informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 58 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Bankowość
Biznes
Budownictwo
Ekonomia, finanse
IBB Estimator
IBB Estimator
Informatyka, internet
Komunikaty
Nieruchomości
Praca
Prawo
Prognozy
Rozmaitości
Targi
UE
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
Fraza:  

Ochrona wynagrodzenia za pracę: Czerwone światło dla nadmiernych potrąceń

   O tym jak bardzo aktualny jest temat potrąceń z wynagrodzenia świadczy wciąż niemalejąca liczba zapytań kierowanych do naszej redakcji. Pytają obie strony. Pracodawca, którego interesuje głównie techniczna strona problematyki oraz pracownik, który raczej chce poznać efekt końcowy operacji dokonywanych na jego pensji. I nic w tym dziwnego. Przecież niektóre tytuły potrąceń są dla obu stron wiążące i nie sposób się przed nimi uchylić, a wynagrodzenie, które niejednokrotnie jest podstawowym, a niekiedy jedynym źródłem utrzymania pracownika, drastycznie się "kurczy". Przypomnijmy zatem ogólne zasady, którymi musi kierować się pracodawca lub upoważniony przez niego pracownik przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

Zasady ogólne

Z wynagrodzenia pracowniczego - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - potrąceniu podlegają:


  a) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

  b) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

  c) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

  d) kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy,


a także inne należności, na które pracodawca uzyska pisemną zgodę pracownika. Potrąceń dokonuje się w następujących granicach: • w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości 3/5 wynagrodzenia,


 • w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.

Kary pieniężne (łącznie) nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń z tytułu świadczeń alimentacyjnych, innych należności "ściąganych" na mocy tytułów egzekucyjnych oraz zaliczek pieniężnych.

Kolejność

W pierwszej kolejności pracodawca potrąca pracownikowi zobowiązania alimentacyjne. Jak już wspominaliśmy, mogą one objąć nawet 3/5 wynagrodzenia. Otrzymanie zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia pracowniczego na poczet zobowiązań alimentacyjnych, których wartość - zwykle skumulowana z jakiegoś dłuższego okresu - w znaczny sposób przekracza jednorazowe możliwości płatnicze zainteresowanego, często na jakiś czas blokuje dokonywanie innych potrąceń. Warto tutaj dodać, że w tym wypadku nie działa ochrona w postaci wynagrodzenia minimalnego. Jedynym ograniczeniem jest wskazanie maksymalnej wysokości tego rodzaju potrącenia w poszczególnych miesiącach - 3/5 wynagrodzenia.

Jeżeli pracownik posiada zobowiązania niealimentacyjne, które mają być "ściągane" z wynagrodzenia na mocy tytułu wykonawczego lub nie rozliczył się z zaliczek pieniężnych, potrącenie może sięgnąć 1/2 wynagrodzenia. Z pierwszeństwa korzysta jednak tytuł egzekucyjny. Zaliczka czeka w kolejce i może być pobrana z wynagrodzenia, jeśli nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnej, wyżej wskazanej granicy. Jest ona nieco wyższa (3/5 wynagrodzenia) w przypadku, gdy tytuły wykonawcze wystawione na tego samego pracownika, dotyczą zarówno świadczeń alimentacyjnych, jak i innych nieuregulowanych należności, a także wówczas, gdy alimenty zbiegną się z koniecznością poboru nierozliczonych zaliczek bądź zbiegną się wszystkie trzy tytuły potrąceń naraz.

Kwota wolna

Niezależnie od ograniczeń wymienionych powyżej, ustawodawca określił kwotę wolną od potrąceń. Jak już wspominaliśmy nie ma ona mocy obowiązującej w przypadku zajęć "alimentacyjnych". Wolna jest natomiast wartość: • minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,


 • 75% minimalnego wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych,


 • 90% minimalnego wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych.

Kwoty wolne od potrąceń ulegają proporcjonalnemu obniżeniu w przypadku, gdy zainteresowany jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Obciążenia dobrowolne

Inne niż wymienione wyżej obciążenia wynagrodzenia pracowniczego mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie pisemnej zgody pracownika. Jednak także w tym przypadku ustawodawca wprowadził pewne reguły ochronne. Górna granica potrąceń dokonywanych na podstawie upoważnienia pracownika pełnoetatowego wynosi 80% wynagrodzenia minimalnego, po uprzednim dokonaniu odliczeń składkowo-podatkowych. Jeśli zaś potrącane należności są świadczeniami na rzecz pracodawcy - 100% wynagrodzenia minimalnego.

Wskazówki praktyczne

Praktyczne zastosowanie ww. zasad zaprezentujemy odpowiadając na prośbę Czytelniczki, która brzmi:

Proszę o obliczenie wynagrodzenia w wartości netto pracownikowi, który:


  1) jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem 2.000 zł miesięcznie,

  2) posiada następujące obciążenia wynagrodzenia: • zajęcie komornicze (niealimentacyjne) w kwocie łącznej ok. 5.000 zł,


 • pożyczka z pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej - 150 zł miesięcznie,


 • składka na ubezpieczenie Nw - 42,70 zł,


 • czynsz za mieszkanie służbowe - 400 zł.

Zanim pracodawca dokona potrąceń z wynagrodzenia, musi ustalić obowiązującą pracownika kwotę wolną od potrąceń. W większości wypadków ma ona fundamentalne znaczenie dla dalszych czynności. Bądź to ogranicza w sposób kategoryczny dalsze potrącenia (m.in. w przypadku zajęć niealimentacyjnych czy należności na rzecz pracodawcy), bądź stanowi bazę do wyliczenia kwoty granicznej (np. w przypadku potrąceń fakultatywnych, dokonywanych na pisemny wniosek pracownika, kiedy to kwota wolna jest ograniczona do 80% wynagrodzenia minimalnego).

Wyliczenie kwoty wolnej dla konkretnego przypadku wymaga jeszcze danych dotyczących wysokości kosztów uzyskania przychodów mających zastosowanie w przypadku wskazanego pracownika oraz prawie bądź braku prawa do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli o tzw. kwotę wolną. Powyższe jest niezbędne dla prawidłowego wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Z uwagi na brak przedmiotowych danych przyjmiemy hipotetycznie, że pracownik ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów (obecnie 102,25 zł miesięcznie) oraz do zastosowania ulgi.


  1) składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika:


   849 zł x 18,71% = 158,85 zł,


  2) podstawa do wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych:


   849 zł - (102,25 zł + 158,85 zł) = 587,90 zł, po zaokrągleniu 588 zł,


  3) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych:


   (588 zł x 19%) - 44,17 zł = 67,55 zł,


  4) 100% kwoty wolnej od potrącenia:


   849 zł - (158,85 zł + 67,55 zł) = 622,60 zł.


W dalszej kolejności należy ustalić dopuszczalną wielkość potrącenia z tytułu zajęcia wynagrodzenia przez organ egzekucyjny, które korzysta z pierwszeństwa przed innymi potrąceniami (zasady wyliczenia obciążeń podatkowo-składkowych analogiczne do powyższych):

1/2 x [2.000 zł - (374,20 zł składki na ubezpieczenia społeczne + 245,39 zł pdof)] = 690,21 zł.

Teraz można już dokonywać potrąceń, przy czym w pierwszej kolejności z wynagrodzenia odlicza się składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, a dopiero później dokonuje potrąceń:

[2.000 - (374,20 składki na ubezpieczenia społeczne + 138,19 składka na ubezpieczenie zdrowotne + 119,40 zaliczka pdof do przekazania do US)] - 690,21 zł zajęcie komornicze = 678 zł.

Kwota wolna od potrąceń nie została naruszona, jednakże pozostałe wynagrodzenie z całą pewnością nie wystarczy na pokrycie dalszych obciążeń. Biorąc pod uwagę fakt, że potrącenia - dokonywane za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie (bo tylko z takimi mamy do czynienia w tym wypadku) - jeśli nie stanowią należności na rzecz pracodawcy, mogą być potrącane do wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia, kwota dostępna wynosi:

678 zł - (622,60 zł x 80%) = 179,92 zł.Źródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy
Dodał: pp

Data dodania: 01-07-2005

© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.