHEJ NITKI.
   RZąD ZARZUCIł POSłOM, żE USTAWA NIE ZAWIERA żADNYCH OGRANICZEń DLA PODATNIKóW, KTóRZY JUż RAZ SKORZYSTALI NP. Z DUżEJ ULGI BUDOWLANEJ LUB ULGI REMONTOWEJ. WYSOKOść WYDATKóW Z BUDżETU BęDZIE NIEPRZEWIDYWALNA - TłUMACZY DALEJ RZąD. ROZWINIE SIę HANDEL FAKTURAMI, PRZY CZYM INWESTOROM BęDZIE SIę OPłACAłO ZAWYżAć ICH WARTOść, żEBY DOSTAć WIęKSZY ZWROT.
   SKUTKI PATOLOGII I WYDATKI KONIECZNE DO ADMINISTROWANIA TYM SYSTEMEM SPOWODOWAłYBY, żE łąCZNE WYDATKI BUDżETOWE MOGłYBY PRZEWYżSZYć WPłYWY Z PODWYżKI STAWEK VAT NA MATERIAłY BUDOWLANE - CZYTAMY W OPINII.
   BRAK OFICJALNEGO STANOWISKA RZąDU BYł DO TEJ PORY PRZESZKODą W ROZPATRYWANIU PROJEKTU. ALE NIE OZNACZA TO, żE TERAZ PRACE RUSZą Z KOPYTA. POPIERANYM NIE TYLKO PRZEZ OPOZYCJę, ALE TAKżE PRZEZ POSłóW SLD Z SEJMOWEJ KOMISJI INFRASTRUKTURY PROJEKTEM POWINIEN ZAJąć SIę TERAZ CAłY SEJM W DRUGIM CZYTANIU, POTEM JESZCZE RAZ KOMISJE. POTEM MOżNA BY GO JUż UCHWALAć.
   NIEOFICJALNIE "GAZETA" DOWIEDZIAłA SIę, żE RZąD POPROSI MARSZAłKA SEJMU O ZABLOKOWANIE OSTATECZNEGO GłOSOWANIA NAD PROJEKTEM Aż DO KOńCA KADENCJI. - OPOZYCJA BęDZIE NAM ZA TO JESZCZE WDZIęCZNA - TłUMACZY WYSOKI URZęDNIK RZąDU.
   NIE BYłABY TO PIERWSZA SPARALIżOWANA W TEN SPOSóB INICJATYWA OPOZYCJI. PODOBNYM MANEWREM ZABLOKOWANO KILKANAśCIE PROJEKTóW USTAW, ZWłASZCZA SKłADANYCH PRZEZ SAMOOBRONę I PSL.


Nr 2
   INWESTORZY NIE ODPUSZCZAJą VAT, KTóRY ZAPłACILI PRZY ZAKUPIE MATERIAłóW BUDOWLANYCH. RESORT FINANSóW CHCE WIęC UPROśCIć ZASADY ZWROTU TEGO PODATKU, BO URZęDY SKARBOWE NIE NADążAJą Z PRZEROBEM WNIOSKóW

   USTAWA, KTóRA MA ZREKOMPENSOWAć WZROST CEN MATERIAłóW BUDOWLANYCH PO PODWYżCE STAWKI VAT Z 7 DO 22 PROC. W MAJU 2004 R., OBOWIąZUJE ZALEDWIE SZEść MIESIęCY, A JUż BęDZIE POPRAWIANA. W MINISTERSTWIE FINANSóW DOWIEDZIELIśMY SIę, żE NAJPRAWDOPODOBNIEJ W LIPCU RZąD SKIERUJE DO SEJMU PROJEKT NOWELIZACJI, KTóRA DOPRECYZUJE PRZEPISY I PRZEDE WSZYSTKIM UPROśCI PROCEDURY.
   RESORT WYJAśNIA, żE CHODZI O TO, BY W SYTUACJI, GDY WNIOSEK O ZWROT VAT NIE BUDZI WąTPLIWOśCI FISKUSA, PIENIąDZE BYłY WYPłACANE INWESTOROWI BEZ ZBęDNYCH CEREGIELI. OBECNIE MUSI ON CZEKAć NA DECYZJę NACZELNIKA URZęDU SKARBOWEGO NAWET DO Pół ROKU. NA WYPłATę PIENIęDZY MA DODATKOWO 25 DNI.
   MINISTERSTWO NAJPEWNIEJ KIERUJE SIę TROSKą NIE TYLKO O INWESTORóW, ALE PRZEDE WSZYSTKIM O KASę PAńSTWA. ZA OPóźNIENIE FISKUS MUSI BOWIEM ZAPłACIć ODSETKI, A NA TO PRAWDOPODOBNIE SIę ZANOSI. TYLKO W CIąGU PIERWSZYCH TRZECH MIESIęCY OBOWIąZYWANIA USTAWY DO URZęDóW SKARBOWYCH W CAłYM KRAJU WPłYNęłO BLISKO 131,6 TYS. WNIOSKóW O ZWROT VAT. NA ICH PODSTAWIE INWESTORZY ODZYSKAJą PONAD 9,2 MLN Zł. FISKUS OBAWIA SIę, żE TO POCZąTEK LAWINY - W CAłYM OKRESIE OBOWIąZYWANIA USTAWY (DO KOńCA 2007 R.) BęDZIE TYCH WNIOSKóW NAWET OK. 7,5 MLN!
   MINISTERSTWO FINANSóW LICZY PONADTO NA TO, żE DZIęKI UPROSZCZENIU PROCEDUR SPADNą TEż KOSZTY OBSłUGI TEGO RZąDOWEGO PROGRAMU. WEDłUG RESORTU MOGą ONE POCHłONąć NAWET 70 MLN Zł.
   ZWROT NALEżY CI SIę, JEśLI KUPIłEś MATERIAłY BUDOWLANE NA BUDOWę ALBO REMONT DOMU LUB MIESZKANIA, A INWESTYCJę WYKONAłEś TZW. SYSTEMEM GOSPODARCZYM, CZYLI NIE KORZYSTAłEś Z USłUG PROFESJONALNYCH FIRM. FISKUS ZWRóCI RóżNICę MIęDZY STAWKą 22 I 7 PROC., ALE TYLKO ZA TE MATERIAłY, KTóRE PO 1 MAJA 2004 R. ZOSTAłY OBłOżONE 22-PROC. STAWKą VAT. WTEDY TEN PODATEK WZRóSł M.IN. NA: OKNA, DRZWI, TAPETY PAPIEROWE I OKłADZINY śCIENNE, CEGłY, DACHóWKI I MATERIAłY CERAMICZNE, CEMENT, WAPNO, GIPS, WEłNę MINERALNą, KONSTRUKCJE STALOWE, A TAKżE WYROBY Z BETONU I GIPSU (W TYM PUSTAKI), KOTłY CENTRALNEGO OGRZEWANIA, PIECE GRZEWCZE, GAZOWE I UNIWERSALNE, WODOMIERZE I GAZOMIERZE. A TAKżE M.IN. ZLEWY, UMYWALKI ZE STALI NIERDZEWNEJ, WANNY żELIWNE I EMALIOWANE, PłYTKI CERAMICZNE (śCIENNE I PODłOGOWE).
   ŻEBY NIE BYłO WąTPLIWOśCI, KTóRE MATERIAłY Są OBJęTE ZWROTEM VAT, MINISTER TRANSPORTU I BUDOWNICTWA W POROZUMIENIU Z MINISTREM FINANSóW OGłOSIł ICH WYKAZ W OBWIESZCZENIU. DO WNIOSKU MUSISZ DOłąCZYć PLIK DOKUMENTóW ORAZ KOPIE FAKTUR VAT, KTóRE Są DOWODEM PONIESIONYCH WYDATKóW.
   USTAWA OKREśLA LIMITY ZWROTU VAT, NP. W PRZYPADKU BUDOWY DOMU TO DZIś OK. 22 TYS. Zł. REKOMPENSATę - CHOć POMNIEJSZONą - DOSTAJą TEż CI, KTóRZY SKORZYSTALI Z ULGI BUDOWLANEJ I REMONTOWEJ. ALE JEST TEż INNY SPOSóB ZAOSZCZęDZENIA NA TYM PODATKU - ZLECENIE WYKONANIA BUDOWY LUB REMONTU FIRMIE BęDąCEJ PłATNIKIEM VAT. MOżE ONA WYSTAWIć JEDNą FAKTURę Z 7-PROC. STAWKą TEGO PODATKU, KTóRA OBEJMIE ZARóWNO USłUGę, JAK I KUPIONE PRZEZ Tę FIRMę MATERIAłY. OCZYWIśCIE W TYM WYPADKU O ZWROCIE VAT NIE MOżE BYć MOWY.


Nr 3

   OTO KSIążKA, KTóRą POWINIEN PRZECZYTAć KAżDY, KTO KORZYSTA Z SERWISU GOOGLE. CZYLI - W PRAKTYCE - PO PROSTU KAżDY   NOWOJORSKI NASDAQ OBWIESZCZA śWIATU WEJśCIE GOOGLE'A NA GIEłDę, SIERPIEń 2004


JEJ AUTOR JOHN BATTELLE JEST DOSKONAłYM ZNAWCą CYBERKULTURY (WSPółZAłOżYCIELEM MAGAZYNU "WIRED" I WPłYWOWEGO BLOGA "BOING BOING"). Z WYKSZTAłCENIA JEST TEż ANTROPOLOGIEM KULTURY I ZGODNIE Z NAUKą SWOJEGO AKADEMICKIEGO MENTORA PROFESORA JAMESA DEETZA - STARA SIę TRAKTOWAć WSPółCZESNą CYWILIZACJę TAK JAK STAROżYTNE KULTURY POZNAWANE DZIęKI WYKOPALISKOM. ANALIZUJE WIęC GOOGLE'A JAKO ELEMENT KULTURY MATERIALNEJ CYWILIZACJI PRZEłOMU STULECI.
   CO NAJBARDZIEJ ZDZIWI W NASZEJ KULTURZE MATERIALNEJ ARCHEOLOGA BADAJąCEGO NAS ZA STO LAT? BATTELLE ZWRACA UWAGę NA TO, żE żYJEMY W CZASACH, W KTóRYCH BARDZO CENNY MAJąTEK (O WYMIERNEJ WARTOśCI MATERIALNEJ) FUNKCJONUJE W SZAREJ STREFIE PRAWNEJ, NIECHRONIONY WłAśCIWIE żADNYMI PRZEPISAMI. BA, WIęKSZOść Z NAS NAWET NIE ZDAJE SOBIE SPRAWY Z JEGO ISTNIENIA.
   TYM MAJąTKIEM JEST COś, CO BATTELLE NAZYWA "BAZą DANYCH INTENCJI". TO WłAśNIE TYM HANDLUJE WYSZUKIWARKA TAKA JAK GOOGLE. JAK TO DZIAłA W PRAKTYCE?
   PISALIśMY TU NIEDAWNO O INTERNETOWEJ "TEORII DłUGIEGO OGONA". CHODZI O TO, żE W ODRóżNIENIU OD ZWYKłYCH KSIęGARNI, CYBERKSIęGARNIA TAKA JAK AMAZON NA NISZOWYCH KSIążKACH PRZEZNACZONYCH TYLKO DLA MIłOśNIKóW JAKIEGOś KONKRETNEGO ZAGADNIENIA - ALPINIZMU, "STAR TREKA", DRAMATU ELżBIETAńSKIEGO - ZARABIA WIęCEJ NIż NA BESTSELLERACH W RODZAJU "HARRY POTTERA".
   WSZYSTKIE NISZE ZSUMOWANE RAZEM STANOWIą WIęKSZY RYNEK OD WSZYSTKICH ZSUMOWANYCH RAZEM BESTSELLERóW. SAM AMAZON Z KOLEI JEST GIGANTEM WśRóD INNYCH FIRM ZAJMUJąCYCH SIę HANDLEM W SIECI, ALE I ON PODLEGA ZJAWISKU "DłUGIEGO OGONA". W ROKU 2000 GIGANT ZAROBIł 2,76 MILIARDóW DOLARóW. TO DUżO, ALE MALUTKIE FIRMY - CZęSTO WRęCZ JEDNOOSOBOWE - ZAROBIłY W TYM SAMYM CZASIE łąCZNIE PONAD 25 MILIARDóW.
   CO Z TYM MA WSPóLNEGO GOOGLE? WSZYSTKO. MAłE FIRMY INTERNETOWE MOGą ISTNIEć TYLKO DZIęKI TEMU, żE KTOś WPISUJE W WYSZUKIWARKę "PółBUTY MęSKIE ROZMIAR 48" I DOSTAJE ODNOśNIK DO INTERNETOWEGO SKLEPU HANDLUJąCEGO BUTAMI O NIETYPOWYCH ROZMIARACH. BATTELLE OPISUJE KONKRETNY PRZYPADEK SKLEPU 2BIGFEET.COM, KTóRY ROZWINął SIę W DOBRZE PROSPERUJąCY BIZNES, ZUPEłNIE NIE REKLAMUJąC SWOJEJ DZIAłALNOśCI. WYSTARCZAłO, żE KLIENCI ODNAJDUJą SKLEP PRZEZ SIECIOWą WYSZUKIWARKę.
   TO WSZYSTKO URWAłO SIę JEDNEGO DNIA - 14 LISTOPADA 2003 R. GOOGLE WPROWADZIł POPRAWKę DO SWOICH ALGORYTMóW SORTOWANIA WYNIKóW, ZA SPRAWą KTóREJ PO WPISANIU SłóW KLUCZOWYCH TAKICH JAK POWYżEJ W PIERWSZEJ KOLEJNOśCI POKAZYWANE Są RECENZJE PRODUKTóW, A ODNOśNIKI DO SKLEPóW LąDUJą GDZIEś DALEKO ZA PIąTą DZIESIąTKą, DO KTóREJ JUż MAłO KOMU SIę CHCE DOKLIKAć.
   ALGORYTM SORTOWANIA PAGERANK (TM) JEST NAJPILNIEJ STRZEżONą TAJEMNICą GOOGLE. TO WłAśNIE UNIKALNY ALGORYTM DOPROWADZIł DO TEGO, żE WYSZUKIWARKA TA BłYSKAWICZNIE POKONAłA KONKURENCJę SERWISóW NIEGDYś TAK POPULARNYCH JAK ALTAVISTA, HOTBOT CZY YAHOO. GOOGLE JAKO PIERWSZY SKUTECZNIE ZERWAł Z WYSZUKIWANIEM OPARTYM NA ZAWARTOśCI ("ILE RAZY NA DANEJ STRONIE POJAWIAJą SIę SłOWA KLUCZOWE?") NA RZECZ WYSZUKIWANIA OPARTEGO O INTENCJE ("CZEGO SZUKA OSOBA WPISUJąCA TAKIE SłOWA KLUCZOWE?").
   SKORO TO TAJEMNICA FIRMOWA - NIGDY NIE MOżNA UDOWODNIć TEGO, żE GOOGLE CELOWO JAKąś STRONę POMIJA CZY DYSKRYMINUJE, BATTELLE JEDNAK SUGERUJE, żE W WIELU PRZYPADKACH CELOWE DZIAłANIE JEST EWIDENTNE - NP. PRAWDOPODOBNIE ZMIANA ALGORYTMóW, KTóREJ OFIARą PADłA FIRMA SPRZEDAJąCE BUTY MIAłO SKłONIć Ją I JEJ PODOBNE DO WYKUPIENIA KOMERCYJNEJ REKLAMY.
   TO POKAZUJE JAK CENNE Są DWIE RZECZY: PO PIERWSZE TO, CO WPISUJEMY DO WYSZUKIWARKI, PO DRUGIE TO, CO MOżNA O NAS ZNALEźć W SIECI. CORAZ CZęśCIEJ RUTYNOWO PRZED ZATRUDNIENIEM NOWEGO PRACOWNIKA, PRZED ZAWARCIEM KONTRAKTU CZY CHOćBY PRZED RANDKą WPISUJEMY CZYJEś NAZWISKO DO WYSZUKIWARKI, BY SPRAWDZIć, Z KIM MAMY DO CZYNIENIA.
   BATTELLE OPISUJE KILKA PRZYPADKóW GłOśNYCH W USA - KSIęGOWEGO MARKA MAUGHANA, KTóRY ODKRYł, żE PO WPISANIU JEGO NAZWISKA PIERWSZYM ODNOśNIKIEM JEST WIADOMOść O KARZE DYSCYPLINARNEJ, KTóREJ PODDAłA GO KALIFORNIJSKA RADA KSIęGOWYCH (WEDłUG NIEGO, NIESłUSZNIE I ZłOżYł ODWOłANIE). MAUGHAN ZASKARżYł GOOGLE'A I PRZEGRAł, A W REZULTACIE TERAZ WYNIKI WYSZUKIWANIA PREZENTUJą GO JAKO PATOLOGICZNEGO PIENIACZA.
   DO RODZINNEJ TRAGEDII DOSZłO ZAś GDY 17-LETNI OREY STEINMANN Z CIEKAWOśCI WPISAł SWOJE NAZWISKO I ODKRYł, żE JEGO MATKA UPROWADZIłA GO JAKO NIEMOWLę PO PRZEGRANYM PROCESIE ROZWODOWYM, OD PIęTNASTU LAT ZAś BEZSKUTECZNIE POSZUKUJE GO OJCIEC. STEINMANN OPOWIEDZIAł O TYM W SZKOLE, W REZULTACIE MATKA TRAFIłA DO WIęZIENIA.
   BYWAJą ZAś SYTUACJE TRAGIKOMICZNE, TAKIE JAK PROCES ROZWODOWY W SAN DIEGO, PODCZAS KTóREGO MAłżONKOWIE ODKRYLI, żE KOLEJNE WYCIąGANE NA ROZPRAWIE ARGUMENTY (ZAROBKI MężA, SKłONNOść żONY DO FUTER, ZAINTERESOWANIE MężA INNYMI KOBIETAMI), LąDUJą NA STRONIE SąDU I UDOSTęPNIANE Są KAżDEMU, KTO WPISZE ICH NAZWISKA DO WYSZUKIWARKI.
   OSOBNYM ZJAWISKIEM JEST TEż TAK ZWANY GOOGLEBOMBING, CZYLI MANIPULOWANIE WYSZUKIWARKą W ZłOśLIWYCH CELACH. DZIęKI AKCJI POLSKICH INTERNAUTóW DO DZISIAJ PIERWSZYM ODNOśNIKIEM PODAWANYM PRZEZ GOOGLE'A PO WPISANIU SłOWA "KRETYN" JEST SEJMOWY BIOGRAM WICEPREMIERA ANDRZEJA LEPPERA.
   LEPPER NIE JEST TU SAMOTNY. SZWEDZKIE SłOWA "TOTALT FIASKO" PROWADZą DO STRONY SZWEDZKIEGO PREMIERA GöRANA PERSSONA, WłOSKIE "MISERABILE FALLIMENTO" I ANGIELSKIE "MISERABLE FAILURE" ("żAłOSNY NIEUDACZNIK") DO STRON BERLUSCONIEGO I BUSHA, "LIAR" ("KłAMCA") DO TONY'EGO BLAIRA, A ROSYJSKIE "WRAG NARODA" DO PUTINA. FRANCUZI JAK ZWYKLE WYRóżNIAJą SIę WYRAFINOWANIEM SWOJEGO GOOGLEBOMBINGU - HASłO "IZNOUGUD" (BOHATER KOMIKSU O WśCIEKłYM WEZYRZE, KTóRY CHCE ZOSTAć KALIFEM) PROWADZI DO NICOLASA SARKOZY'EGO, MINISTRA SPRAW WEWNęTRZNYCH O AMBICJACH PREZYDENCKICH.
   GOOGLE Z JEDNEJ STRONY POZWALA NAM POZNAć WSZYSTKO, CO NA TEMAT DANEJ OSOBY JEST W SIECI - OD śWIADECTWA Z LICEUM (WIELE SZKół W USA UPUBLICZNIA TAKIE INFORMACJE) PO, JAK PISZE BATTELLE, "MśCIWą ODMOWę ODRZUCONEJ KOCHANKI, UNIEśMIERTELNIAJąCą NASZE NAZWISKO". Z DRUGIEJ ZAś SAMO GROMADZI O NAS BARDZO OSOBISTE INFORMACJE.

   ALGORYTM PAGERANK ODGADUJE NASZE INTENCJE NA PODSTAWIE NASZEJ HISTORII WYSZUKIWAń - W ZALEżNOśCI OD TEGO, CZEGO DOTąD WYSZUKIWALIśMY, DOMYśLA SIę, CZY WPISUJąC DO OKIENKA "PARIS HILTON", SZUKALIśMY HOTELU, CZY KONTROWERSYJNEJ MODELKI. TYM SAMYM GOOGLE ZNA NASZE NAJSKRYTSZE TAJEMNICE, NAWET TE, DO KTóRYCH NIE CHCEMY SIę PRZYZNAć SAMI PRZED SOBą. ZNAJOMYM MOżEMY MóWIć, żE NASZA ULUBIONA MUZYKA TO TYLKO PENDERECKI Z LUTOSłAWSKIM, ALE GOOGLE DOBRZE WIE, ILE RAZY WPISYWALIśMY W OKIENKO SłOWA KLUCZOWE "ICH TROJE MP3".
   BATTELLE ZWRACA UWAGę NA TO, żE NIE MOżEMY SIę TU SPODZIEWAć żADNEJ OCHRONY PRAWNEJ. OFIARA GOOGLEBOMBINGU NIE MOżE W żADEN SPOSóB DOCHODZIć SWOICH PRAW - WYSTARCZY GRUPA INTERNAUTóW Z NADMIAREM WOLNEGO CZASU I NAZWISKO DOWOLNEJ OSOBY MOżE ZOSTAć TRWALE SKOJARZONE Z DOWOLNIE OBRAźLIWYM SłOWEM KLUCZOWYM. SZANS PRZED SąDEM NIE MA TEż SKLEP POMIJANY PRZEZ WYSZUKIWARKę ANI KSIęGOWY, KTóRY UWAżA, żE WYSZUKIWARKA OCZERNIA JEGO DOBRE IMIę.
   CO WAżNIEJSZE, NIKT TEż NIE CHRONI BAZY DANYCH INTENCJI KAżDEGO Z NAS. NIE DZIAłA TUTAJ PRAWO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, BO PAGERANK ARCHIWIZUJE NIE TYLE NASZE PERSONALIA (CHOć TE TEż SIę MOGą ZNALEźć), ILE PO PROSTU TREść WYSZUKIWAń. A JAK WRAżLIWE Są TE INFORMACJE, PRZEKONANO SIę CAłKIEM NIEDAWNO, GDY W SIERPNIU TEGO ROKU WYCIEKłY ARCHIWA WYSZUKIWAń POPULARNEGO W USA PORTALU AMERICA ONLINE I WYSZłY NA JAW INTYMNE SEKRETY SETEK TYSIęCY UżYTKOWNIKóW.
   TYMCZASEM GOOGLE OFERUJE SWOIM KLIENTOM WIELE USłUG DODATKOWYCH, TAKICH JAK KONTA POCZTOWE CZY TZW. GOOGLE DESKTOP SEARCH, PRZESZUKIWANIE JUż NIE TYLKO DANYCH W SIECI, ALE TAKżE DANYCH ZGROMADZONYCH NA NASZYM WłASNYM KOMPUTERZE. W EFEKCIE POWIERZAMY JEDNEJ INSTYTUCJI WSZYSTKIE NASZE TAJEMNICE, PODPISUJąC JE IMIENIEM I NAZWISKIEM, NIE MAJąC PRAKTYCZNIE żADNEJ GWARANCJI ZACHOWANIA DYSKRECJI.
   JEST NAWET GORZEJ - MAMY GWARANCJę NIEDYSKRECJI. BATTELLE ZWRACA UWAGę NA TO, żE UCHWALONA W USA POśPIESZNIE POD PRESJą WYDARZEń 11 WRZEśNIA USTAWA ZWANA PATRIOT ACT BYłA DE FACTO ODWOłANIEM W USA PRAWA DO PRYWATNOśCI W SIECI. I NADAL OBOWIąZUJE.
   JESZCZE DZIESIęć LAT TEMU GOOGLE BYł TYLKO TEMATEM BADAWCZYM DWóCH DOKTORANCKICH STUDENTóW NA UNIWERSYTECIE STANFORD. W 1998 ROKU ZACZęłA DZIAłAć FIRMA, ALE DOPIERO W 2001 ROKU PAGERANK OFICJALNIE ZACZął BYć CHRONIONY PATENTEM, A FIRMA BłYSKAWICZNIE STAłA SIę DE FACTO MONOPOLISTą NA RYNKU WYSZUKIWANIA (MIMO RóżNYCH PRóB KONTRATAKU PODEJMOWANYCH M.IN. PRZEZ MICROSOFT I YAHOO).
   O GOOGLE PRZECZYTALIśMY JUż WIELE TEKSTóW ANALIZUJąCYCH FENOMEN TEJ FIRMY Z PUNKTU WIDZENIA EKONOMICZNEGO LUB TECHNICZNEGO. KSIążKA BATTELLE'A PRZYNOSI FASCYNUJąCY NOWY PUNKT WIDZENIA - SKłANIA DO ZASTANOWIENIA SIę NAD TYM, JAK WYSZUKIWANIE ZMIENIA I BęDZIE ZMIENIAć NASZE żYCIE. NA POCZąTKU KSIążKI AUTOR STAWIA śMIAłą TEZę: "BAZA DANYCH INTENCJI TO PRAWDOPODOBNIE NAJTRWALSZY, NAJPOTężNIEJSZY I NAJWAżNIEJSZY ARTEFAKT KULTUROWY W HISTORII LUDZKOśCI". POCZąTKOWO TEZA WYDAJE SIę PRZESADZONA, BO PRZECIEż CO Z EGIPSKIMI PIRAMIDAMI CZY GOTYCKIMI KATEDRAMI, ALE AUTOR UZASADNIA Ją BARDZO PRZEKONUJąCO.


Nr 4
   "GAZETA WYBORCZA" ALARMUJE, żE NIE MA Z CZEGO BUDOWAć. ROZPOCZYNA SIę SEZON NA BUDOWę DOMóW JEDNORODZINNYCH, TYMCZASEM BRAKUJE PODSTAWOWYCH MATERIAłóW. CEGIEłI STALI JUż NIE MA A CEMENT SKOńCZY SIę ZARAZ. DO KOńCA ROKU NIEKTóRE MATERIAłY MOGą ZDROżEć NAWET O 100 PROCENT. WEDłUG "WYBORCZEJ", BRAKUJE MATERIAłóW DO BUDOWY śCIAN: CEGIEł I BLOCZKóW, WEłNY MINERALNEJ DO OCIEPLANIA, PłYT GIPSOWO-KARTONOWYCH ORAZ STALI. POWODY TYCH BRAKóW Są ZAś CO NAJMNIEJ DWA. PO PIERWSZE - MOCNO WZRóSł POPYT, BOWIEM RODACY RZUCILI SIę DO BUDOWANIA DOMóW JEDNORODZINNYCH. CHODZI O TO, żE POSTAWIENIE TAKIEGO DOMU JEST NA RAZIE DUżO TAńSZE, NIż KUPNO MIESZKANIA. WEDłUG NIEDAWNEGO RAPORTU SERWISU OFERTY.NET ZA śREDNIą CENę M-4 W WARSZAWIE - 662 TYSIąCE ZłOTYCH - MOżNA KUPIć DZIAłKę POD MIASTEM I WYBUDOWAć DOM.
   DRUGI POWóD BRAKU MATERIAłóW BUDOWLANYCH TO TRWAJąCY PRZEZ CAłą ZIMę SEZON BUDOWLANY. ZIMA BYłA BOWIEM CIEPłA.
   ZWIęKSZONY POPYT SPOWODOWAł WZROST CEN - CO MIESIąć O BLISKO 10% - I, JAK PRZEWIDUJE "WYBORCZA", TE CENY BęDą ROSNąć DALEJ. A JEDNOCZEśNIE INWESTORZY MUSZą SIę LICZYć Z SZYBKO DROżęJąCą ROBOCIZNą, KTóRA JEST SKUTKIEM NIEDOBORU FACHOWCóW, MASOWO WYJEżDżAJąCYCH NA ZACHóD.
   WIęCEJ O SYTUACJI W BUDOWNICTWIE - W "GAZECIE WYBORCZEJ".


Nr 5
   NA BUDOWACH PANIKA. CEGłY I PUSTAKI ZDROżAłY OD POCZąTKU ROKU O 200 PROC. KOSZTY ROBOCIZNY Są PRAWIE O POłOWę WYżSZE NIż JESIENIą. A W SKłADACH BUDOWLANYCH BRAKUJE JUż NIEMAL WSZYSTKIEGO - NA NIEKTóRE TOWARY TRZEBA CZEKAć NAWET Pół ROKU ALBO SPROWADZAć JE Z ZAGRANICY. ZUPEłNIE JAK W PRL.
   W UBIEGłYM ROKU SPECJALIśCI STRASZYLI: CENY MIESZKAń ROSNą JAK SZALONE I NIC TEGO NIE ZAHAMUJE. TYMCZASEM ZA CENę 50-METROWEGO M-3 MOżNA POSTAWIć WłASNY DOM! TA WIZJA PRZEMóWIłA DO WIELU. POLACY RZUCILI SIę DO BUDOWANIA DOMóW, ROZPOCZął SIę NIESPOTYKANY DOTąD BOOM.
   - CIESZę SIę, żE POSTAWILIśMY MURY I POłOżYLIśMY DACH PRZED ZIMą. GDYBYśMY NIE ZDążYLI, NIGDY NIE DOKOńCZYLIBYśMY TEJ BUDOWY. TO, CO DZIEJE SIę DZIś Z CENAMI, TO KOSZMAR - MóWI ANNA JABłOńSKA, BUDUJąCA WRAZ Z MężEM DOM POD ŁODZIą.
   POPULARNE PUSTAKI MAX, Z KTóRYCH MUROWANE Są śCIANY ZEWNęTRZNE, ZDROżAłY W CIąGU PIęCIU MIESIęCY O 200 PROCENT! W ŁóDZKIM SKłADZIE BUDO GIPS JEDEN BLOCZEK KOSZTOWAł W GRUDNIU 2006 R. 3,40 Zł. DZISIAJ - 9,60. PODOBNIE JEST Z CEGłAMI - PIęć MIESIęCY TEMU MOżNA JE BYłO KUPIć PO 60 GR ZA SZTUKę, W MAJU CENA WZROSłA DO 1,80 Zł.
   PRODUCENCI PODNOSZą CENY, BO POZWALA IM NA TO SYTUACJA NA RYNKU: PRODUKTóW JEST MAłO, CHęTNYCH BARDZO DUżO. NA WEłNę MINERALNą I CEMENT TRZEBA CZEKAć W KOLEJCE TYGODNIAMI.
   - W LEPSZEJ SYTUACJI Są DEVELOPERZY, KTóRZY MAJą PODPISANE UMOWY I NA BIEżąCO DOSTAJą MATERIAłY - MóWI MAłGORZATA KOPKA Z BUDO GIPSU.
   - DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH NIE MAM DOBRYCH WIADOMOśCI, MUSZą CZEKAć, Aż POJAWI SIę NADWYżKA TOWARU. NIE WIADOMO JEDNAK, KIEDY TO BęDZIE, DLATEGO NIE PODPISUJEMY Z KLIENTAMI WIążąCYCH UMóW I NIE BIERZEMY ZALICZEK. NA RAZIE SPROWADZAMY CEGłY ZE SłOWACJI I WęGIER, NIESTETY, Są NIECO DROżSZE - MóWI KOPKA.
   Z KAżDą POJEDYNCZą CEGłą ROSNą KOSZTY CAłEJ INWESTYCJI. - NA SZCZęśCIE MATERIAłY DO BUDOWY śCIAN, KTóRE PODROżAłY NAJBARDZIEJ, TO TYLKO 10 PROC. KOSZTóW CAłEJ BUDOWY - MóWI MIROSłAW LUBARSKI, DYREKTOR DS. MARKETINGU W GRUPIE POLSKIE SKłADY BUDOWLANE. - GORZEJ JEST Z ROBOCIZNą, ZA KTóRą TRZEBA DZIś ZAPłACIć NAWET O 40 PROCENT WIęCEJ NIż JESIENIą, A KTóREJ KOSZTY STANOWIą 40 PROCENT WARTOśCI INWESTYCJI - DODAJE.
   JAK TO WYGLąDA W PRAKTYCE? POSTANOWILIśMY SPRAWDZIć NA PRZYKłADZIE PARTEROWEGO DOMU Z PODDASZEM, O POWIERZCHNI UżYTKOWEJ 140 MKW., WYKONANEGO Z TANICH MATERIAłóW. ANDRZEJ SZKODA, WłAśCICIEL ANDRE-BUDU, FIRMY STAWIAJąCEJ DOMY JEDNORODZINNE, MóWI, żE JESIENIą ZA STAN SUROWY OTWARTY (MURY I DACH, BEZ OKIEN, DRZWI, POSADZEK, TYNKóW, IZOLACJI CIEPLNEJ I INSTALACJI) TAKIEGO BUDYNKU TRZEBA BYłO ZAPłACIć NIECO PONAD 80 TYS. Zł. Z TEGO 60 TYS. TO KOSZT MATERIAłóW, A 20 - ROBOCIZNY. DZIś CEGłY, STROPY I DACHóWKI KOSZTUJą JUż 80 TYS. Zł, ZAś ROBOCIZNA - PONAD 30 TYS.
   - A JUż W NAJBLIżSZY PONIEDZIAłEK CZEKA NAS KOLEJNA PODWYżKA. HURTOWNIE ZAPOWIEDZIAłY, żE O 5 PROCENT ZDROżEJą CEGłY I CEMENT - MóWI SZKODA. - Z TYMI PODWYżKAMI TO DZIWNA SPRAWA. MATERIAłóW NIE MA I NIE MA, A POTEM NAGLE POJAWIA SIę NA RYNKU DUżA ILOść, ALE KILKA PROCENT DROżEJ - DODAJE MężCZYZNA.
   JANUSZ TRACZYK, REDAKTOR NACZELNY WYDAWNICTWA "SEKOCENBUD" MONITORUJąCEGO CENY MATERIAłóW BUDOWLANYCH, PRZYZNAJE, żE W NIEKTóRYCH PRZYPADKACH ZA WZROSTEM CEN MOżE STAć ZMOWA FIRM PRODUKUJąCYCH I HANDLUJąCYCH TYMI MATERIAłAMI.
   CO NA TO URZąD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTóW? - PROWADZIMY JEDNO POSTęPOWANIE DOTYCZąCE ZMOWY CENOWEJ NA RYNKU CEMENTU I TRZY ZWIąZANE ZE SPRZEDAżą FARB. SZALEńSTWO CENOWE TO EFEKT MAłYCH ZDOLNOśCI PRODUKCYJNYCH NASZYCH ZAKłADóW. POPYT ZNACZNIE PRZERóSł PODAż - MóWI MAłGORZATA CIELOCH, RZECZNIK UOKIK.
   CO W TAKIEJ SYTUACJI PORADZIć TYM, KTóRZY Są WłAśNIE W śRODKU BUDOWY I NIE WIEDZą, CO DALEJ POCZąć: USTAWIAć SIę W KOLEJKI I KUPOWAć, CZY MOżE PRZECZEKAć TO SZALEńSTWO?
   EKSPERCI NIE POTRAFIą POWIEDZIEć, KIEDY CENY PRZESTANą ROSNąć. SąDZą JEDNAK, żE JEST TO KWESTIA BARDZIEJ LAT NIż MIESIęCY. ZWłASZCZA żE PODWYżKI NAKRęCAłY BęDą TERAZ POTężNE INWESTYCJE ZWIąZANE Z ORGANIZACJą EURO 2012 - BUDOWY STADIONóW, AUTOSTRAD, HOTELI...

 Przeszukałem blok: 14 Tablica ogłoszeń szukając: gips
Nr 1
ROK ZAłOżENIA 1984, INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ODGROMWE, POMIARY ELEKTR I OśWIETLENIA, KLIMATYZACJA, WENTYLACJA, SUFITY PODWIESZANE THERMATEX, śCIANKI RIGIPS, MALOWANIE, WYKłADZINY PODłOGOWE, DACHY PAPA TERMOZGRZEWALNA, REMONTY, KONSERWACJE I UTRZYMANIE OBIEKTóW I FIRM, TEL. 0-600 700 133, E-MAIL: [email protected] WWW.TRACZYK.PL

Nr 2
ROK ZAłOżENIA 1984, DACHY PAPA TERMOZGRZEWALNA, OBRóBKI DACHOWE, USZCZELNIANIE POKRYć DACHOWYCH, RYNNY, KONSERWCJA DACHóW, INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ODGROMOWE, POMIARY ELEKTRYCZNE, OśWIETLENIA I UZIOMóW, KLIMATYZACJA, WENTYLACJA, SUFITY PODWIESZANE THERMATEX, śCIANKI RIGIPS, MALOWANIE, WYKłADZINY PODłOGOWE, REMONTY, KONSERWACJE I UTRZYMANIE OBIEKTóW I FIRM, TEL. 0-600 700 133, E-MAIL: FIRMA.TRACZYK.PL WWW.TRACZYK.PL

Nr 3
ROK ZAłOżENIA 1984, SUFITY PODWIESZANE THERMATEX, SCIANKI RIGIPS, MALOWANIE, WYKłADZINY PODłOGOWE, KLIMATYZACJA, WENTYLACJA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, OśWIETLENIA, TELETECHNICZNE, POMIARY ELEKTR I OśWIETLENIA, REMONTY, KONSERWACJA I UTRZYMANIE OBIEKTóW I FIRM, TEL. 0-600 700 133, E-MAIL: [email protected] WWW.TRACZYK.PL

Nr 4
ROK ZAłOżENIA 1984, KLIMATYZACJA, WENTYLACJA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ODGROMOWE, POMIARY ELEKTR I OśWIETLENIA, KOSZTORYSOWANIE, SUFITY PODWIESZANE THERMATEX, śCIANKI RIGIPS, MALOWANIE, WYKłADZINY PODłOGOWE, DACHY PAPA TERMOZGRZEWALNA, REMONTY, KONSERWACJE OBIEKTóW I FIRM TEL. 0-600 700 133, E-MAIL: FIRMA.TRACZYK.PL WWW.TRACZYK.PL

Nr 5
ROK ZAłOżENIA 1984, KOSZTORYSOANIE (WSZYSTKIE BRANżE), INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ODGROMOWE, POMIARY ELEKTR, I OśWIETLENIA, KLIMATYZACJA, WENTYLACJA, SUFITY PODWIESZANE THERMATEX, śCIANKI RIGIPS, MALOWANIE, WYKłADZINY PODłOGOWE, DACHY PAPA TERMOżGRZEWALNA, REMONTY, KONSERWACJA I UTRZYMANIE OBIEKTóW I FIRM, TEL. 0-600 700 133, E-MAIL: [email protected] , WWW.TRACZYK.PL

Nr 6
ROK ZAłOżENIA 1984, INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ODGROMOWE, POMIARY ELEKTR I OśWIETLENIA, KOSZTORYSOWANIE, KLIMATYZACJA, WENTYLACJA, SUFITY PODWIESZANE THERMATEX, śCIANKI RIGIPS, MALOWANIE, WYKłADZINY PODłOGOWE, DACHY PAPA TERMOZGRZEWALNA, REMONTY, KONSERWACJA I UTRZYMANIE OBIEKTóW I FIRM TEL. 0-600 700 133, WWW.TRACZYK.PL

Nr 7
W IMIENIU JEDNEGO Z UżYTKOWNIKóW PORTALU ZAMIESZCZAMY PROśBę NASTęPUJąCEJ TREśCI:


POSZUKUJEMY NIEODPłATNIE MATERIAłóW BUDOWLANYCH W CELU ZAKOńCZENIA PRAC ADAPTACYJNYCH W BUDYNKU SWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI UPOśLEDZONCYH UMYSłOWO.

BARDZO PROSIMY O POMOC.

POTRZEBNE Są MIęDZY INNYMI REGIPSY, WAPNO, CEMENT, PłYTKI, KLEJ I INNE MATERIAłY WYKOńCZENIOWE.

POPROSILIśMY O USZCZEGółOWIENIE ZAPYTANIA.


ZAINTERESOWANYCH PRZEKAZANIEM POMOCY PROSIMY O KONTAKT Z NAMI.


Nr 8
OFERUJE USŁUGI

CIESIELSKO – DEKARSKIE !!

- WIęźBY DACHOWE

- POKRYCIA DACHOWE - KRYCIE:

* DACHóWKą (CERAMICZNą, BETONOWą)


* BLACHO-DACHóWKą

- DOCIEPLANIE STROPODACHóW

ORAZ NAJLEPIEJ W SEZONIE ZIMOWYM:

- MONTAż REGIPSóW

- SIDING

- UKłADANIE PłYTEK CERAMICZNYCH


KONTAKT Z PIOTREM STRUGAŁA

Nr 9
PHU"KAMSTAR"OFERUJE SWOJE USłUGI W ZAKRESIE:
-BEZPYłOWE CYKLINOWANIE, UKłADANIE: PARKIETóW KRAJOWYCH, EGZOTYCZYCH;
-MONTAż, REMONT: PANELI, SCHODóW, BOAZERII, RYGIPSóW, śCIANKI DZIAłOWE,
SUFITY PODWIESZANE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE (Z UPRAWNIENIAMI) ORAZ INNE USłUGI REMONTOWE. OFERUJEMY FACHOWą PORADę ORAZ PROFESJONALNE, SZYBKIE I TANIE WYKONANIE! NA żYCZENIE KLIENTA DOSTARCZAMY MATERIAłY WYKOńCZENIOWE.
KONTAKT: (0-32) 380-55-40, 0-503-133-276 EMAIL: [email protected]


Nr 10
TYNKI GIPSOWE

2 3 4 5 6 7 8 9 10 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.