informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 90 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Bankowość
Biznes
Budownictwo
Ekonomia, finanse
IBB Estimator
IBB Estimator
Informatyka, internet
Komunikaty
Nieruchomości
Praca
Prawo
Prognozy
Rozmaitości
Targi
UE
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
Fraza:  

Tendencje rozwoju internetowych usług bankowych dla klientów indywidualnych
   Jeszcze kilka lat temu nikt nie przypuszczał, że Internet tak wiele zmieni na rynku usług bankowych. Najpierw rozwój gospodarki rynkowej wymusił tu zmiany, potem pojawiło się nowe medium – Internet, które zrewolucjonizowało bankowość.
   Bankowość internetowa w Polsce jest stosunkowo młodą dziedziną. W Polsce, za jej faktyczny początek należy uznać rok 2000, kiedy to powstał mBank. Wprawdzie w roku 1998 Łódzki Powszechny Bank Gospodarczy (obecnie Pekao S.A.) stworzył pierwszy elektroniczny oddział banku w internecie, ale przedsięwzięcie to miało charakter czysto marketingowy i w rzeczywistości ten kanał dystrybucji nie był używany przez klientów ze względu na zawodność działania i wysokie koszty przeniesione na klienta.
   W początkowej fazie rozwoju internetowych usług bankowych banki udostępniały klientom internetowe strony informacyjne, potem powstały platformy transakcyjne. Początkowo ich zakres ograniczał się do możliwości wglądu do historii/salda rachunku, wykonywania przelewów, ich definiowania. Stopniowo internetowe platformy transakcyjne zostały poszerzone o możliwości zakładania/rozwiązywania lokat, definiowania zleceń stałych, PIN–ów i haseł, obsługę kart płatniczych, monitoring spłat produktów kredytowych itd. Zaczęły pojawiać się także produkty z oferty okołobankowej: ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne.
   Obecnie internetowa usługa bankowa jest produktem powszechnie występującym w ofertach adresowanych zarówno do instytucji, jak i klientów indywidualnych. Tak jak Internet, stała się mechanizmem warunkującym reakcje społeczne, gospodarcze, kulturowe organizacji. Stała się również przedmiotem badań, analiz oraz prognoz.
   Internetową obsługę rachunku bankowego można obecnie uznać za standard, dlatego też rosną i będą rosnąć wymagania klientów w zakresie dostępności coraz to szerszej gamy produktów oferowanych przez ten kanał dystrybucji. Wiąże się to z dynamicznym rozwojem internetu i wzrostem liczby jego użytkowników.
   Korzystanie z internetowych usług bankowych związane jest z szeregiem korzyści dla klientów. Bankowość internetowa umożliwia szybki przepływ informacji, pozwala na przejrzystość dokonywanych operacji i szybkie ich wykonywanie. Informacje przekazywane są on-line, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Możliwość całodobowej obsługi przez internet - 24/7/365 - przy relatywnie szybkim wykonywaniu różnych transakcji to przede wszystkim zadowolenie klienta z korzystania z usług bankowych. Niemal 75% klientów banków wskazuje, że preferowanym momentem wykonywania operacji bankowych jest czas po godzinach pracy banków. Jednocześnie, coraz więcej internautów korzysta z Internetu w domu. W roku 2001 jedynie 36% internautów korzystało z tego medium w domu, zaś na koniec 2004 aż 70%. Internet, jako kanał dystrybucji znacznie ułatwia zatem dostęp do usług bankowych.
   Atutem usług bankowości internetowej, jak wspomniano, jest przejrzystość wykonywanych transakcji. Klient w każdym momencie może sprawdzić wszystkie operacje na rachunku i większość z nich sam wykonywać. W ten sposób staje się elementem systemu bankowego i współuczestniczy w działaniach operacyjnych. Staje się współodpowiedzialny za zarządzanie swoimi środkami pieniężnymi od strony operacyjnej. Tu pojawia się obopólna korzyść, dla banku i klienta, gdyż bank przerzuca część swoich obowiązków na klienta – odciążając pracowników placówek i jednocześnie powodując zadowolenie klienta. Klient mając dostęp do Internetu nie musi właściwie pojawiać się w placówce banku. Ze strony internetowej może otrzymać wszelkie informacje o banku i jego usługach, a na stronie transakcyjnej wcielić się w pracownika banku i sam wykonywać operacje. W ten sposób staje się w pewnym sensie zarówno usługobiorcą, jak i usługodawcą, ponieważ korzysta z własnego komputera i narzędzi, które udostępnia bank. Szacuje się, że w roku 2007 wyłącznie fizyczny kontakt z bankiem będzie miało 30% klientów, kontakt wielokanałowy 60%, zaś wyłącznie przez Internet będzie porozumiewało się z bankiem zaledwie 10% klientów indywidualnych. W roku 2002 omawiana proporcja wyniosła odpowiednio 85%, 10% i 5%. Zatem Internet jako kanał dystrybucji stanie się ważnym uzupełnieniem tradycyjnych kanałów dostępu do usług bankowych i nie spowoduje wykluczenia tradycyjnych placówek bankowych.
   Pozytywną stroną wdrożenia internetu w bankowości jest to, że wysoka dostępność i klarowność informacji przekazywanej klientowi powoduje wzrost świadomości klientów o usłudze, a dzięki temu internet staje się miejscem silnej walki konkurencyjnej między bankami, co sprzyja klientowi poprzez rosnącą jakość i malejącą cenę tak świadczonych usług. Wysoka konkurencyjność powoduje, że banki muszą dostosować się do klienta, rozumieć jego potrzeby i dostosować się do nich pod względem kosztów obsługi, jak i zakresu oferowanych produktów bankowych i oferty okołobankowej.
   Banki oferują przez Internet coraz to więcej produktów, żeby zaspokoić oczekiwania klientów, a przez to zatrzymać i zdobyć nowych użytkowników swoich usług. Niektóre produkty, np. kredyty ze względu na konieczność wdrożenia i upowszechnienia podpisu elektronicznego, nie mogą być w pełni obsługiwane za pośrednictwem Internetu, gdyż aby bank i klient stały się stronami umowy, musi nastąpić fizyczna wymiana podpisów na dokumentach. Pomimo istnienia w Polsce regulacji prawnych w tym zakresie, wciąż brakuje tu niezbędnej infrastruktury, tzn. centrów certyfikacji oraz standardów kart chipowych, odpowiednich czytników itp. Niezbędny zatem staje się osobisty kontakt klienta z bankiem. Dlatego też banki wirtualne, starając się wyjść naprzeciw potrzebom klientów, otwierają centra obsługi oraz tworzą sieci agentów. Klienci kupujący produkty kredytowe (np. kredyt mieszkaniowy) również oczekują doradztwa w tradycyjnej formie kontaktu bezpośredniego. Ponadto, do wniosku kredytowego niezbędne jest dostarczenie różnych dokumentów w formie papierowej, co również uzasadnia dążenie banków wirtualnych do implementowania form bankowości tradycyjnej.

Źródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy
Dodał: pp

Data dodania: 23-01-2006

© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.