informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 1 gość
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Bankowość
Biznes
Budownictwo
Ekonomia, finanse
IBB Estimator
IBB Estimator
Informatyka, internet
Komunikaty
Nieruchomości
Praca
Prawo
Prognozy
Rozmaitości
Targi
UE
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
Fraza:  

Wydatki na remont są kosztem w okresie ich poniesienia

   Przedsiębiorcy w wyniku pozyskania aktywów trwałych niekiedy muszą ponosić dodatkowe koszty związane z ich eksploatacją. Odróżnienie remontu od modernizacji czy innych form ulepszenia nie jest sprawą prostą, aczkolwiek istotną dla sposobu ujęcia ich w księgach - podaje "Rzeczpospolita".


   "Zgodnie z ustawą o rachunkowości (dalej uor) rzeczowe aktywa trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo w wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (art. 28. ust. 1 pkt 1). W zależności od tego, czy te składniki majątku zostały nabyte, czy wytworzone we własnym zakresie, będą wyceniane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia." - pisze "Rzeczpospolita".
   "Zgodnie z art. 31 ust. 1 uor koszty ulepszenia (przebudowa, rozbudowa, modernizacja, rekonstrukcja) powiększają wartość początkową środka trwałego. Warunkiem jest, aby powodowały, że wartość użytkowa tego środka (mierzona okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami) po zakończeniu ulepszenia przewyższa jego wartość z dania przyjęcia do używania. Zatem wydatki polegające na ulepszeniu aktywów zwiększą ich wartość początkową i wartość będącą podstawą naliczania amortyzacji." - czytamy w "Rzeczpospolitej".
   Wydatki poniesione na remonty powinny być jednorazowo wliczone w koszty w okresie ich poniesienia. Wydatek na ulepszenie nie tylko zwiększa wartość aktywów, ale powoduje także wzrost kosztów amortyzacji, zarówno w okresie bieżącym, jak i w okresach późniejszych.
   "Zgodnie z art. 32 ust. 3 uor poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych powinna być okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby weryfikację taką przeprowadzić w momencie modernizacji danego obiektu, choć amortyzacja - według nowych niższych stawek - może być naliczana dopiero od następnego okresu sprawozdawczego." - informuje "Rzeczpospolita".
   Reasumując, wymiana okien, pokrycie dachu czy malowanie wnętrz można uznać jako wydatki związane z remontem bądź ulepszeniem budynku. Ich kwalifikacja decyduje o sposobie rozliczenia. Jeśli uznamy, że wykonane prace są remontem, będą one jednorazowym kosztem uzyskania przychodu. Gdy zaś poniesione nakłady powodują ulepszenie budynku, to będą powiększały jego wartość początkową.
   Więcej na temat w "Rzeczpospolitej", w artykule Luizy Berg pt. "Jeśli remont, to koszt jednorazowy, jeśli ulepszenie - rozłożony w czasie".

Źródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP
Dodał: pp

Data dodania: 19-04-2007

© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.