informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 98 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Bankowość
Biznes
Budownictwo
Ekonomia, finanse
IBB Estimator
IBB Estimator
Informatyka, internet
Komunikaty
Nieruchomości
Praca
Prawo
Prognozy
Rozmaitości
Targi
UE
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
Fraza:  

Jakie warunki umowy leasingu są korzystne dla Twojej jednostki?

   Leasing jest szczególną formą finansowania inwestycji umożliwiających inwestorowi korzystanie z dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu. Ta forma finansowania majątku trwałego bez zaangażowania kapitałów własnych może być korzystna również dla Twojej jednostki. Rachunek ekonomiczny dotyczący wyboru optymalnej formy finansowania majątku w Twojej jednostce jest ograniczony do porównywania kosztów zadłużenia między alternatywnymi formami finansowania, takimi jak: leasing, kredyty bankowe czy emisja obligacji. 


   Zwróć uwagę, że:

- przedmiotem umowy leasingu może być jedynie rzecz (prawo podatkowe i bilansowe wskazuje, że może to być również wartość niematerialna i prawna), - rzecz oddawana w leasing musi być nabyta przez finansującego,
- okres zawarcia umowy jest oznaczony,
- wynagrodzenie pieniężne jest płacone w ratach, nie jest natomiast świadczeniem okresowym jak w przypadku najmu lub dzierżawy,
- wynagrodzenie z tytułu używania rzeczy (również pobierania pożytków) jest równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego (w prawie podatkowym i bilansowym podstawowym kryterium jest okres ekonomicznej użyteczności),
- umowa leasingu jest ściśle powiązana z umową nabycia rzeczy będącej przedmiotem umowy leasingu,
- umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

   W Twojej jednostce uprawniony do zawierania umów leasingu jest organ wykonawczy jednostki w ramach kwot wydatków przewidzianych w rocznym planie finansowym. Ze względu na fakt, że podstawą gospodarki finansowej jednostek samorządowych jest roczny plan finansowy, a wymagalność zobowiązań leasingowych jest rozłożona w dłuższym okresie, konieczne jest upoważnienie organu stanowiącego (rady gminy, powiatu, województwa) określające maksymalną wysokość zobowiązań finansowych, samodzielnie zaciąganych przez wójta, starostę czy wojewodę.
   Uprawnienia do zaciągania zobowiązań organ wykonawczy może przenieść na kierowników jednostek organizacyjnych, ale tylko w granicach upoważnienia otrzymanego od rady gminy (powiatu, województwa). Kierownicy jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta, starostę lub wojewodę. Może to być pełnomocnictwo jednorazowe lub wieloletnie.

10 elementów składających się na treść umowy leasingu

   Najważniejszym dokumentem przy leasingu jest umowa leasingowa. Elementy tej umowy to:
- dane informacyjne o stronach,
- określenie przedmiotu umowy, jego wartości i warunków dostawy rzeczy,
- czas trwania umowy,
- zasady użytkowania przedmiotu leasingu przez korzystającego (Twoją jednostkę),
- określenie wysokości i terminarz opłat leasingowych, warunki gwarancji i serwisu,
- zasady ubezpieczenia i ponoszenia ryzyka,
- warunki dostępu finansującego do przedmiotu leasingu,
- warunki zakończenia umowy, w tym ewentualnego nabycia rzeczy przez korzystającego (Twoją jednostkę).Źródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy
Dodał: pp

Data dodania: 13-11-2006

© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.