informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 112 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Bankowość
Biznes
Budownictwo
Ekonomia, finanse
IBB Estimator
IBB Estimator
Informatyka, internet
Komunikaty
Nieruchomości
Praca
Prawo
Prognozy
Rozmaitości
Targi
UE
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
Fraza:  

Ile kosztuje niepłacenie własnych długów?

   "Jeśli nie zapłacicie w terminie, oddamy sprawę do sądu, a to narazi waszą firmę na dodatkowe, wysokie koszty" - można przeczytać w niejednym wezwaniu do zapłaty. "Mój dług wynosił zaledwie dwa tysiące złotych, tymczasem komornik wyliczył mi, że ze wszystkimi opłatami mam zapłacić prawie dwa razy tyle" - żali się jeden z Czytelników. Wyjaśniamy, jakie koszty i opłaty będzie musiał zapłacić dłużnik, który dopuścił do tego, że wytoczono mu sprawę w sądzie. To także informacja dla wierzycieli, ile muszą zainwestować w sądową i komorniczą windykację.

   Zasadą jest, że strona przegrywająca zwraca wygrywającej koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw. Co kryje się pod tym pojęciem?


   Wpis od pozwu to opłata pobierana przez sąd od powoda (wierzyciela) za to, że sprawa zostaje przyjęta do rozpoznania. Wysokość wpisu zależy od wartości przedmiotu sporu - kwoty należności głównej. Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się należności ubocznych, np. odsetek za opóźnienie.


Cały wpis stosunkowy w sprawie cywilnej oraz w sprawie gospodarczej wynosi:


  1) do 10.000 zł - 8%, nie mniej jednak niż 30 zł;

  2) od 10.001 zł do 50.000 zł: od pierwszych 10.000 zł - 800 zł, a od nadwyżki ponad 10.000 zł - 7%;

  3) od 50.001 do 100.000 zł: od pierwszych 50.000 zł - 3.600 zł, a od nadwyżki ponad 50.000 zł - 6%;

  4) powyżej 100.000 zł: od pierwszego 100.000 zł - 6.600 zł, a od nadwyżki ponad 100.000 zł - 5%, nie więcej jednak niż 100.000 zł.   Taka opłata zostanie pobrana wtedy, gdy sprawa jest rozpatrywana w tzw. postępowaniu zwykłym, a więc gdy wyznacza się rozprawę, a sąd wydaje wyrok.

   Cztery razy taniej jest w przypadku, gdy sąd wydaje nie wyrok, tylko nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym lub upominawczym. Aby uzyskać nakaz, trzeba dysponować dokumentami, z których wynika wysokość długu. Wpis od pozwu w postępowaniu nakazowym lub upominawczym wynosi jedną czwartą całego wpisu (nie mniej niż 15 zł).

   Powód nie musi uiszczać wpisu, gdy dochodzi zapłaty należności lub odsetek w transakcjach handlowych i dysponuje dokumentami wymienionymi w art. 485 § 2a K.p.c. Jeśli wygra, to sąd ściągnie tę opłatę od dłużnika.

   W zdecydowanej większości spraw o zapłatę za towar czy usługę wydawane są nakazy zapłaty. Z nakazu wynika, że dłużnik ma dwa tygodnie na uregulowanie należności wskazanych w nakazie, a jeśli się z nim nie zgadza, to może w tym terminie odwołać się od nakazu do sądu. Tu uwidacznia się podstawowa różnica między nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym (jest on trudniejszy do uzyskania, bo trzeba dysponować ściśle określonymi dokumentami) a nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym.

   Jeśli dłużnik chce zaskarżyć nakaz wydany w postępowaniu nakazowym (wnieść zarzuty od nakazu zapłaty): za złożenie pisma zawierającego zarzuty dłużnik musi zapłacić wpis w wysokości trzech czwartych wpisu stosunkowego.

   Jeśli dłużnik chce zaskarżyć nakaz wydany w postępowaniu upominawczym (wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty): za złożenie pisma zawierającego sprzeciw dłużnik nic nie płaci. Natomiast powód (wierzyciel) musi w takim przypadku dopłacić "brakujące" 3/4 wpisu.

   Najczęściej dłużnicy, przeciw którym został wydany nakaz zapłaty nie odwołują się od niego. Taki nakaz wówczas się uprawomacnia. To jednak nie koniec opłat.

   Sporo firm zleca sądową windykację kancelariom prawnym. Dla dłużnika to zła wiadomość - oznacza, że w razie przegranej w sądzie do jego zadłużenia trzeba będzie doliczyć zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

   Opłaty stanowiące podstawę zasądzenia przez sądy kosztów zastępstwa prawnego nie mogą być wyższe niż stawki minimalne (wskazane w tabeli). Nawet jeśli wierzyciel umówił się z prawnikiem na wyższą stawkę, to i tak od dłużnika sąd zasądzi zwrot kosztów zastępstwa stosując tabelę z opłatami minimalnymi. Sąd może wprawdzie przyznać opłaty wyższe od minimalnych, jeżeli uzasadnia to rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz niezbędny nakład pracy adwokata lub radcy prawnego (nie mogą być one wyższe niż sześciokrotne stawki minimalne). Z tej możliwości sądy korzystają jednak wyjątkowo, w przypadku nakazów zapłaty regułą jest zasądzanie stawek minimalnych.


Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:


  1) do 500 zł - 60 zł;

  2) powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;

  3) powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;

  4) powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;

  5) powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;

  6) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;

  7) powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.


   Sąd wydał nakaz zapłaty. Zakładamy, że dłużnik się nie odwoływał, więc nakaz się uprawomocnił. Od 20 lutego 2005 r. sąd sam, z urzędu nadaje takiemu nakazowi klauzulę wykonalności. Wierzyciel musi jednak zapłacić opłatę za wydanie odpisu nakazu z klauzulą wykonalności - 12 zł. Na tym etapie nie może zażądać jej zwrotu od dłużnika.


   Nieco inaczej wygląda sprawa z wyrokami. Tu po uprawomocnieniu się wyroku konieczny jest wniosek o nadanie mu klauzuli wykonalności. Opłata od wniosku to 6 zł. Jeśli formalności załatwia adwokat lub radca prawny, może on dodatkowo zażądać zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu klauzulowym (60 zł). W przypadku nakazów zapłaty nie jest to możliwe.

   Koszty sądowe to nie tylko wpis i opłata kancelaryjna (np. za nadanie klauzuli wykonalności). To także wydatki, takie jak np. należności świadków, biegłych, tłumaczów, diety i koszty podróży należne sędziom i pracownikom sądowym z powodu dokonywania czynności poza siedzibą sądu. Do tego dochodzą koszty dojazdu do sądu strony niemającej prawnika, jej utracony zarobek. W prostych sprawach o zapłatę, gdy wydawane są nakazy zapłaty, takie wydatki z reguły nie mają miejsca - chyba że dłużnik odwoła się, zostanie wyznaczona rozprawa i na niej konieczne będzie wykorzystanie innych niż dokumenty dowodów, np. opinii biegłych. Zasada jest taka, że osoba, która żąda dokonania określonej czynności (np. powołania biegłego) ponosi koszty z tym związane. Jeśli wygra spór, a poniesione koszty były celowe, to zostanie nimi obciążony przeciwnik. Niektóre sądy wzywają ponadto stronę wnoszącą pozew do uiszczenia zaliczki na koszty korespondencji.

   Sprawa trafia do komornika. Oznacza to kolejne koszty dla dłużnika. Komornik ściągnie od niego opłatę egzekucyjną w wysokości 15% wyegzekwowanego długu. W razie wyboru przez wierzyciela więcej niż dwóch sposobów egzekucji, opłata ulega podwyższeniu o 1/10 część za każdy następny sposób egzekucji. Do wartości egzekwowanego roszczenia stanowiącej podstawę ustalenia opłaty egzekucyjnej wlicza się: odsetki, koszty
i inne należności podlegające egzekucji wraz ze świadczeniem głównym w dniu złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji. Do wartości tej nie wlicza się jednak kosztów toczącego się postępowania egzekucyjnego i kosztów zastępstwa przez adwokata lub radcę prawnego w tym postępowaniu egzekucyjnym.

   Na tym nie koniec. Jeśli wierzyciela reprezentuje w postępowaniu egzekucyjnym adwokat lub radca prawny, to dłużnik musi zwrócić koszty z tym związane. Jeśli egzekucje prowadzi się z nieruchomości - 50% stawki minimalnej (patrz: tabela - stawki minimalne), a przy innych rodzajach egzekucji (np. z ruchomości, wynagrodzenia za pracę) - 25% stawki.

   Za samo wszczęcie egzekucji wierzyciel nic nie płaci. Komornikowi należy się jednak zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji. Zalicza się do nich m.in. koszty ogłoszeń w pismach, transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika, przechowywania i ubezpieczania zajętych ruchomości, koszty działania komornika poza terenem rewiru komorniczego, doręczenia pieniędzy, uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Na ich pokrycie komornik może żądać zaliczki od strony, która wniosła o dokonanie czynności. Zaliczkę musi później rozliczyć.Źródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy
Dodał: pp

Data dodania: 09-07-2005

© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.