informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 1 gość
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 02 Ceny towarów szukając: F
Nr 1
OKNO ALUMINIOWE, jm szt, vat 22%, pkwiu 28.12.10-50.20, sww 0624-12

Nr 2
FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA GR.0,15MM, jm m2, vat 22%, pkwiu 25.21.30-17.00, sww 1361-321

Nr 3
FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA, jm m2, vat 22%, pkwiu 25.21.30-17.00, sww 1361-321

Nr 4
FARBA AKRYLOWA, jm l, vat 22%, pkwiu 24.30.11-50.16, sww 1316-15

Nr 5
FARBA EMULSYJNA, jm l, vat 22%, pkwiu 24.30.11-50.20, sww 1316-2

Nr 6
FARBA STRUKTURALNA, jm kg, vat 22%, pkwiu 24.30.22-60.32, sww 1484

Nr 7
GRUNT POD FARBY, jm l, vat 22%, pkwiu 24.30.11-50.12, sww 1316-12

Nr 8
BATERIA NATRYSKOWA, jm szt, vat 22%, pkwiu 29.13.12-33.41, sww 0616-126

Nr 9
BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA, jm szt, vat 22%, pkwiu 29.13.12-33.21, sww 0616-124

Nr 10
SKRZYNKA ODPłYWOWA ODWODNIENIA LINIOWEGO, jm szt, vat 22%, pkwiu 26.65.12-50.10, sww 1463-3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 następne Przeszukałem blok: 96 Hurtownia szukając: F
Nr 1
ZAPRAWA DO SPOIN ( FUGA ), zaprawa do spoin Keracolor FF, MAPEI, worek 25kg, kg, cena netto 4.85, vat 22%, pkwiu 26.64.10-00.90, sww 1484-9

Nr 2
OKNO PCV, Profil Brugmann AD 3 komorowy, Framex, 1465x1435 mm, szt, cena netto 611.00, vat 22%, pkwiu 25.23.14-50.12, sww 1365-222

Nr 3
OKNO ALUMINIOWE, Profil Ponzio NT 52, Framex, 1465x1435 mm, szt, cena netto 1200.00, vat 22%, pkwiu 28.12.10-50.20, sww 0624-12

Nr 4
SAUNA, RED FLOWER, Saunap, 112x97x184, kpl, cena netto 11300.00, vat 22%, pkwiu 29.71.26-90.20, sww 1136-34

Nr 5
SAUNA, kabina INFRARED świerk fiński, Saunap, 110x100x197, kpl, cena netto 8950.00, vat 22%, pkwiu 29.71.26-90.20, sww 1136-34

Nr 6
SAUNA, kabina INFRARED czerwony cedr+Jaboty, Saunap, 110x100x197, kpl, cena netto 9780.00, vat 22%, pkwiu 29.71.26-90.20, sww 1136-34

Nr 7
KLEJ DO TAPET, Klej do tapet Nibolith GF 522, KOMPLET, wiaderko 18 kg, kg, cena netto 4.41, vat 22%, pkwiu 24.62.10-80.33, sww 1336-4

Nr 8
DRZWI Z MDF, Drzwi wewnętrzne lakierowane z MDF model 100, AFB Kraków, "80", szt, cena netto 425.00, vat 22%, pkwiu 20.30.11-59, sww 1733

Nr 9
DRZWI Z MDF, Drzwi wewnętrzne lakierowane z MDF model 210sf, AFB Kraków, "80", szt, cena netto 539.00, vat 22%, pkwiu 20.30.11-59, sww 1733

Nr 10
DRZWI Z MDF, Skrzydło wewnętrzne lakierowane z MDF model 210wsf, AFB Kraków, , szt, cena netto 539.00, vat 22%, pkwiu 20.30.11-59, sww 1733

2 3 4 5 6 7 8 9 10 następne Przeszukałem blok: 01 Firmy - baza teleadresowa szukając: F
Nr 1
WOźNIAK KRZYSZTOF ZAKłAD PRODUKCYJNO-USłUGOWO-HAND, woj. zachodniopomorskie, Mieszkowice, 74-133 ul. Kościuszki 60 ,

Nr 2
LAFARGE BETON SP Z O O, woj. zachodniopomorskie, Szczecin, 70-660 ul. Gda ska 3a ,

Nr 3
CHOJNA-BETON SP Z O O FIRMA PRODUKCYJNA, woj. zachodniopomorskie, Chojna, 74-500 ul. Przemysłowa 1 ,

Nr 4
PREFBET SP Z O O ZAKłADY PRODUKCJI BETONóW, woj. zachodniopomorskie, Rurzyca, 72-100 ul. Rurzyca ,

Nr 5
ZDZICH-BUD FIRMA BETONIARSKO-TRANSPORTOWA, woj. zachodniopomorskie, Darłowo, 76-150 ul. Wojska Polskiego 33d ,

Nr 6
FOL-TECH PRZEDSIęBIORSTWO HANDLOWO-USłUGOWE IWONA, woj. zachodniopomorskie, Pszczelnik, 74-300 ul. Pszczelnik 11 ,

Nr 7
FERROPLAST ZBIGNIEW RYBICKI, woj. zachodniopomorskie, Świdwinek, 78-300 ul. Świdwinek 2 ,

Nr 8
KAFEL USłUGOWY ZAKłAD REMONTOWO-BUDOWLANY MAREK KA, woj. zachodniopomorskie, Koszalin, 75-684 ul. Akacjowa 23 ,

Nr 9
DYCKERHOFF SOPRO POLSKA SP Z O O, woj. zachodniopomorskie, Szczecin, 70-772 ul. Gryfi ska 104 ,

Nr 10
FRAMBUD HURTOWNIA, woj. zachodniopomorskie, Morzyczyn, 73-108 ul. Szczeci ska 2c ,

2 3 4 5 6 7 8 9 10 następne Przeszukałem blok: 05 Prawo szukając: F
Nr 1
W TYM MIEJSCU WYśWIETLANA ZOSTAJE TREść DłUGA PORADY. PRZEGLąDANIE PORAD JEST DOSTęPNE DLA KAżDEGO UżYTKOWNIKA, NATOMIAST ZADANIE PYTANIA DOTYCZY OSóB/FIRM, KTóRE WYKUPIą ODPOWIEDNIą USłUGę. PATRZ KLAWISZ CENNIK.
JUż WKRóTCE OPUBLIKUJEMY PIERWSZY PAKIET PRZYGOTOWANYCH PRZEZ NAS PORAD.
W BLOKU PRAWO ZNAJDą SIę PONADTO
2 3 4 następne Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: F
Nr 1
W DNIACH 11 - 12 MARCA 2004R. ODBYWAłY SIę MIęDZYNARODOWE SPOTKANIA KOOPERACYJNE, W KTóRYCH UCZESTNICZYłO PONAD 450 FIRM M.INNYMI Z BELGII, SłOWACJI, FRANCJI, WLK.BRYTANII, LUKSEMBURGA, HOLANDII, SZWECJI, NIEMIEC, CZECH, WęGIER, ŁOTWY, LITWY I POLSKI.
SPOTKANIA ODBYWAłY SIę W RAMACH PROJEKTU BUSTEN REALIZOWANEGO POD PATRONATEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ.
NASZ KRAJ REPREZENTOWANY BYł PRZEZ PONAD 30 FIRM W TYM PRZEZ WWW.INFORMATORBUDOWLANY.PL


Nr 2
INFORMATYCZNY SYSTEM EWIDENCJI NIERUCHOMOśCI

Nr 3
26 - 28 MARCA 2004R. XIII MIęDZYNARODOWE TARGI BUDOWLANE BUD-GRYF SZCZECIN

Nr 4
JAK INFORMUJE DZISIEJSZA GAZETA WYBORCZA ZEBRAłA SIę SEJMOWA KOMISJA GOSPODARKI W SPRAWIE ZMIAN ZAPISóW USTAWY O PLANOWANIU PRZESTRZENNYM.
Z DNIEM 31.12.2003R. STRACIłY WAżNOść WSZYSTKIE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWALONE PRZED 1 STYCZNIA 1995R.
PLANY ZAGOSPODAROWANIA Są PODSTAWą DO WYDAWANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY, KTóRA Z KOLEI JEST NIEZBęDNA W CELU POZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWę.
W SYTUACJI BRAKU AKTUALNYCH PLANóW URZęDNICY GMINNI MOGą DZIASIAJ:
- WYDAć DECYZJE W OPARCIU O ZASADę DOBREGO SąSIEDZTWA - NA PODSTAWIE CHARAKTERU ISTNIEJąCEJ ZABUDOWY,
- ZAWIESIć WYDAWANIE DECYZJI NA 12 MIESIęCY.
CZYTAJąC ARTYKUł I śLEDZąC RYNEK BUDOWLANY W KONTEKśCIE UREGULOWAń PRAWNYCH, MOżNA ZADAć PYTANIE: CZY PRZYGOTOWUJąC I UCHWALAJąC USTAWY, ODPOWIEDZIALNI ZA TO BIORą WOGóLE POD UWAGę SKUTKI JAKIE WYWOłA JEJ WPROWADZENIE?
WNIOSEK Z LEKTURY: OSTROżNIE Z INWESTOWANIEM NA TERENACH BEZ AKTUALNYCH PLANóW ZAGOSPODAROWANIA.


Nr 5
Z PRAWIE 18 MLD Zł, KTóRE FIRMY ZAROBIłY W UBIEGłYM ROKU, TYLKO NIEWIELKA CZęść ZOSTANIE PRZEZNACZONA NA INWESTYCJE DAJąCE NOWE MIEJSCA PRACY. ŚRODKI TE POMOGą NATOMIAST PRZEDSIęBIORCOM POKRYć STRATY Z UBIEGłYCH LAT I PRZYSPIESZYć MODERENIZACJę.
EKONOMIśCI UWAżAJą, żE TEMPO INWESTOWANIA NIE ZWIęKSZY SIę BEZ STABILIZACJI POLITYCZNEJ I REFORM GOSPODARCZYCH.
WłAśCICIELE FIRM STOJą PRZED WYBOREM: INWESTOWAć TERAZ CZY TROCHę POCZEKAć. W KOLEJNYCH KWARTAłACH WARTOść INWESTYCJI BęDZIE ROSNąć. JEżELI USTABILIZUJE SIę SYTUACJA POLITYCZNA, A REFORMY GOSPODARCZE BęDą WDRAżANE W żYCIE, FIRMY BęDą CHęTNIEJ WYDAWAć PIENIąDZE NA INWESTYCJE I ZWIęKSZANIE ZATRUDNIENIA - UWAżA KRZYSZTOF RYBIńSKI, EKONOMISTA, KANDYDAT NA WICEPREZESA NBP.
ZDANIEM EKONOMISTóW WYRAźNA POPRAWA WYNIKóW FINANSOWYCH PRZEDSIęBIORSTW NIE SPOWODUJE OD RAZU SPADKU BEZROBOCIA. TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY UTRUDNIAJą INNE BARIERY, NP. PRAWNE, A TAKżE ROSNąCA WYDAJNOść PRACY.


Nr 6
OD 2004.03.24 ZWIęKSZYłY SIę OPłATY ZA CZYNNOśCI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE. ZA WYRYS JEDNEJ DZIAłKI TRZEBA BęDZIE ZAPłACIć 120 Zł, A NIE JAK DOTYCHCZAS - 100 Zł. OPłATY ZWALORYZOWANO śREDNIOROCZNYM WSKAźNIKIEM CEN TOWARóW I USłUG KONSUMPCYJNYCH. OGłASZA GO PREZES GUS W MONITORZE POLSKIM. OPłATY WYNOSZą TERAZ: * ZA PODZIAł DZIAłKI (MAKS. TRZY OPRACOWANIA) - 90 Zł (WCZEśNIEJ 72 Zł), * ZA ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOśCI (DO 10 PUNKTóW GRANICZNYCH) - 90 Zł (DO TEJ PORY 72 Zł), * ZA INWENTARYZACJę BUDYNKU LUB BUDOWLI ZA KAżDY BUDYNEK (BUDOWLę) - 60 Zł (WCZEśNIEJ 48 Zł) ORAZ DODATKOWO 7 Zł (DOTYCHCZAS 6 Zł) ZA NASTęPNE, JEżELI ZNAJDUJą SIę NA TEJ SAMEJ DZIAłCE, * ZA UZGODNIENIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU ZA PIERWSZE STO METRóW - 70 Zł (WCZEśNIEJ 60 Zł), * ZA WYKONANIE WYRYSU I OPISU Z OPERATU EWIDENCYJNEGO ZA PIERWSZą DZIAłKę (BUDYNEK LUB LOKAL) - 120 Zł (WCZEśNIEJ 100 Zł), * ZA WYPIS Z REJESTRU GRUNTóW I BUDYNKóW ZA PIERWSZą DZIAłKę (BUDYNEK LUB LOKAL) - 12 Zł (WCZEśNIEJ 10 Zł). MNIEJ NATOMIAST ZAPłACą ROLNICY, KTóRZY CHCą SKORZYSTAć Z DOPłAT BEZPOśREDNICH W RAMACH UNIJNYCH śRODKóW. ZA SPORZąDZENIE WYPISU O NIEPEłNEJ TREśCI (DOłąCZA SIę GO DO WNIOSKU O DOPłATY) ZAPłACą 1,80 Zł ZA KAżDą DZIAłKę. WYSOKOść OPłATY ZA NASTęPNY EGZEMPLARZ TEGO SAMEGO DOKUMENTU WYNOSI ZAś 1,80 Zł RAZY WSPółCZYNNIK 0,5.

Nr 7
PRAWNICY, EKONOMIśCI, LEKARZE, PIELęGNIARKI - TO NAJCZęśCIEJ POSZUKIWANE OSOBY DO PRACY W POLSKIEJ STREFIE STABILIZACYJNEJ W IRAKU. WYMAGANIA Są WYSOKIE, ALE ZAROBKI TAKżE - ZA PółROCZNY WYJAZD MOżNA DOSTAć NAWET 15 TYSIęCY DOLARóW PLUS DODATKI, NIE LICZąC UTRZYMANIA NA MIEJSCU (WOJSKO POKRYWA KOSZTY MIESZKANIA I WYżYWIENIA). CO ZROBIć żEBY POJECHAć DO IRAKU? NALEżY ZGłOSIć SIę W NAJBLIżSZEJ OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEłNIEń ALBO BEZPOśREDNIO DO PROWADZąCEJ NABóR CENTRALI WOJSKOWYCH MISJI POKOJOWYCH W WARSZAWIE, TEL. (022) 687 93 36.

Nr 8
STORNA OPISUJąCA "WYCIECZKę" KOBIETY, KTóRA W POJEDYNKę PRZEMIERZA OBSZAR SKAżONY WYBUCHEM ELEKTROWNI W CZARNOBYLU. STRONA DOSTęPNA POD ADRESEM F=HTTP://WWW.ANGELFIRE.COM/EXTREME4/KIDDOFSPEED/ TARGET=_BLANK>HTTP://WWW.ANGELFIRE.COM/EXTREME4/KIDDOFSPEED/

Nr 9
"METR METROWI NIERóWNY" TRAFNIE ZAUWAżA GAZETA PRAWNA W DZISIEJSZYM ARTYKULE.
RZECZYWIśCIE JUż OD DłUżSZEGO CZASU INWESTORZY ZAMIERZAJąCY ZAKUPIć DOMY LUB LOKALE MIESZKALNE MUSZą ANALIZOWAć NIE TYLKO JAKI ZAKRES RZECZOWY ZAWARTY JEST W CENIE 1M2 ALE TAKżE CZEGO DOKłADNIE DOTYCZY TA JEDNOSTKA.
GDYBY TYLKO PROBLEM SPROWADZAł SIę DO ROZRóżNIENIA CZY MAMY DO CZYNIENIA Z POWIERZCHNIą UżYTKOWą, CAłKOWITą CZY ZABUDOWY, TO BYłBY TO MAłY KłOPOT.
PROBLEM POLEGA NA TYM, żE RóWNIEż W SAMYCH DEFINICJACH MOGą KRYć SIę PUłAPKI.
TEN SAM M2 MOżE BYć RóżNIE INTERPRETOWANY.
DOKONUJąC PORóWNANIA CEN RóżNYCH LOKALI WARTO WIęC NA TO ZWRóCIć UWAGę.
AKTUALNIE OBOWIąZUJE NORMA PN-ISO 9836: 1977, ALE JEJ STOSOWANIE JEST DOBROWOLNE!


Nr 10
W DNIU 2004.03.30 SęDZIOWIE OGłOSILI WYROK DOTYCZąCY USTAWY O SPółDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH. I TAK: * Z USTAWY O SPółDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH ZNIKNą PRZEPISY UZALEżNIAJąCE SKUTECZNOść ZBYCIA SPółDZIELCZEGO WłASNOśCIOWEGO PRAWA DO LOKALU (MIESZKANIA, LOKALU UżYTKOWEGO) OD PRZYJęCIA NABYWCY DO SPółDZIELNI; * CZłONKOWIE SPółDZIELNI BęDą MOGLI ZASKARżAć PODWYżKI OPłAT BEZPOśREDNIO DO SąDU; * NAJEMCY SPółDZIELCZYCH LOKALI UżYTKOWYCH (W TYM PRACOWNI TWóRCZYCH I GARAżY), KTóRZY KIEDYś SFINANSOWALI ICH BUDOWę, BęDą MOGLI UZYSKAć JE NA WłASNOść.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 następne Przeszukałem blok: 14 Tablica ogłoszeń szukając: F
Nr 1
WYKONAWSTWO I PROJEKTY!!

POLECAMY USłUGI W ZAKRESIE: -INSTALACJE SANITARNE /PEłNY ZAKRES/ -INSTALACJE GAZOWE /PEłNY ZAKRES/ -FLIZOWANIE -PANELOWANIE śCIENNE I PODłOGOWE -MALOWANIE,TAPETOWANIE -REMONTY KOMPLEKSOWE MIESZKAń,LOKALI -PRZEGLĄDY SZCZELNOŚCI INSTAL.GAZOWYCH!!! SZCZEGółOWY ZAKRES PRAC NA STRONIE WWW.ER-GAZ.PRV.PL ! ! Z A P R A S Z A M Y ! !

E R-GAZ FIRMA INSTAL -GAZOWA (E R-GAZ)
31-054 KRAKOW
PODBRZEZIE 6 / 12


Nr 2
ROK ZAłOżENIA 1984, INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ODGROMWE, POMIARY ELEKTR I OśWIETLENIA, KLIMATYZACJA, WENTYLACJA, SUFITY PODWIESZANE THERMATEX, śCIANKI RIGIPS, MALOWANIE, WYKłADZINY PODłOGOWE, DACHY PAPA TERMOZGRZEWALNA, REMONTY, KONSERWACJE I UTRZYMANIE OBIEKTóW I FIRM, TEL. 0-600 700 133, E-MAIL: F[email protected] WWW.TRACZYK.PL

Nr 3
ROK ZAłOżENIA 1984, DACHY PAPA TERMOZGRZEWALNA, OBRóBKI DACHOWE, USZCZELNIANIE POKRYć DACHOWYCH, RYNNY, KONSERWCJA DACHóW, INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ODGROMOWE, POMIARY ELEKTRYCZNE, OśWIETLENIA I UZIOMóW, KLIMATYZACJA, WENTYLACJA, SUFITY PODWIESZANE THERMATEX, śCIANKI RIGIPS, MALOWANIE, WYKłADZINY PODłOGOWE, REMONTY, KONSERWACJE I UTRZYMANIE OBIEKTóW I FIRM, TEL. 0-600 700 133, E-MAIL: FIRMA.TRACZYK.PL WWW.TRACZYK.PL

Nr 4
ROK ZAłOżENIA 1984, SUFITY PODWIESZANE THERMATEX, SCIANKI RIGIPS, MALOWANIE, WYKłADZINY PODłOGOWE, KLIMATYZACJA, WENTYLACJA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, OśWIETLENIA, TELETECHNICZNE, POMIARY ELEKTR I OśWIETLENIA, REMONTY, KONSERWACJA I UTRZYMANIE OBIEKTóW I FIRM, TEL. 0-600 700 133, E-MAIL: F[email protected] WWW.TRACZYK.PL

Nr 5
ROK ZAłOżENIA 1984, KLIMATYZACJA, WENTYLACJA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ODGROMOWE, POMIARY ELEKTR I OśWIETLENIA, KOSZTORYSOWANIE, SUFITY PODWIESZANE THERMATEX, śCIANKI RIGIPS, MALOWANIE, WYKłADZINY PODłOGOWE, DACHY PAPA TERMOZGRZEWALNA, REMONTY, KONSERWACJE OBIEKTóW I FIRM TEL. 0-600 700 133, E-MAIL: FIRMA.TRACZYK.PL WWW.TRACZYK.PL

Nr 6
ROK ZAłOżENIA 1984, KOSZTORYSOANIE (WSZYSTKIE BRANżE), INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ODGROMOWE, POMIARY ELEKTR, I OśWIETLENIA, KLIMATYZACJA, WENTYLACJA, SUFITY PODWIESZANE THERMATEX, śCIANKI RIGIPS, MALOWANIE, WYKłADZINY PODłOGOWE, DACHY PAPA TERMOżGRZEWALNA, REMONTY, KONSERWACJA I UTRZYMANIE OBIEKTóW I FIRM, TEL. 0-600 700 133, E-MAIL: F[email protected] , WWW.TRACZYK.PL

Nr 7
ROK ZAłOżENIA 1984, INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ODGROMOWE, POMIARY ELEKTR I OśWIETLENIA, KOSZTORYSOWANIE, KLIMATYZACJA, WENTYLACJA, SUFITY PODWIESZANE THERMATEX, śCIANKI RIGIPS, MALOWANIE, WYKłADZINY PODłOGOWE, DACHY PAPA TERMOZGRZEWALNA, REMONTY, KONSERWACJA I UTRZYMANIE OBIEKTóW I FIRM TEL. 0-600 700 133, WWW.TRACZYK.PL

Nr 8
KLIMATYZATORY CHłODZąCO GRZEJąCE TANIO. MIKROFALóWKA GRATIS. SZCZEGółY OFERTY: 0801 25 25 25

Nr 9
OFERTA WSPółPRACY - DYSTRYBUTORZY

Nr 10
KOSZTORYSANT - RZECZOZNAWCA STOWARZYSZENIA KOSZTORYSANTóW BUDOWLANYCH W WARSZAWIE Z UPRAWNIENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ PRZYNALEżNOśCIą DO IZBY INżYNIERóW BUDOWNICTWA PODEJMIE WSPółPRACę W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRZEDMIARóW I KOSZTORSóW (OFERTOWYCH, POWYKONAWCZYCH, INWESTORSKICH) W BRANZY BUDOWLANEJ, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH. WERYFIAKCJA I OPINIOWANIE KOSZTORYSóW SPORZADZONYCH. ROZLICZENIA ROBóT W TRAKCIE I PO ICH ZAKOńCZENIU. SPORZADZANIE OFERT PRZETARGOWYCH. KONTAKT ON-LINE GG 7920121 [email protected] PL

2 3 4 5 6 7 8 9 10 następne© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.