informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 81 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Bankowość
Biznes
Budownictwo
Ekonomia, finanse
IBB Estimator
IBB Estimator
Informatyka, internet
Komunikaty
Nieruchomości
Praca
Prawo
Prognozy
Rozmaitości
Targi
UE
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
Fraza:  

Na czym polega ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

   Utrzymujący się od dłuższego czasu wysoki stan bezrobocia wywołuje poczucie zagrożenia utratą pracy. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę nieustanny brak poczucia bezpieczeństwa na rynku, jest również ryzykowne. Od całkiem niedawna firmy ubezpieczeniowe mają w ofercie "ubezpieczenia od bezrobocia". Ubezpieczenie to ma na celu ochronę od ryzyka pozbawienia stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy lub likwidacji (bądź upadłości) działalności gospodarczej, a wykorzystywane jest przez banki jako pewnego rodzaju gwarancja spłaty zaciągniętego kredytu.

   Umowa ubezpieczenia jest zazwyczaj zawierana na okres roku (12 miesięcy), z możliwością kontynuacji ochrony na kolejne lata. Ubezpieczyciel przez ten okres zapewnia, że będzie spłacał raty kredytu za ubezpieczonego przez okres do 12 miesięcy, w przypadku, gdy ubezpieczony utraci swoje stałe źródło dochodów.

   Osoba pozbawiona stałego źródła dochodów, oprócz uzyskania statusu osoby bezrobotnej, musi często spełniać inne warunki, np. musi być zwolniona na skutek wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracodawcy i uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

   Omawiany rodzaj ochrony jest przeznaczony dla osób zamieszkałych, zatrudnionych lub prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Polski (albo Unii Europejskiej, w zależności od ubezpieczyciela), które ukończyły 18 lat i nie przekroczą 65 lat w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa może trwać przez cały okres aktywności zawodowej.

   Ubezpieczenie od bezrobocia może być elementem o charakterze obowiązkowym umowy o kredyt (w omawianym przypadku - hipoteczny). Kredytobiorca musi podpisać umowę o ubezpieczenie na okres jednego roku, po upływie tego czasu jest ona automatycznie odnawiana, o ile ubezpieczony nie zgłosi swojej rezygnacji z tego ubezpieczenia.

   Gdy kredytobiorca stanie się bezrobotnym, to ubezpieczyciel wypłaca mu świadczenie miesięczne, którego wysokość uzależniona jest od osiąganych przez niego wcześniej dochodów. Wypłacana kwota nie może być niższa niż rata kredytu. Suma ubezpieczenia wynosi 12-krotność świadczenia miesięcznego. Ta suma często powiększa kwotę zaciąganego kredytu. Niekiedy jednak klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów w pierwszym roku obowiązywania umowy, a w kolejnych latach klient płaci składkę ubezpieczeniową, która jest doliczana do raty kredytu.

   W przypadku gdy ubezpieczony podejmie pracę lub rozpocznie działalność gospodarczą i wskutek niepowodzenia ponownie utraci źródło dochodów, będzie mógł skorzystać z kolejnych 12 świadczeń miesięcznych, pod pewnymi warunkami. Składki na ubezpieczenie muszą być regulowane nieprzerwanie. Raty kredytu muszą być spłacane regularnie przez okres co najmniej 6 miesięcy. Przez taki sam czas ubezpieczony musiał być nieprzerwanie zatrudniony lub prowadzić działalność gospodarczą.

   Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują, za pośrednictwem banków lub pośredników finansowych, bardziej uniwersalny produkt. W tym przypadku ubezpieczenie od bezrobocia dotyczy większości oferowanych na rynku kredytów. Skierowane jest do osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny, budowlano-hipoteczny, samochodowy, konsumpcyjny, bądź jako limit kredytowy na rachunku osobistym lub na karcie kredytowej. Ubezpieczeniem może także zostać objęta spłata kredytu zaciągniętego przez kredytobiorcę w innym banku.

   W przypadku rat kredytowych, np. na zakup domu czy samochodu, ubezpieczyciel spłaca je w pełnej wysokości. Inaczej jest w przypadku np. karty kredytowej, gdzie spłacana jest jedynie należność minimalna wymagana przez bank.

   Towarzystwo ubezpieczeniowe może obejmować ochroną ubezpieczonych pracujących dorywczo, jeżeli okres takiego zatrudnienia nie trwa dłużej niż 6 miesięcy. Podczas tego zatrudnienia ubezpieczony spłaca kredyt, a po zakończeniu pracy ubezpieczyciel ponownie przejmuje spłatę rat kredytu.

   Umowa ubezpieczenia może nie dać oczekiwanego efektu (ubezpieczyciel nie będzie spłacał kredytu) w przypadku, gdy ubezpieczony:  • straci pracę w wyniku zwolnień grupowych lub realizacji planu restrukturyzacji,


  • wyjedzie poza obszar Unii Europejskiej na dłużej niż 90 dni,


  • będzie wykonywał pracę zarobkową, posiadając status bezrobotnego,


  • zostanie zwolniony z pracy za porozumieniem stron lub z jego winy,


  • uzyskał prawo do emerytury, renty bądź zasiłku przedemerytalnego,


  • brał udział w strajku lub zamieszkach,


  • utraci pracę w wyniku katastrofy, wojny itp.

   To, jakie warunki trzeba spełniać, by uzyskać świadczenia oferowane w ramach ubezpieczenia od bezrobocia, zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego oraz od rodzaju kredytu zaciąganego przez ubezpieczonego.

   Przykładem może być ubezpieczenie karty kredytowej. Tutaj oferuje się ubezpieczenie w formie pakietu, które zapewnia ochronę w przypadku utraty pracy, utraty zdolności do pracy z przyczyn zdrowotnych, a także w przypadku śmierci posiadacza karty.

   Ochrona, jaką można uzyskać, korzystając z takiego ubezpieczenia, to niezachwiana wiarygodność klienta i jego status. Zakupiony dom, lokal czy samochód nie zostanie przejęty na poczet zadłużenia lub sprzedany. Nie trzeba naruszać zgromadzonych oszczędności. A na znalezienie pracy ubezpieczony bezrobotny ma czas do 12 miesięcy.

   Być może już w niedługim czasie każdy będzie mógł wykupić polisę od bezrobocia. Pracę nad takim projektem rozpoczęło jedno z towarzystw ubezpieczeniowych obecnych na krajowym rynku. Ogólna idea tego ubezpieczenia polega na tym, że ubezpieczony wnosiłby składki w kwocie np. 30 zł, a w razie utraty pracy otrzymywałby świadczenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2005 r. - 849 zł). Jeżeli ktoś opłacałby wyższą składkę, to wysokość wypłacanego świadczenia byłaby proporcjonalnie wyższa. Okres, w którym ubezpieczony pozostawałby na bezrobotnym bez prawa do zasiłku, miałby być zaliczany do stażu wymaganego do ustalenia prawa do emerytury.Źródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy
Dodał: pp

Data dodania: 10-05-2005

© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.