informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 1 gość
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Bankowość
Biznes
Budownictwo
Ekonomia, finanse
IBB Estimator
IBB Estimator
Informatyka, internet
Komunikaty
Nieruchomości
Praca
Prawo
Prognozy
Rozmaitości
Targi
UE
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
Fraza:  

Proeksportowe dotacje dla firm: Blisko 90 mln zł na zagraniczne wyjazdy
   Ministerstwo Gospodarki i Pracy dysponuje w 2005 r. ponad 90 mln zł na wparcie dla eksportujących przedsiębiorstw.
   Najwięcej pieniędzy (87 mln zł) przeznaczono na pokrycie kosztów udziału w zagranicznych wystawach, targach i misjach gospodarczych. Ponadto wsparciem finansowym mogą zostać objęte przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport, branżowe projekty promocyjne, certyfikacja zgodności wyrobu z normami międzynarodowymi oraz edukacja w ramach Akademii Handlu Zagranicznego (AHZ).
   O zwrot maksymalnie połowy kosztów poniesionych na uczestnictwo w zagranicznych targach i wystawach mogą ubiegać się firmy mikro, małe, średnie oraz duże. W 2005 r. wsparciem zostanie objęty udział w 362 imprezach, tj. 6 wystawach narodowych, 158 imprezach z listy B (targi o priorytetowym znaczeniu dla polskiej gospodarki w 2005 r.), 198 imprezach z listy C (imprezy targowe, do których aplikowanie może być ograniczone w przypadku wyczerpania się środków finansowych). Szczegółowy wykaz imprez można znaleźć na stornie www.eksporter.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl.
   Aby uzyskać dofinansowanie udziału w targach, należy przygotować wniosek i złożyć go najpóźniej na 14 tygodni przed planowanym udziałem w wydarzeniu. Wnioski o dofinansowanie należy przygotowywać w edytorze teksu w wersji zgodnej z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie  realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006” (Dz. U. 2004 Nr 233, poz. 2341). Wypełniony wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w formie dokumentu elektronicznego (dyskietka, CD-ROM) i w zaklejonej kopercie dostarczyć do Kancelarii Ogólnej MGiP lub przysłać pocztą na adres ministerstwa. Po zaakceptowaniu wniosku najpóźniej 2 tygodnie przed imprezą podpisana zostanie umowa pomiędzy przedsiębiorstwem a Ministerstwem Gospodarki i Pracy.
   Jednorazowo przedsiębiorstwo może liczyć na maksymalnie 20 tys. zł wsparcia, natomiast rocznie firma może uzyskać dofinansowania do 100 tys. zł - z uwagi na możliwość udział w 5 imprezach w ciągu roku. Bardzo istotne jest, aby przy opracowywaniu kalkulacji kosztów pamiętać, iż udział w targach przewidziany jest tylko dla dwóch reprezentantów firmy.
   Podobnie jak w przypadku dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych: przedsiębiorców obowiązuje zasada de minimis, tzn., że nie mogą uzyskać w ciągu 3 lat wsparcia powyżej 100 tys. euro.
   Dofinansowaniu podlega także organizacja misji gospodarczych, polegających na wyjeździe przynajmniej 5 przedsiębiorców, którzy planują prowadzić rozmowy handlowe i zwiedzać zagraniczne targi i wystawy. Organizatorem takiej misji może być zarówno przedsiębiorca, jak i zrzeszenie przedsiębiorców, a także jednostka samorządu terytorialnego.
   Wsparcie finansowe nie może przekroczyć połowy poniesionych kosztów udokumentowanych fakturami i rachunkami, przy założeniu, że nie będzie wyższe niż 7,5 tys. zł na osobę biorącą udział w misji.
   Przed przystąpieniem do opracowania wniosku o wsparcie organizacji misji należy 4 miesiące przed planowanym wydarzeniem przedłożyć Ministerstwu Gospodarki i Pracy projekt takiego przedsięwzięcia. Po zaakceptowaniu pomysłu, na 12 tygodni przed rozpoczęciem misji, należy złożyć wniosek wraz z pozytywną opinią przedsięwzięcia wydaną przez wydział ekonomiczno-handlowy ambasady Rzeczypospolitej Polskiej.
   O środki na realizację branżowych projektów ukierunkowanych na promocję produktów i usług, a także nawiązania nowych kontaktów handlowych, mogą ubiegać się grupy składające się przynajmniej z 5 przedsiębiorców prowadzących tą samą działalność lub skierowaną do tej samej grupy odbiorców. Należy również wspomnieć, iż z omawianego wsparcia nie mogą korzystać przedsiębiorstwa z branży transportowej - związane z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzeniem do obrotu produktów rolnych, także związanych z rybołówstwem i rybactwem, w przypadku których wsparcie wpływałoby na liczbę eksportowanych produktów, a także na użycie w pierwszej kolejności towarów produkcji krajowej. W ramach omawianego działania można się ubiegać o pokrycie maks. 50 proc. kosztów kwalifikowanych (do 7,5 tys. zł na jedno przedsiębiorstwo). Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć: wynajem sali, zabudowę i scenografię, obsługę techniczną, transport, przygotowanie i druk materiałów informacyjnych, przejazd i zakwaterowanie dla jednego reprezentanta.
   Wniosek do resortu MGiP należy złożyć najpóźniej 45 dni przed przystąpieniem do jego realizacji.


Źródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy
Dodał: pp

Data dodania: 09-05-2005

© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.