informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 25 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 02 Ceny towarów szukając: drzwi
Nr 1
KABINA PRYSZNICOWA, jm szt, vat 22%, pkwiu 28.11.10-52.33, sww 0624-234

Nr 2
DRZWI DREWNIANE, jm kpl, vat 22%, pkwiu 20.30.11-53.10, sww 1733-1

Nr 3
ZNAK INFORMACYJNY, jm szt, vat 22%, pkwiu 28.75.27-87.1, sww 0624-42

Nr 4
DRZWI DREWNIANE, jm kpl, vat 22%, pkwiu 20.30.11-53.10, sww 1733-1

Nr 5
DRZWI DREWNIANE, jm kpl, vat 22%, pkwiu 20.30.11-53.10, sww 1733-1

Nr 6
DRZWI DREWNIANE, jm kpl, vat 22%, pkwiu 20.30.11-53.10, sww 1733-1

Nr 7
DRZWI DREWNIANE, jm kpl, vat 22%, pkwiu 20.30.11-53.10, sww 1733-1

Nr 8
DRZWI DREWNIANE, jm kpl, vat 22%, pkwiu 20.30.11-53.10, sww 1733-1

Nr 9
DRZWI DREWNIANE, jm kpl, vat 22%, pkwiu 20.30.11-53.10, sww 1733-1

Nr 10
DRZWI DREWNIANE, jm kpl, vat 22%, pkwiu 20.30.11-53.10, sww 1733-1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 następne Przeszukałem blok: 96 Hurtownia szukając: drzwi
Nr 1
DRZWI DREWNIANE, Drzwi mahoniowe antywłamaniowe model 537s3, AFB Kraków, 99x210, kpl, cena netto 2825.00, vat 22%, pkwiu 20.30.11-53.10, sww 1733-1

Nr 2
DRZWI DREWNIANE, Drzwi mahoniowe antywłamaniowe model 513sw, AFB Kraków, 99x210, kpl, cena netto 2977.00, vat 22%, pkwiu 20.30.11-53.10, sww 1733-1

Nr 3
DRZWI DREWNIANE, Drzwi mahoniowe antywłamaniowe model 537s5-8cm, AFB Kraków, 99x210, kpl, cena netto 2684.00, vat 22%, pkwiu 20.30.11-53.10, sww 1733-1

Nr 4
DRZWI DREWNIANE, Drzwi mahoniowe antywłamaniowe model 578s4, AFB Kraków, 99x210, kpl, cena netto 2950.00, vat 22%, pkwiu 20.30.11-53.10, sww 1733-1

Nr 5
DRZWI DREWNIANE, Drzwi mahoniowe antywłamaniowe model 533,1, AFB Kraków, 99x210, kpl, cena netto 2659.00, vat 22%, pkwiu 20.30.11-53.10, sww 1733-1

Nr 6
DRZWI DREWNIANE, Drzwi mahoniowe antywłamaniowe model 506, AFB Kraków, 99x210, kpl, cena netto 3044.00, vat 22%, pkwiu 20.30.11-53.10, sww 1733-1

Nr 7
DRZWI DREWNIANE, Drzwi mahoniowe antywłamaniowe model 538s, AFB Kraków, 99x210, kpl, cena netto 2851.00, vat 22%, pkwiu 20.30.11-53.10, sww 1733-1

Nr 8
DRZWI DREWNIANE, Drzwi mahoniowe antywłamaniowe model 540,2s, AFB Kraków, 99x210, kpl, cena netto 2764.00, vat 22%, pkwiu 20.30.11-53.10, sww 1733-1

Nr 9
DRZWI DREWNIANE, Drzwi mahoniowe antywłamaniowe model 620, AFB Kraków, 99x210, kpl, cena netto 2538.00, vat 22%, pkwiu 20.30.11-53.10, sww 1733-1

Nr 10
DRZWI DREWNIANE, Drzwi mahoniowe antywłamaniowe model 676, AFB Kraków, 99x210, kpl, cena netto 2438.00, vat 22%, pkwiu 20.30.11-53.10, sww 1733-1

2 3 4 5 6 7 8 9 następne Przeszukałem blok: 01 Firmy - baza teleadresowa szukając: drzwi
Nr 1
WITEX SUPER-LOCK PRODUKCJA DRZWI, woj. zachodniopomorskie, Szczecin, 70-426 ul. Rayskiego 5 ,

Nr 2
SCMB-OKNA I DRZWI ARKADIUSZ KUCZYńSKI, woj. zachodniopomorskie, Szczecin, 70-807 ul. Wiosenna 80 81,

Nr 3
INDOM PRZEDSIęBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USłUGOWE DRZWI, woj. zachodniopomorskie, Szczecin, 70-346 ul. Żółkowskiego 12 ,

Nr 4
PORTA KMI POLAND SP. Z O.O. FABRYKA DRZWI, woj. pomorskie, BOLSZEWO GM. WEJHEROWO, 84-239 ul. Szkolna 26 ,

Nr 5
ATUT CENTRUM DRZWI PRZECIWWłAMANIOWYCH, woj. pomorskie, GDAŃSK, 80-394 ul. Kołobrzeska 28 ,

Nr 6
"CENTRUM DRZWI PRZESUWANYCH" SP. Z O.O. SALON EKSPOZYCYJNY, woj. pomorskie, GDAŃSK, 80-104 ul. Kartuska 96 ,

Nr 7
"DREMIX" ZAKłAD PRODUKCJI DRZWI JERZY ANIOłKOWSKI, woj. pomorskie, GDYNIA, 81-571 ul. Starochwaszczyńska 48c ,

Nr 8
"HJR" FIRMA HANDLOWO-USłUGOWA SALON DRZWI, woj. pomorskie, GDYNIA, 81-005 ul. Kcyńska 15 ,

Nr 9
"INTER DOOR" PRODUKCJA DRZWI, woj. pomorskie, GDAŃSK, 80-254 ul. Partyzantów 13 ,

Nr 10
JAżDżEWSKI LESZEK ZAKłAD STOLARSKI PRODUKCJA DRZWI, woj. pomorskie, KOśCIERZYNA, 83-400 ul. Cegielnia 38 ,

2 3 4 5 6 następne Przeszukałem blok: 05 Prawo szukając: drzwi
Nr 1
NIE TRZEBA PYTAć O ZGODę SąSIADA, JEśLI DOM MA STANąć W PRZEPISOWYCH ODLEGłOśCIACH, CZYLI : 4 METRY OD GRANICY, JEżELI W JEJ STRONE ZWRóCONE Są śCIANY Z OTWORAMI OKIENNYMI LUB DRZWIOWYMI 3 METRY OD GRANICY, JEżELI W JEJ STRONę ZWRóCONE Są śCIANY BEZ OTWORóW. OKAPY I GZYMSY NIE MOGą POMNIEJSZAć ODLEGłOśCI OD GRANICY DZIAłKI BUDOWLANEJ O WIęCEJ NIż 0,5 M, NATOMIAST BALKONY LUB LOGGIE O WIęCIEJ NIż 1 M. JEżLI DOM MA STANąć W ODLEGłOśCI MNIEJSZEJ NIż 3 METRY OD GRANICY DZIAłKI, TO: - ODLEGłOść TA NIE POWINNA BYć MNIEJSZA NIż 1,5 M (ZE WZGLęDU NA MOżLIWOść SWOBODNEJ KONSERWACJI OGRODZENIA I śCIANY DOMU) BąDź DOM POWINIEN STAć BEZPOśREDNIO NA GRANICY DZIAłKI, - NA KAżDE Z TYCH USYTUOWAń TRZEBA UZYSKAć PISEMNą ZGODę WłąśCICIELA SąSIEDNIEJ POSESJI. ZGODA SąSIADA NIE JEST KONIECZNA, JEżLI NA BUDOWę PRZY GRANICY PRZEWIDZIANO W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Nr 2
NIE MA PRZEPISóW REGULUJąCYCH ODLEGłOśC TARASU NA POZIOMIE GRUNTU OD GRANICY DZIAłKI, ZE WZGLęDU NA TO, żE JEST TO POPROSTU TEREN UTWARDZONY. JAKO TAKI MOżE BYć POłOżONY PRZY GRANICY DZIAłKI I NIE WYMAGA ZGODY SąSIADA. JEżELI JEDNAK TARAS BęDZIE PODWYżSZONY, A POD NIM ZNAJDZIE MIEJSCE JAKIEś POMIESZCZENIE Z OKNEM BąDź DRZWIAMI, TO BęDą TU MIAłY ZASTOSOWANIE PRZEPISY REGULUJąCE ODLEGłOśCI BUDYNKóW OD GRANICY Z SąSIADUJąCYMI DZIAłKAMI. INFORMACJE NA TEN TEMAT ZNAJDZIE PAN W JEDNEJ Z WCZEśNIEJSZYCH PORAD.
 Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: drzwi
Nr 1
UNIJNI URZęDNICY DRZWIAMI I OKNAMI SZTURMUJą LEKCJE POLSKIEGO. W KOMISJI EUROPEJSKIEJ TRZEBA BYłO WPROWADZIć LIMITY PRZYJęć.
ZAINTERESOWANIE JEST OGROMNE, A BęDZIE JESZCZE WIęKSZE - TWIERDZI ELżBIETA KWIATKOWSKA, KTóRA W KOMISJI ORGANIZUJE KURSY POLSKIEGO. TYLKO TAM TAJNIKI NASZEGO JęZYKA ZGłęBIA OKOłO 200 URZęDNIKóW. NASTęPNI STOJą W KOLEJCE - NA WAKACYJNY KURS ZABRAKłO JUż MIEJSC, A NA JESIENNY ZGłOSIłA SIę REKORDOWA LICZBA 60 OSóB! POLSKI BłYSKAWICZNIE ZDOBYł TYTUł NAJPOPULARNIEJSZEGO JęZYKA WśRóD KRAJóW WłAśNIE PRZYJęTYCH DO UE. - MUSIELIśMY OGRANICZYć LICZBę PRZYJęć NA ZAJęCIA DLA POCZąTKUJąCYCH. MOGą SIę NA NIE ZAPISYWAć WYłąCZNIE CI, KTóRYM ZNAJOMOść JęZYKA JEST POTRZEBNA W PRACY - MóWI KWIATKOWSKA.
SKąD TEN BOOM? URZęDNIKóW INTERESUJE POLSKA, BO ZDAJą SOBIE SPRAWę Z TEGO, żE TO NAJWIęKSZY Z NOWYCH CZłONKóW UE I ZNAJOMOść JEGO JęZYKA NA PEWNO SIę PRZYDA.
JAKO PIERWSI - OD 1996 R. - POLSKIEGO ZACZęLI SIę UCZYć TłUMACZE. WśRóD NIECH BYł PORTUGALCZYK CARLOS MATEUS. - TO NIE MIAłO NIC WSPóLNEGO Z WEJśCIEM POLSKI DO UE. PO PROSTU ZAINTERESOWAłEM SIę WASZYM KRAJEM - WSPOMINA. DZIś PO POLSKU UMIE NAWET PRZEKLINAć.
NAUCZYCIELKą CARLOSA BYłA MARIA GłOWACZ, POLONISTKA MIESZKAJąCA W BELGII OD 20 LAT. - SWYCH UCZNIóW OCENIAM BARDZO WYSOKO. URZęDNICY EUROPEJSCY Są PILNI, AMBITNI I BłYSKOTLIWI. PRACUJE SIę Z NIMI BARDZO PRZYJEMNIE - MóWI DZIś PANI MARIA.
WSZYSTKIE UNIJNE DOKUMENTY Są TłUMACZONE NA 20 URZęDOWYCH JęZYKóW KRAJóW CZłONKOWSKICH - Są TO RóWNOCZEśNIE JęZYKI OFICJALNE UE. NA KORYTARZACH I W GABINETACH INSTYTUCJI EUROPEJSKICH DOMINUJą JEDNAK ANGIELSKI, FRANCUSKI, RZADZIEJ NIEMIECKI - CZYLI TZW. JęZYKI ROBOCZE. URZęDNICY EUROPEJSCY MUSZą ZNAć PRZYNAJMNIEJ DWA JęZYKI - JEDEN ROBOCZY I JEDEN OFICJALNY. NAJCZęśCIEJ POSłUGUJą SIę FRANCUSKIM - BO BRUKSELA JEST FRANCUSKOJęZYCZNA - I ANGIELSKIM JAKO NAJBARDZIEJ POPULARNYM.
NAUCZYCIELAMI POLSKIEGO Są WYłąCZNIE POLACY. KURS DLA TłUMACZY TRWA CZTERY LATA, A DLA URZęDNIKóW - TRZY. POTEM MOGą SIę ZAPISAć SIę DWULETNI KURS BIEGłEGO WłADANIA JęZYKIEM. ZAJęCIA ODBYWAJą SIę DWA RAZY W TYGODNIU, NAUKA JEST BEZPłATNA - ZA WSZYSTKO PłACI KOMISJA EUROPEJSKA.
DRUGIM JęZYKIEM NOWYCH PAńSTW CZłONKOWSKICH, KTóREGO EUROKRACI UCZą SIę NAJCHęTNIEJ, JEST CZESKI (OK. 70 PRACOWNIKóW KOMISJI EUROPEJSKIEJ). TRZECIE MIEJSCE W RANKINGU ZAJMUJE WęGIERSKI (PONAD 50 OSóB). DOSYć DUżą POPULARNOśCIą CIESZY SIę TEż RUMUńSKI, CHOć PAńSTWO TO NIE JEST CZłONKIEM UNII.


Nr 2
PRACA W IRLANDII? PROSZę BARDZO. IRLANDZKIE FIRMY PO 1 MAJA SZUKAJą CORAZ WIęCEJ PRACOWNIKóW Z EUROPY ŚRODKOWEJ. NIEKTóRZY POśREDNICY SPECJALIZUJą SIę W REKRUTOWANIU POLAKóW.
SZANSE NA PRACę MAJą JEDNAK PRZEDE WSZYSTKIM CI, KTóRZY POSZUKIWANIA ZACZNą Z POLSKI. CHODZENIE OD DRZWI DO DRZWI W DUBLINIE, LIMERICK CZY CORK MOżE NA NIEWIELE SIę ZDAć. Z POWODU WYJąTKOWO WYSOKICH CEN SZYBKO DOPROWADZI DO BANKRUCTWA KANDYDATA. DANE AMBASADY POKAZUJą, żE WIELU POLAKOM JUż SIę TO PRZYDARZYłO.
O TYM, żE PRACA W IRLANDII DLA POLAKóW JEST, PRZEKONANE Są AGENCJE POśREDNICTWA PRACY. FIRMA PROSPERITY RECRUITMENT Z DUBLINA W POłOWIE MAJA STWORZYłA NAWET SPECJALNą STRONę INTERNETOWą (IRELANDJOBS.PL) POśWIęCONą SZUKANIU POLAKóW DO PRACY W IRLANDII. - ZAINTERESOWANIE FIRM JEST BARDZO DUżE. NASZA STRONA DOPIERO STARTUJE I NA RAZIE JEST NA NIEJ 50-60 OFERT. ROZPOCZęLIśMY JEDNAK KAMPANIę REKLAMOWą W IRLANDII I JEST JUż SPORO CHęTNYCH PRACODAWCóW. PRZEWIDUJę, żE ZA MIESIąC BęDZIE 500 DO 1000 OFERT - TWIERDZI GARRY MULLAN, WSPółWłAśCICIEL FIRMY. - PLANUJEMY ROZPOCZęCIE DZIAłALNOśCI TAKżE W CZECHACH I NA WęGRZECH, ALE PóźNIEJ. NA RAZIE KONCENTRUJEMY SIę NA POLSCE. W IRLANDII JEST JUż BOWIEM WIELU PRACOWNIKóW Z WASZEGO KRAJU I MAJą DOBRą OPINIę - TłUMACZY. (WEDłUG OFICJALNYCH DANYCH W IRLANDII PRACOWAłO LEGALNIE PRZED 1 MAJA OKOłO 4,5 TYS. POLAKóW).
TAKżE FIRMA GRAFTON RECRUITMENT, KTóRA MA BIURA W POLSCE, ZAUWAżYłA PO 1 MAJA ZWIęKSZONE ZAINTERESOWANIE PRACODAWCóW. - ZDECYDOWANIE WIęCEJ OSóB PYTA O POLAKóW - TWIERDZI MENEDżER FIRMY NA EUROPę ŚRODKOWą I WSCHODNIą RICHARD SMITH.
ZDANIEM WSZYSTKICH ZAJMUJąCYCH SIę REKRUTACJą PODSTAWOWYM PROBLEMEM JEST ZNAJOMOść ANGIELSKIEGO. - DLA TYCH, KTóRZY NIE POTRAFIą SIę DOGADAć, POZOSTAJE NIEWIELE ZAJąć, NP. PRZY PAKOWANIU TOWARóW - TłUMACZY GARRY MULLAN.
W IRLANDII TAK JAK W WIELKIEJ BRYTANII NIE MA żADNEGO OKRESU PRZEJśCIOWEGO, NIM POLACY, CZESI CZY WęGRZY BęDą MOGLI SIę ZATRUDNIAć. IRLANDCZYCY ZMIENILI NATOMIAST OSTATNIO ZASADY DOTYCZąCE PRZYZNAWANIA ZASIłKóW M.IN. NA DZIECI CZY W RAMACH OPIEKI SPOłECZNEJ. TERAZ OBYWATELE UNII MUSZą MIESZKAć W IRLANDII (LUB WIELKIEJ BRYTANII) CO NAJMNIEJ PRZEZ DWA LATA, ZANIM BęDą SIę MOGLI O NIE UBIEGAć. INDYWIDUALNą DECYZJę W KAżDEJ SPRAWIE BęDą PODEJMOWAć URZęDNICY.


Nr 3
   W PAźDZIERNIKU KILKA TYSIęCY STUDENTóW DOSTANIE ELEKTRONICZNE LEGITYMACJE. PLASTIKOWE KARTY BęDą OTWIERAć DRZWI NA UCZELNI, UMOżLIWIAć ZAPłATę ZA BILET ZE ZNIżKą I WYPOżYCZENIE KSIążEK W BIBLIOTECE. MOżLIWE ZA TO, żE ZNIKNIE GłóWNY SYMBOL STUDIóW - INDEKS.
   MINISTERSTWO EDUKACJI ZATWIERDZIłO JEDNOLITY DLA CAłEGO KRAJU WZóR ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI. ZDECYDOWAłY SIę JE WPROWADZIć JUż OD PAźDZIERNIKA UNIWERSYTETY W NAJWIęKSZYCH MIASTACH, M.IN. W WARSZAWIE, LUBLINIE, KRAKOWIE. - JEżELI NIE POJAWIą SIę WIęKSZE PRZESZKODY, W ROKU AKADEMICKIM 2005/06 BęDą OBOWIąZYWAłY JUż WSZęDZIE - ZAPOWIEDZIAł WICEMINISTER EDUKACJI TADEUSZ SZULC. - MOżLIWA JEST TEż LIKWIDACJA INDEKSóW. CHCą TEGO UCZELNIE, KTóRE WPROWADZIłY U SIEBIE ELEKTRONICZNą DOKUMENTACJę. INDEKSU WARTO JEDNAK BRONIć NIE TYLKO Z POWODóW HISTORYCZNYCH - STUDENT POWINIEN MIEć WłASNY DOKUMENT TOKU STUDIóW - UWAżA MINISTER SZULC.
   ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA PRZYPOMINA NOWE DOWODY OSOBISTE. NA ZIELONYM TLE JEST ZDJęCIE STUDENTA, JEGO DANE I WZóR PODPISU. JEDNA KARTA łąCZY FUNKCJE STAREJ TEKTUROWEJ LEGITYMACJI, KARTY BIBLIOTECZNEJ - UMOżLIWI STUDENTOM DOSTęP DO ZBIORóW I INNYCH UCZELNI W POLSCE - I KART OTWIERAJąCYCH DRZWI PRACOWNI ORAZ AKADEMIKóW. MINISTERIALNY PROJEKT PRZEWIDUJE, żE NOWą LEGITYMACJą STUDENCI BęDą PłACIć ZA KSERO, AKADEMIK, OBIAD W STOłóWCE ALBO BILET AUTOBUSOWY. - UCZELNIE MAJą MOżLIWOść PODPISYWANIA UMóW Z BANKAMI, WłADZAMI MIASTA, CENTRAMI HANDLOWYMI CZY FIRMAMI, DZIęKI CZEMU FUNKCJI NOWEJ LEGITYMACJI BęDZIE PRZYBYWAć - MóWI WICEMINISTER SZULC.
   UCZELNIE WPROWADZAJą NOWE LEGITYMACJE NA WłASNY KOSZT. SAME BęDą TEż MUSIAłY WYłONIć W PRZETARGU PRODUCENTóW KART I ELEKTRONICZNEGO OSPRZęTU. MEN ZDECYDOWAł JEDNAK, żE ZA NOWą LEGITYMACJę STUDENT NIE ZAPłACI WIęCEJ NIż 15 Zł.
   W KONSULTOWANYM TERAZ Z INNYMI RESORTAMI ROZPORZąDZENIU MEN ZAPISANO RóWNIEż, żE PRACE MAGISTERSKIE TRZEBA BęDZIE SKłADAć NA NOśNIKACH ELEKTRONICZNYCH. UłATWI TO KONTROLę, CZY PRACA W CAłOśCI LUB JEJ CZęść NIE JEST SKOPIOWANA Z INTERNETU.


Nr 4
   DAWNIEJ 22 LIPCA NIE KOJARZYł SIę Z GOSPODARKą RYNKOWą I SWOBODą GOSPODARCZą, TERAZ TO SIę ZMIENI - STWIERDZIł W CZWARTEK PREZYDENT ALEKSANDER KWAśNIEWSKI, PODPISUJąC USTAWę O SWOBODZIE DZIAłALNOśCI GOSPODARCZEJ I PRZEPISY WPROWADZAJąCE Tę USTAWę.
   PODPISANIE USTAW MIAłO NIEZWYKłY CHARAKTER. PREZYDENT ZAPROSIł DO SWEGO PAłACU WIELU GOśCI, PREMIERA BELKę, WICEPREMIERA HAUSNERA, PRZEDSTAWICIELI SEJMU I SENATU ORAZ PRZEDSIęBIORCóW. - TO DLA PODKREśLENIA WAGI TEGO WYDARZENIA - TłUMACZYł PO PODPISANIU W BłYSKACH FLESZY OBU USTAW. - NOWE PRZEPISY Są ZNACZąCYM KROKIEM DO SWOBODY GOSPODARCZEJ I SZEROKO OTWIERAJą DRZWI DLA PRZEDSIęBIORCZOśCI W NASZYM KRAJU - MóWIł PREZYDENT. - MAM NADZIEJę, żE NOWE REGULACJE PRZYNIOSą JUż WKRóTCE WYMIERNE KORZYśCI POLSKIM FIRMOM, A CO ZA TYM IDZIE, CAłEJ NASZEJ GOSPODARCE - DODAł.
   PO CHWILI TłUMACZYł, żE DZIęKI NOWYM PRZEPISOM łATWIEJ BęDZIE URUCHOMIć DZIAłALNOść GOSPODARCZą. - WPROWADZENIE ZASADY "JEDNEGO OKIENKA" UPROśCI PROCEDURY REJESTRACJI FIRM - MóWIł PREZYDENT. WIęKSZOść FORMALNOśCI Z TYM ZWIąZANYCH BęDZIE MOżNA ZAłATWIć W JEDNYM URZęDZIE, W GMINIE. MAłO TEGO, WNIOSEK O REJESTRACJę MOżNA BęDZIE SKłADAć TAKżE DROGą ELEKTRONICZNą. W CIąGU KILKU LAT MA POWSTAć SKOMPUTERYZOWANA EWIDENCJA DZIAłALNOśCI GOSPODARCZEJ, W KTóREJ BęDZIE MOżNA ZNALEźć INFORMACJE O WSZYSTKICH PRZEDSIęBIORCACH. DOCELOWO EWIDENCJA MA BYć ZINTEGROWANA Z KRAJOWYM REJESTREM SąDOWYM, W KTóRYM REJESTRUJą SIę SPółKI.
   ZNIKNIE ZNACZNA CZęść ZEZWOLEń WYMAGANYCH PRZY PROWADZENIU NIEKTóRYCH RODZAJóW DZIAłALNOśCI GOSPODARCZEJ. ZAMIAST TEGO WYSTARCZY WPIS PRZEDSIęBIORSTWA DO REJESTRU DZIAłALNOśCI REGULOWANEJ.
   ZMIENIą SIę ZASADY KONTROLI PRZEDSIęBIORSTW. POZA NIELICZNYMI WYJąTKAMI BęDZIE ZAKAZ PRZEPROWADZANIA W FIRMIE WIęCEJ NIż JEDNEJ KONTROLI JEDNOCZEśNIE. OGRANICZONO TEż CZAS TRWANIA KONTROLI. W MAłYCH FIRMACH NIE BęDZIE ONA MOGłA TRWAć DłUżEJ NIż W SUMIE CZTERY TYGODNIE W ROKU, W WIęKSZYCH NIE DłUżEJ NIż OSIEM TYGODNI W ROKU.
   BARDZO ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA FIRM Są PRZEPISY DOTYCZąCE INTERPRETOWANIA PRAWA PODATKOWEGO PRZEZ URZęDY - TZW. WIążąCA INTERPRETACJA PRAWA. DOTYCHCZAS JEżELI FIRMA WYSTęPOWAłA O INTERPRETACJę I STOSOWAłA SIę DO NIEJ, A W TRAKCIE KONTROLI INSPEKTOR DOSZEDł DO WNIOSKU, żE BYłA ONA BłęDNA I FIRMA POWINNA ZAPłACIć PODATEK, TRZEBA BYłO PłACIć. FIRMę ZWALNIANO TYLKO OD ZAPłATY ODSETEK, A ZARZąD - OD ODPOWIEDZIALNOśCI KARNEJ. PO WEJśCIU W żYCIE PRZEPISóW O SWOBODZIE DZIAłALNOśCI GOSPODARCZEJ BęDZIE INACZEJ. FIRMA STOSUJąCA SIę DO INTERPRETACJI BęDZIE UWOLNIONA OD JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOśCI. URZąD SKARBOWY BęDZIE MIAł TRZY MIESIąCE NA WYDANIE INTERPRETACJI. JEżELI BęDZIE ONA DLA PODATNIKA NIEPOMYśLNA, TEN BęDZIE MóGł Ją ZASKARżYć DO IZBY SKARBOWEJ, A PóźNIEJ DO SąDU. WYSTęPUJąC O INTERPRETACJę W DANEJ SPRAWIE, PODATNIK BęDZIE PRZEDSTAWIAł SWóJ PUNKT WIDZENIA. JEśLI URZąD NIE "WYROBI SIę" Z WYDANIEM INTERPRETACJI W TERMINIE, PODATNIK BęDZIE MóGł POSTąPIć TAK, JAK PROPONOWAł WE WNIOSKU O INTERPRETACJę, A FISKUS NIE BęDZIE SIę MóGł DO TEGO PRZYCZEPIć.
   - BEZ KOBIET TO BY SIę NIE UDAłO - STWIERDZIł NA ZAKOńCZENIE UROCZYSTOśCI W PAłACU PREZYDENCKIM WICEPREMIER I MINISTER GOSPODARKI JERZY HAUSNER. I WRęCZYł BUKIETY KWIATóW WICEMINISTER GOSPODARKI MAłGORZACIE OKOńSKIEJ-ZAREMBIE, KTóRA Z RAMIENIA RZąDU PILOTOWAłA USTAWY, EWIE JANIK, POSłANCE SLD, KTóRA W SEJMIE PRZEWODNICZYłA PODKOMISJI DO SPRAW GOSPODARKI, ORAZ HENRYCE BOCHNIARZ, SZEFOWEJ POLSKIEJ KONFEDERACJI PRACODAWCóW PRYWATNYCH, KTóRA W PRACACH NAD NOWYMI PRZEPISAMI REPREZENTOWAłA PRZEDSIęBIORCóW. HAUSNER DOSTAł OD PREZYDENTA PAMIąTKOWE EGZEMPLARZE USTAW.
   WIęKSZOść NOWYCH PRZEPISóW WEJDZIE W żYCIE 14 DNI PO OPUBLIKOWANIU W DZIENNIKU USTAW.


Nr 5
   MEDIA W UE. BRANżOWE SERWISY INTERNETOWE Są PODEKSCYTOWANE WIADOMOśCIą O NOWEJ STACJI TELEWIZYJNEJ TV1EU, KTóRA MA WYSTARTOWAć JUż WE WRZEśNIU. SPRAWDZILIśMY TE INFORMACJE.
   "SZANOWNI PAńSTWO! DNIA 20 WRZEśNIA 2004 R. PRZY WSCHODZIE SłOńCA, Z SIEDZIBą W BRUKSELI, WE WSZYSTKICH OFICJALNYCH JęZYKACH I KOLORACH UE, ROZPOCZNIE 24-GODZINOWA DZIENNA TRANSMITOWAć HISTORYCZNIE PIERWSZA TELEWIZJA EUROPEJSKA" - TAK ZACHWALA - PO POLSKU! - SWóJ POMYSł NA BIZNES SPółKA TV1EU BROADCASTING NA WłASNEJ STRONIE INTERNETOWEJ. KOMUNIKAT MOżNA PRZECZYTAć WE WSZYSTKICH JęZYKACH ROZSZERZONEJ UNII.
   POśRóD LICZNYCH BłęDóW JęZYKOWYCH (PRZYNAJMNIEJ W POLSKIEJ WERSJI) MOżNA WYCZYTAć INFORMACJE O SZEROKO ZAKROJONYCH PLANACH NOWEJ STACJI. WIADOMO NP., żE PROGRAM TV1EU BęDZIE ADRESOWANY DO BARDZO ZRóżNICOWANEGO POD WZGLęDEM WIEKU WIDZA. „W STRUKTURZE PROGRAMOWEJ PIERWSZEJ TELEWIZJI EUROPEJSKIEJ Są PRZEWIDYWANE SAGI, KINOFILMY, DOKUMENTY, SITCOMY, ALE RóWNIEż CAłOWIECZOROWE WIELKOPROGRAMY JAK «MISSEU », CZY «HALLOEUROPA » Z PROMINENTNYMI GOśCIAMI, GWIAZDAMI I OLBRZYMIą LOTERIą” - CZYTAMY W KOMUNIKACIE. STACJA SZYKUJE SPECJALNE PROPOZYCJE DLA DZIECI I MłODZIEżY, JAK NP. „JUNIORTV” CZY „TEENAGE”. NIE ZABRAKNIE TEż SERWISóW INFORMACYJNYCH, BO NA ANTENIE MA POJAWIć SIę „JOURNALTV1EU”. „SPRAWOZDAWSTWO PIERWSZEJ TELEWIZJI EUROPEJSKIEJ BęDZIE ZAWSZE ZAWIERAłO TYLKO FAKTY, BEZ KOMENTARZA I BEZ KONKLUZJI” - ZAPEWNIA NADAWCA. NATOMIAST NIEDZIELNY PROGRAM MA BYć KRęCONY ZA POMOCą 120 KAMER! WSZYSTKO TO MAJą DOSTARCZAć GłóWNIE PRODUCENCI ZEWNęTRZNI Z KRAJóW UNII, KTóRZY MAJą KRęCIć TE PROGRAMY GłóWNIE W JęZYKU ANGIELSKIM, NIEMIECKIM, FRANCUSKIM, WłOSKIM I HISZPAńSKIM.
   TV1EU CHCE RóWNIEż NADAWAć REKLAMY, ALE "W LIMITOWANEJ ILOśCI", GDYż POMYSł NA RAMóWKę UMOżLIWIA EMISJę TYLKO JEDNEGO BLOKU REKLAMOWEGO DZIENNIE - PRZED WIECZORNYMI WIADOMOśCIAMI. I TEGO MIAłOBY STARCZYć NA UTRZYMANIE CAłEJ STACJI. "KONCEPCJA PIERWSZEJ TELEWIZJI EUROPEJSKIEJ POWSTAłA JUż WIOSNą UBIEGłEGO ROKU. OD POCZąTKU BYłA MILE WIDZIANA I POPIERANA PRZEZ KOMISJę EUROPEJSKą, NA CZELE Z PREZYDENTEM PRODIM, ORAZ PRZEZ INNE ORGANIZACJE I PRZEDSTAWICIELI UE" - TAK KOńCZY SIę KOMUNIKAT, PODPISANY PRZEZ "DR PAULA HAKANA, AUTORA KONCEPCJI PIERWSZEJ TELEWIZJI EUROPEJSKIEJ" I SZEFA FIRMY TV1EU BROADCASTING".
   DO STARTU TELEWIZJI, KTóRA MIAłABY ZAGOśCIć W NIEMAL WSZYSTKICH EUROPEJSKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH ZA POśREDNICTWEM SATELITY I SIECI KABLOWYCH, ZOSTAJE NIECAłE 30 DNI. W BIZNESIE TELEWIZYJNYM, TO TUż-TUż. TYMCZASEM NAJWIęKSI POLSCY OPERATORZY KABLóWEK NIC NIE SłYSZELI O TV1EU. - NIKT Z TEJ STACJI NIE ZWRACAł SIę DO NASZEJ FIRMY. ANI DO WARSZAWSKIEGO BIURA, ANI DO ZAGRANICZNEJ CENTRALI - POWIEDZIAłA NAM DOROTA ZAWADZKA, RZECZNICZKA UPC POLSKA. W BIURZE PRASOWYM ASTERA USłYSZELIśMY, żE NIKT Z TV1EU "NIE PUKAł DO DRZWI FIRMY".


Nr 6
   PRODUCENTOWI OKIEN WYSTARCZY PRZENIEść SIEDZIBę FIRMY DO SąSIEDNIEJ MIEJSCOWOśCI, A CZASEM DZIELNICY, ABY ZYSKAć MIESIęCZNIE NAWET I KILKADZIESIąT TYSIęCY ZłOTYCH.

ZWIąZEK PRODUCENTóW, DOSTAWCóW I DYSTRYBUTORóW "POLSKIE OKNA I DRZWI" SUGERUJE PRZESZłO 120 SWOIM CZłONKOM (GłóWNIE DUżYM PRODUCENTOM) PRZEREJESTROWANIE FIRMY DO MIEJSCOWOśCI, W KTóREJ FISKUS INTERPRETUJE USTAWę O VAT W SPOSóB DLA NICH KORZYSTNY.
   PROBLEMY MAJą DZIś ZWłASZCZA CI PRODUCENCI OKIEN I DRZWI, KTóRZY JE RóWNOCZEśNIE MONTUJą W MIESZKANIACH I DOMACH SWOICH KLIENTóW. CZęść URZęDóW SKARBOWYCH KAżE IM SPRZEDAWAć WYROBY WRAZ Z MONTAżEM Z 22-PROC. STAWKą VAT. INNE POZWALAJą DOLICZAć PREFERENCYJNY, 7-PROC. PODATEK, CZYLI TAKI, JAKIM JEST OBCIążANA USłUGA BUDOWLANA ZWIąZANA Z MIESZKANIAMI.
   DYREKTOR ZWIąZKU ROBERT KLOS OPOWIADA, żE DYSPONUJE 20 ODPOWIEDZIAMI URZęDóW SKARBOWYCH NA PYTANIE O INTERPRETACJę USTAWY. SZEść Z NICH MóWI O STAWCE 22 PROC.
   PONIEWAż VAT STAł SIę ELEMENTEM WALKI KONKURENCYJNEJ, WIELU Z PONAD 2 TYS. DZIAłAJąCYCH NA TYM RYNKU PRZEDSIęBIORCóW MOżE ROZWAżY PRZENIESIENIE SIEDZIBY FIRMY DO "TAńSZEJ" MIEJSCOWOśCI. DYR. KLOS ZWRACA UWAGę, żE NIE MA POTRZEBY PRZENOSZENIA ZAKłADU, I ZAPEWNIA, żE CZęSTO TA OPERACJA NIE WIążE SIę Z DUżYMI KOSZTAMI. NA PRZYKłAD NALEżąCY DO ZWIąZKU PRODUCENT OKIEN Z CHRZANOWA MOżE ZAREJESTROWAć SWOJą FIRMę W POBLISKICH SIEMIANOWICACH ŚLąSKICH, GDZIE DOLICZAJą NIżSZY VAT. - A W ŁODZI WYSTARCZY SIę PRZENIEść NA SąSIEDNIą ULICę: URZąD SKARBOWY W ŁODZI WIDZEWIE WYMAGA STOSOWANIA STAWKI 22-PROC., ALE NA BAłUTACH URZęDNIKOM WYSTARCZA 7 PROC. - OPOWIADA KLOS.
   - PRZY PRZECIęTNEJ ROCZNEJ SPRZEDAżY NA POZIOMIE 5 MLN Zł OSZCZęDNOść NA PODATKU VAT WYNOSI 750 TYS. Zł. TO JEST PONAD 62 TYS. Zł MIESIęCZNIE I PONAD 2 TYS. Zł DZIENNIE! - WYLICZA.
   FIRMA MOżE WIęC ZAROBIć DODATKOWE KILKANAśCIE PROCENT, JEśLI NIE ZMIENI CENY BRUTTO, ALBO OBNIżYć Ją, BY POPRAWIć KONKURENCYJNOść SWOICH WYROBóW.


Nr 7
   OSZUśCI INTERNETOWI Są TYLKO TAK SPRYTNI, JAK MY JESTEśMY NAIWNI. ALE PRZESTęPCóW MOżNA PRZECHYTRZYć.
   NIE MA NIC BARDZIEJ UPOKARZAJąCEGO NIż DAć SIę OKRAść WE WłASNYM DOMU. I TO NA DODATEK SAMEMU OTWORZYć DRZWI ZłODZIEJOWI. W ZESZłYM ROKU SPOTKAłO TO PRAWIE 100 MLN OSóB NA CAłYM śWIECIE. WIELU Z NICH DAłO SIę NABRAć NA PROSTE E-MAILE, KTóRYCH AUTORZY, PODSZYWAJąC SIę POD UZNANE INSTYTUCJE FINANSOWE, STARALI SIę WYDOBYć OD INTERNAUTóW INFORMACJE NA TEMAT ICH RACHUNKóW BANKOWYCH.
   ZJAWISKO TO ZWANE PHISHINGIEM PRZYBIERA NA SILE. CYBERNETYCZNI PRZESTęPCY WYJąTKOWO CZęSTO W TYM ROKU PUKAJą DO NASZYCH SKRZYNEK POCZTOWYCH. W LIPCU ORGANIZACJA ANTI-PHISHING WORKING GROUP WYKRYłA PONAD 1,9 TYS. TEGO TYPU ATAKóW. DLA PORóWNANIA W GRUDNIU 2003 R. BYłO ICH ZALEDWIE 116. JEDEN ATAK OZNACZA W PRAKTYCE OD TYSIęCY DO MILIONóW ROZESłANYCH E-MAILI. TYLKO W ZESZłYM ROKU 78 MLN AMERYKANóW UJAWNIłO OSZUSTOM SWOJE DANE OSOBOWE - WYNIKA Z DANYCH FIRMY BADAWCZEJ GARTNER. STRATY SZACUJE SIę NA 1,3 MLD DOL. 
   JAK DZIAłA MECHANIZM WYłUDZANIA DANYCH? DO INTERNAUTóW TRAFIAJą E-MAILE PRZYPOMINAJąCE GRAFICZNIE STRONY INTERNETOWE NP. BANKóW. W LIśCIE BANK INFORMUJE NAS O TYM, żE MUSIMY ZWERYFIKOWAć SWOJE DANE LUB ZWERYFIKOWAć OSTATNIą TRANSAKCJę, JAKIEJ DOKONALIśMY. PO KLIKNIęCIU NA LINK JESTEśMY PRZEKIEROWYWANI NA STRONę DO ZłUDZENIA PODOBNą DO STRONY BANKU. JEST ONA OCZYWIśCIE FAłSZYWA, A MY, PODAJąC NASZE DANE, ODSłANIAMY SIę NA ATAK OSZUSTóW. PRZESTęPCY NAJCZęśCIEJ ZAINTERESOWANI Są HASłAMI I KODAMI DO RACHUNKóW BANKOWYCH. W POLSCE PODOBNE E-MAILE IMITOWAłY M.IN. STRONY MBANKU I CITIBANKU. OKAZUJE SIę, żE 5 PROC. ODBIORCóW OSZUKAńCZYCH E-MAILI NA NIE ODPOWIADA.
   PHISHING MOżE PRZYBIERAć TAKżE INNE FORMY. JEDEN Z NAJSłYNNIEJSZYCH ATAKóW PRZEPROWADZIł W STYCZNIU ROSYJSKI ZłODZIEJ UKRYWAJąCY SIę POD PSEUDONIMEM ROBOTECTOR. WYSłAł ON E-MAIL O TREśCI "WCIąż CIę KOCHAM" DO 3 MLN OSóB. PO OTWARCIU WIADOMOśCI URUCHAMIAł SIę PROGRAM, KTóRY PRZEZ NASTęPNE KILKANAśCIE DNI śLEDZIł, CZY UżYTKOWNIK NIE WCHODZI NA JEDNą Z 30 STRON BANKOWYCH NA śWIECIE. KIEDY INTERNAUTA CHCIAł DOKONAć PRZELEWU, PROGRAM PRZECHWYTYWAł TREść WPISYWANą Z KLAWIATURY (CZYLI HASłO I PIN) I WYSYłAł DANE DO ROBOTECTORA. PRZED TAKIMI PRóBAMI MOżNA SIę ZABEZPIECZYć TAK JAK PRZED WIRUSAMI (PATRZ POPRZEDNIA CZęść CYKLU). TRZEBA TAKżE UNIKAć OTWIERANIA WIADOMOśCI I ZAłąCZNIKóW OD NIEZNANYCH OSóB.
   CORAZ RZADZIEJ STOSOWANE, ALE WCIąż POPULARNE Są E-MAILE OFERUJąCE UDZIAł W INTRATNYM PRZEDSIęWZIęCIU, NA KTóRYM MOżNA ZAROBIć DUżO PIENIęDZY. NIBY WSZYSTKO JEST W PORZąDKU, ALE CZEMU KTOś, KOGO NIE ZNASZ, MIAłBY CI OFEROWAć PIENIąDZE? TEGO TYPU E-MAILE ZYSKAłY JUż NAWET NAZWę "NIGERYJSKIEGO PRZEKRęTU", BOWIEM WIęKSZOść OFERT POCHODZIłA WłAśNIE Z TEGO KRAJU.
   JEśLI TYLU OSZUSTóW KONTAKTUJE SIę Z NAMI ZA POMOCą E-MAILA, SAMO NASUWA SIę PYTANIE: SKąD MAJą NASZ ADRES? CYBERPRZESTęPCY PODOBNIE JAK TWóRCY WIRUSóW WYKORZYSTUJą DO TEGO SPECJALNE PROGRAMY, KTóRE BADAJą STRONY INTERNETOWE I WYłAPUJą Z NICH ADRESY E-MAILOWE. JEśLI CHCEMY UNIKNąć NIECHCIANYCH E-MAILI (TZW. SPAMU) I OFERT OSZUSTóW, WYSTARCZY, żE NIE BęDZIEMY PUBLIKOWALI NA FORACH INTERNETOWYCH NASZEGO ADRESU
   OSZUśCI UPODOBALI SOBIE TAKżE AUKCJE INTERNETOWE. TUTAJ MOGą CZUć SIę ANONIMOWO. W NAJWIęKSZYM POLSKIM SERWISIE AUKCYJNYM ALLEGRO NIEJEDNOKROTNIE ZDARZAłY SIę JUż PRZYPADKI OSZUSTW. NAJGłOśNIEJSZE Z NICH DOTYCZYłY NAJCZęśCIEJ WYJąTKOWO ATRAKCYJNYCH OFERT, W KTóRYCH SPRZEDAJąCY NP. MONITORY CIEKłOKRYSTALICZNE WYMAGALI WPłATY PIENIęDZY NA RACHUNEK BANKOWY PRZED WYSłANIEM TOWARU. OSZUśCI ZWYKLE OD MIESIęCY PRZYGOTOWYWALI SIę DO DUżEGO "SKOKU NA KASę". PRZEZ KILKA LUB KILKANAśCIE TYGODNI SPRZEDAWALI NA AUKCJACH DROBNE PRZEDMIOTY. KAżDA SPRZEDAż ZWIęKSZAłA IM RENOMę W SERWISIE AUKCYJNYM. KIEDY BYLI JUż WYSTARCZAJąCO WIARYGODNI - PRZEDSTAWIALI OFERTę NIE DO ODRZUCENIA. OSOBY, KTóRE CHWYTAłY OKAZJę, WPADAłY W PUłAPKę.
   NAJBARDZIEJ SPEKTAKULARNE PRZYPADKI MIAłY MIEJSCE STOSUNKOWO NIEDAWNO. POLICJA ARESZTOWAłA RODZINę Z LęBORKA, KTóREJ UDAłO SIę WYłUDZIć W TEN SPOSóB 25 TYS. Zł. TRZY OSOBY - 69 LETNIA BABCIA, JEJ 18-LETNI WNUCZEK I MATKA DZIECKA - SPRZEDAWAłY M.IN. TELEFONY KOMóRKOWE. BYłO TO ICH GłóWNE źRóDłO UTRZYMANIA. ICH OFIARą PADłO W SUMIE 13 OSóB. NIEDAWNO OSZUST O NICKU KOMPUTERY00, KTóRY SPRZEDAWAł NA AUKCJI DYSKI TWARDE I PAMIęCI DO KOMPUTERóW, NABRAł CO NAJMNIEJ 46 OSóB NA KWOTę OK. 60 TYS. Zł. POSZKODOWANI STWORZYLI FORUM INTERNETOWE.
   PRZED PHISHINGIEM I NIEUCZCIWYMI SPRZEDAWCAMI MOżNA SIę W PROSTY SPOSóB OBRONIć. ICH SKUTECZNOść TO PRZEDE WSZYSTKIM EFEKT NIEROZWAGI UżYTKOWNIKóW.
•  NIGDY NIE KLIKAJ NA LINK ZAWARTY W E-MAILU OD INSTYTUCJI FINANSOWEJ BEZ WCZEśNIEJSZEGO SPRAWDZENIA WłAśCIWEJ STRONY. GDY PRZYJDZIE DO CIEBIE ZASKAKUJąCY E-MAIL Z BANKU, OTWóRZ PRZEGLąDARKę I WPISZ OFICJALNY ADRES WWW BANKU. STRONA PODANA W LINKU RóżNI SIę ZWYKLE OD OFICJALNEJ. NA TEJ OSTATNIEJ MOżNA NAWET ZNALEźć OSTRZEżENIA PRZED OSZUSTAMI.
•  WPISUJąC HASłO I KOD DO RACHUNKU INTERNETOWEGO, KORZYSTAJ ZAWSZE Z OFICJALNEJ STRONY BANKU.
•  NIGDY NIE PODAWAJ W E-MAILU POUFNYCH INFORMACJI: KODóW, HASEł, NUMERóW PIN LUB NUMERóW KONT BANKOWYCH.
•  NIE ODPOWIADAJ NA E-MAILE POCHODZąCE OD NIEZNANYCH OSóB, KTóRE OFERUJą CI MOżLIWOść łATWEGO ZAROBIENIA PIENIęDZY.
•  JEśLI MASZ JAKIEś WąTPLIWOśCI CO DO POCHODZENIA INFORMACJI Z INSTYTUCJI FINANSOWEJ, ROZWIEJ JE, DZWONIąC NA INFOLINIę.
•  ZAINSTALUJ OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE I ZAPORę INTERNETOWą (FIREWALL). DZIęKI TEMU ZMNIEJSZASZ PRAWDOPODOBIEńSTWO DOSTANIA SIę NA TWóJ DYSK TWARDY ZłOśLIWYCH PROGRAMóW, KTóRE MOGą PRZECHWYTYWAć WPISY Z KLAWIATURY.
•  JEśLI NADAL NIE CZUJESZ SIę BEZPIECZNIE, MOżESZ śCIąGNąć Z INTERNETU PROGRAMY FILTRUJąCE PRZYCHODZąCą POCZTę, KTóRE ODRZUCAJą WIęKSZOść E-MAILI O CHARAKTERZE PHISHINGOWYM.
•  UNIKAJ ZAWIERANIA TRANSAKCJI Z OSOBAMI, KTóRE WYSYłAJą TOWAR TYLKO PO UPRZEDNIM PRZELANIU PIENIęDZY NA PODANY RACHUNEK. NAWET JEśLI MAJą DUżO POZYTYWNYCH KOMENTARZY OD INNYCH INTERNAUTóW, NIE MASZ żADNEJ GWARANCJI, żE NIE CHCą CIę OSZUKAć.
•  JEśLI SPRZEDAWCA CHCE MIEć PEWNOść, żE PRZELEJESZ MU PIENIąDZE, A NIE AKCEPTUJE PRZESYłEK ZA POBRANIEM, ZAPROPONUJ RACHUNEK ESCROW. W TEJ FORMIE PłATNOśCI PRZELEWASZ PIENIąDZE NA SPECJALNY RACHUNEK SERWISU AUKCYJNEGO. PO TYM JAK TOWAR DO CIEBIE TRAFI, POTWIERDZASZ DOSTAWę I DOPIERO WTEDY SERWIS PRZELEWA PIENIąDZE DO SPRZEDAWCY. TAKA FORMA ZABEZPIECZA OBIE STRONY TRANSAKCJI.
•  JEśLI SPRZEDAWCA JEST Z TWOJEJ MIEJSCOWOśCI LUB OKOLIC, STARAJ SIę UMAWIAć NA OSOBISTY ODBIóR, A NIE NA PRZESYłKę POCZTą.
•  PRZEJRZYJ OPINIE O POZOSTAłYCH TRANSAKCJACH SPRZEDAWCY LUB NABYWCY (O ILE Są DOSTęPNE). WSZYSTKIE OPINIE, KTóRE POJAWIAJą SIę DZIEń LUB DWA PO ZAKOńCZENIU TRANSAKCJI, Są WąTPLIWEJ WIARYGODNOśCI. PRZESYłKA TOWARU TRWA ZWYKLE WIęCEJ NIż 1-2 DNI. CHYBA żE STRONY TRANSAKCJI POCHODZą Z TEJ SAMEJ MIEJSCOWOśCI, CO MOżE OZNACZAć, żE UMóWIłY SIę NA ODBIóR OSOBISTY.
•  NIE UFAJ SPRZEDAWCOM, KTóRZY ZOBOWIąZUJą SIę OPłACIć KOSZT PRZESYłKI. SPRZEDAWCA NIE MA żADNEGO INTERESU, żEBY DOPłACAć DO TRANSAKCJI. W OBROCIE AUKCYJNYM PRZYJęłO SIę, żE ZA PRZESYłKę PłACI KUPUJąCY.


Nr 8
FIREWALL, CZYLI NIE OTWIERAJ DRZWI BYLE KOMU

Nr 9
   MINISTERSTWO FINANSóW PRZYGOTOWAłO NOWY WARIANT OPODATKOWANIA SAMOCHODóW OSOBOWYCH, ALE Z GóRY ZASTRZEGłO, żE JEST NIEDOSKONAłY I TO TYLKO WSTęPNA PROPOZYCJA.
   WICEMINISTER FINANSóW JAROSłAW NENEMAN PRZYSZEDł NA WCZORAJSZE POSIEDZENIE PODKOMISJI Z GOTOWą POPRAWKą DOTYCZąCą ODLICZANIA VAT OD SAMOCHODóW OSOBOWYCH KUPOWANYCH PRZEZ FIRMY. WSZYSCY SIę ZGADZAJą, żE DOTYCHCZASOWY SYSTEM - MOżLIWOść ODLICZENIA ZALEżY OD TEGO, CZY SPEłNIONE Są WYMOGI SKOMPLIKOWANEGO WZORU MATEMATYCZNEGO WYMYśLONEGO PRZEZ POSłA JANUSZA LISAKA - JEST ZłY. CZęść SAMOCHODóW DOSTAWCZYCH JEST DYSKRYMINOWANA, NATOMIAST MOżNA ODLICZYć SOBIE PODATEK OD NIEKTóRYCH MODELI LUKSUSOWYCH AUT TERENOWYCH.
   RESORT PRZYGOTOWAł WIęC NOWY POMYSł... JESZCZE BARDZIEJ SKOMPLIKOWANY OD WZORU LISAKA.
   SAMOCHODY OSOBOWE WAżąCE PONIżEJ 3,5 TONY MIAłYBY KORZYSTAć Z 50-PROC. ODLICZENIA VAT - NIE WIęCEJ NIż 5 TYS. Zł. ALE BYłOBY PIęć WYJąTKóW SAMOCHODóW OSOBOWO-CIężAROWYCH, KTóRE KORZYSTAłYBY Z PEłNEGO ODLICZENIA. TYLE żE ICH DEFINICJA JEST NIEZMIERNIE SKOMPLIKOWANA I PEłNA LUK. NA PRZYKłAD "POJAZDY MAJąCE WIęCEJ NIż JEDEN RZąD SIEDZEń, KTóRE ODDZIELONE Są OD CZęśCI BAGAżOWEJ TRWAłą PRZEGRODą, A DłUGOść CZęśCI BAGAżOWEJ MIERZONA PO PODłODZE PRZEKRACZA 50 PROC. DłUGOśCI POJAZDU POMIęDZY PRZEDNIą SZYBą A TYLNą SZYBą LUB TYLNYMI DRZWIAMI POJAZDU, LICZONEJ DO DOLNYCH KRAWęDZI TYCH SZYB LUB NAJDALEJ WYSUNIęTYCH PUNKTóW DOLNYCH KRAWęDZI TYCH SZYB".


Nr 10

   DZIś SENAT ZAJMIE SIę USTAWą O VAT, KTóRA ZAWIERA NOWE PRZEPISY DOTYCZąCE ODLICZEń TEGO PODATKU NA SAMOCHODY OSOBOWE UżYWANE DO PROWADZENIA DZIAłALNOśCI GOSPODARCZEJ. SENATORZY PROPONUJą LICZNE ZMIANY W TEJ WAżNEJ DLA WłAśCICIELI FIRM USTAWIE.
   PO PIERWSZE, SENACKA KOMISJA GOSPODARKI I FINANSóW ZAPROPONOWAłA, BY ZNOWELIZOWANA USTAWA O PODATKU VAT WESZłA W żYCIE DOPIERO 1 CZERWCA 2005 R., A NIE 1 MAJA – JAK WCZEśNIEJ ZAKłADANO. PO DRUGIE ZAś, PRZEPISY DOTYCZąCE SAMOCHODóW WYKORZYSTYWANYCH W DZIAłALNOśCI GOSPODARCZEJ, ZASTęPUJąCE TZW. WZóR LISAKA (WZóR OKREśLAł, W PRZYPADKU ZAKUPU JAKICH SAMOCHODóW OSOBOWYCH MOżNA ODLICZAć PODATEK VAT) – MAJą ZACZąć OBWIąZYWAć DOPIERO 3 MIESIąCE PóźNIEJ. SENATOROWIE CHCą BOWIEM DAć PRZEDSIęBIORCOM CZAS NA PRZYGOTOWANIE SIę DO ZMIAN.
   TERMINY TE ZAAKCEPTOWAłO MINISTERSTWO FINANSóW. – CHCEMY WPROWADZIć 3-MIESIęCZNY OKRES VACATIO LEGIS, JUż PO WEJśCIU W żYCIE USTAWY, ABY BRANżA MOTORYZACYJNA MIAłA CZAS NA PRZYGOTOWANIE SIę I ABY NIE BYłO ZASKOCZENIA – POINFORMOWAł WICEMINISTER FINANSóW JAROSłAW NENEMAN. – W EFEKCIE DAJEMY IM PONAD 5 MIESIęCY, LICZąC OD OBECNEGO MOMENTU – DODAł.
   A JEST SIę DO CZEGO PRZYGOTOWYWAć, BO NOWE PRZEPISY WPROWADZAJą PRAWDZIWą REWOLUCJę W OKREśLANIU, OD ZAKUPU KTóREGO AUTA PRZYSłUGUJE ULGA. PO ZMIANACH DO TEJ GRUPY AUT BęDZIE MOżNA ZALICZYć NAWET MAłE SAMOCHODY, KTóRE ZA PIERWSZYM RZęDEM SIEDZEń BęDą MIAłY PRZESTRZEń łADUNKOWą ODDZIELONą SPECJALNą KRATKą.
   SENACKA KOMISJA CHCE TEż ZMIENIć I DOPRECYZOWAć DEFINICJę SAMOCHODU DOSTAWCZEGO. W USTAWIE O VAT ZAPISANO, żE W PRZYPADKU SAMOCHODóW Z DWOMA RZęDAMI SIEDZEń VAT BęDZIE MOżNA ODLICZAć WTEDY, GDY CZęść BAGAżOWA JEST DłUżSZA OD PASAżERSKIEJ. SENATOROWIE CHCą NATOMIAST, ABY W PRZYPADKU SAMOCHODóW MAJąCYCH WIęCEJ NIż JEDEN RZąD SIEDZEń, ODLICZENIE DOTYCZYłO SAMOCHODóW, W KTóRYCH DłUGOść CZęśCI PRZEZNACZONEJ DO PRZEWOZU łADUNKóW PRZEKRACZA 50 PROC. DłUGOśCI POJAZDU. WYMAGAć TO BęDZIE BARDZO DOKłADNYCH POMIARóW. DLA OBLICZENIA PROPORCJI, DłUGOść POJAZDU BęDZIE MIERZONA PO PODłODZE, MIęDZY PRZEDNIą SZYBą A TYLNą SZYBą LUB DRZWIAMI TYłU NADWOZIA POJAZDU. BRANA BęDZIE PRZY TYM POD UWAGę DOLNA KRAWęDź TYCH SZYB. LIMIT ODLICZENIA MA WYNOSIć 60 PROC. PODATKU Z FAKTURY, ALE NIE WIęCEJ NIż 6 TYS. Zł.2 3 4 następne Przeszukałem blok: 14 Tablica ogłoszeń szukając: drzwi
Nr 1
ANEXO SZCZECIN POLSKA TO:

PRODUCENT PORęCZY ALUMINIOWYCH, NIERDZEWNYCH, DREWNIANYCH (SOSNA, BUK, DąB) I PORęCZY SANITARNYCH DLA OSóB NIEPEłNOSPRAWNYCH.
W OFERCIE RóWNIEż AKCESORIA, UCHWYTY, KONSOLE, ZAMOCOWANIA ITP.
PRODUKCJA I HANDEL BALUSTRAD NIERDZEWNYCH DO SAMODZIELNEGO MONTAżU Z PONAD 100 ELEMENTóW I DETALI (SłUPKI, LINKI, ZACISKI DO SZKłA ITP.)
PRODUCENT KONSTRUKCJI OSTRZEGAWCZYCH
(żółTO-CZARNYCH, BIAłO-CZERWONYCH) ITP I
PRODUCENT LEKKICH KONSTRUKCJI METALOWYCH (STOJAKI, PRZęSłA, RAMY, PANELE OGRODZENIOWE)
W OFERCIE PEłNA GAMA PRODUKTóW DO OCHRONY I OSłANIANIA śCIAN, DRZWI I PODłóG.


Nr 2
PRODUCENT PORęCZY ALUMINIOWYCH, NIERDZEWNYCH, DREWNIANYCH (SOSNA, BUK, DąB) I PORęCZY SANITARNYCH DLA OSóB NIEPEłNOSPRAWNYCH.
W OFERCIE RóWNIEż AKCESORIA, UCHWYTY, KONSOLE, ZAMOCOWANIA ITP.
PRODUKCJA I HANDEL BALUSTRAD NIERDZEWNYCH DO SAMODZIELNEGO MONTAżU Z PONAD 100 ELEMENTóW I DETALI (SłUPKI, LINKI, ZACISKI DO SZKłA ITP.)
PRODUCENT KONSTRUKCJI OSTRZEGAWCZYCH
(żółTO-CZARNYCH, BIAłO-CZERWONYCH) ITP I
PRODUCENT LEKKICH KONSTRUKCJI METALOWYCH (STOJAKI, PRZęSłA, RAMY, PANELE OGRODZENIOWE)
W OFERCIE PEłNA GAMA PRODUKTóW DO OCHRONY I OSłANIANIA śCIAN, DRZWI I PODłóG.


Nr 3
WYKAńCZANIE WNęTRZ POKOI, KORYTARZY I łAZIENEK, WYMIANA OKIEN, DRZWI, PANELE, PODWIESZANE SUFITY. SZYBKO, PROFESJONALNIE I TANIO.

Nr 4
DOM W MIEJSCOWOśCI TARNóWKA (WWW.TARNOWKA.PL) WOJ. WIELKOPOLSKIE(OKOłO 23KM OD PIłY) POW. 240 M² (195,79 M² POWIERZCHNI UżYTKOWEJ) POłOżONY NA OSIEDLU DOMóW JEDNORODZINNYCH W SPOKOJNEJ, MALOWNICZEJ OKOLICY (LASY, JEZIORA ORAZ RZEKI).

NIERUCHOMOść 2-KONDYGNACYJNA, WYBUDOWANA W 1986R, WYREMONTOWANA W 2004R W CAłOśCI PODPIWNICZONA, OCIEPLONA STYROPIANEM, OTYNKOWANA TYNKIEM MINERALNYM, OKNA PCV TRóJKOMOROWE. NOWA INSTALACJA CO, NOWE: KALORYFERY, MIEDZIANE RURKI, NOWOCZESNY PIEC ZE STEROWNIKIEM NA DREWNO ODPADOWE (CO W TYCH OKOLICACH NIE JEST BEZ ZNACZENIA PONIEWAż KOSZT OGRZANIA TAK DUżEGO DOMU PRZEZ CAłY SEZON GRZEWCZY ZAMYKA SIę W GRANICACH 1500Zł), NOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA ORAZ TABLICA ROZDZIELCZA. PODłąCZENIE DO MIEJSKIEGO SYSTEMU KANALIZACJI.

DWA NUMERY TELEFONU WRAZ Z DOSTęPEM DO INTERNETU. INSTALACJA ALARMOWA ORAZ ANTY-NAPADOWA Z BEZPOśREDNIM PODłąCZENIEM DO AGENCJI OCHRONY.

OGRODZENIE CEGłA KLINKIEROWA Z ELEMENTAMI KUTYMI + BALKON + TARAS. DZIAłKA 900M² W CZęśCI OBSADZONA IGLAKAMI, DO INDYWIDUALNEGO ZAGOSPODAROWANIA. BUDYNKI GOSPODARCZE:DWA GARAżE (W JEDNYM KANAł) ORAZ DWIE KOMóRKI.

DOM:

PARTER: POKóJ, łAZIENKA, KOTłOWNIA, POMIESZCZENIA GOSPODARCZE

½ PIęTRA: SALON, KUCHNIA, łAZIENKA

1 PIęTRO: 3 POKOJE, łAZIENKA

ŚCIANY W łAZIENKACH I CZęśCIOWO W KUCHNI OBłOżONE GLAZURą. POSADZKI: PODłOGA DREWNIANA Z DESEK JESIONOWYCH (SALON, POKOJE), WłOSKA TERAKOTA (KUCHNIA, łAZIENKI, KORYTARZE). STOLARKA DRZWIOWA: DRZWI ZEWNęTRZNE WEJśCIOWE DREWNIANE PEłNE, DRZWI WEWNęTRZNE DREWNIANE PEłNE, CZęśCIOWO OSZKLONE TYPU PORTA. W SALONIE KOMINEK MUROWANY, OBłOżONY PIASKOWCEM I MARMUREM. W KUCHNI DREWNIANE MEBLE ROBIONE NA ZAMóWIENIE W KTóRYCH Są ZABUDOWANE: KUCHENKA GAZOWA Z PłYTą CERAMICZNą, OKAP KUCHENNY ORAZ GRANITOWY, DWUKOMOROWY ZLEW (CENA MEBLI 25 TYS. Zł.). W łAZIENCE NA PIERWSZYM PIęTRZE NAROżNA, ZABUDOWANA WANNA Z HYDRO-MASAżEM, UMYWALKA WRAZ Z SZAFKAMI I DUżYM LUSTREM.

DODATKOWO JEST ODDZIELNE WEJśCIE DO DRUGIEGO MIESZKANIA GDZIE ZNAJDUJą SIę: KUCHNIA, POKóJ, łAZIENKA (TE POMIESZCZENIA Są DO WYKOńCZENIA,ACZKOLWIEK WIęKSZOść MATERIAłóW JEST ZGROMADZONA ).

W CENTRUM TARNóWKI ZNAJDUJą SIę: PRZEDSZKOLE, SZKOłA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM, APTEKA, POCZTA ORAZ SKLEPY.

WIęCEJ INFORMACJI NA MAIL-A [email protected] LUB POD NUMEREM TEL. 880 885 309


Nr 5
REMONTY WNęTRZ NA TERENIE LEGNICY. W OFERCIE: MALOWANIE, SZPACHLE GIPSOWE, SUCHE TYNKI, SUFITY PODWIESZANE, GLAZURA, PANELE śCIENNE, PANELE PODłOGOWE, STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA.

Nr 6
PRACE REMONTOWO-WYKONCZENIOWE: GIPSY, PłYTY G/K, MALOWANIE, WYMIANA OKIEN I DRZWI. 0880024962

Nr 7
USŁUGI:
- MALARSKIE
- MURARSKIE
- MONTAż OKIEN, DRZWI
- OCIEPLENIA, ELEWACJE
- REMONTOWE, RENOWACYJNE
- KłADZENIE PANELI
- KłADZENIE REGIPSóW
- SZPACHLOWANIE
- KłADZENIE GLAZURY

TELEFON: (0) 509 558 084


Nr 8
USŁUGI:
- MALARSKIE
- MURARSKIE
- MONTAż OKIEN, DRZWI
- OCIEPLENIA, ELEWACJE
- REMONTOWE, RENOWACYJNE
- KłADZENIE PANELI
- KłADZENIE REGIPSóW
- SZPACHLOWANIE
- KłADZENIE GLAZURY

TELEFON: (0) 509 558 084


Nr 9
REMONTY OD A DO Z.
-POSADZKI
-TYNKI
-śCIANKI DZIAłOWE
-DOCIEPLENIA
-TYNKI SZLACHETNE
-PLYTKI
-SZPACHLOWANIE
-MALOWANIE
-PANELE
-KLINKIER
-KARTON GIPS
-SUFITY PODWIESZANE
-ADAPTACJA PODDASZY
-WSTAWIANIE I OBRóBKA OKIEN I DRZWI


Nr 10
NOWOCZESNE SAMOZAMYKACZE HYDRAULICZNO MECHANICZNE PO ATRAKCYJNYCH CENACH. PARACUJąCE W WRARUNKACH DO -30 STOPNI C. DLA DRZWI OD 25-180 KG

2 3 4 5 6 7 8 9 10 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.