informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 87 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Bankowość
Biznes
Budownictwo
Ekonomia, finanse
IBB Estimator
IBB Estimator
Informatyka, internet
Komunikaty
Nieruchomości
Praca
Prawo
Prognozy
Rozmaitości
Targi
UE
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
Fraza:  

Rynek mieszkań: Idzie ku lepszemu
   W pierwszym numerze kwartalnego wydania Monitoringu Rynku Budowlanego 2006 ASM przygotowało podsumowanie dotyczące efektów budownictwa w 2005 roku.
   Według ostatecznych danych GUS, liczba mieszkań oddanych do użytkowania w 2005 roku wyniosła 114 060, stanowiąc tym samym 5,5% więcej niż rok wcześniej.
   W stosunku do roku 2004, nastąpił wzrost lokali mieszkalnych budowanych głównie przez deweloperów, czyli z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem (wzrost o 38,4%) oraz mieszkań zaliczanych do kategorii „pozostałe” (czyli łącznie zakładowych, komunalnych i społecznych czynszowych) (wzrost o 1,9%).
   Sprawdziły się wcześniej zaobserwowane tendencje dotyczące spadku znaczenia budownictwa indywidualnego. Efekt 2005 roku pokazuje bowiem, że inwestorzy indywidualni wybudowali 2,6% mniej mieszkań niż w roku poprzednim. Znacząco wpłynęło to na strukturę mieszkań oddanych do użytku, w której budownictwo indywidualne „straciło” blisko 5 pkt. proc. na rzecz budownictwa na sprzedaż lub wynajem, realizującego w chwili obecnej blisko co trzeci oddawany do użytku lokal mieszkalny (wzrost o 9 pkt. proc.).
   Systematycznie wzrasta liczba mieszkań przeznaczonych na sprzedaż i wynajem. Pierwsze lokale mieszkalne tej formy własności pojawiły się w 1993 roku. W styczniu tego roku, w skali kraju, przekazano do użytku zaledwie 3 mieszkania na sprzedaż lub wynajem, natomiast w całym roku - 485. Cztery lata później (w 1997 r.) na rynku pojawiło się ok. 5 tys. mieszkań tej formy własności, a w 2000 r. już cztery razy więcej. Rok ubiegły dał efekt w postaci ponad 33,5 tys., co oznacza, że w roku 2005 oddano do użytku 38,4% więcej tego typu mieszkań niż w roku poprzednim. Dzieje się tak, przede wszystkim, dzięki pozycji jaką zajęli na rynku deweloperzy, którzy przejęli miejsce spółdzielni mieszkaniowych, zajmujących w minionych dekadach jedno z czołowych miejsc. Na początku lat 90-tych, spółdzielnie mieszkaniowe budowały ponad 60% wszystkich lokali mieszkalnych przekazanych do użytkowania. W 1991 r. było ich ponad 83,5 tys. a 10 lat później ponad trzykrotnie mniej. Spadek znaczenia budownictwa spółdzielczego dobitnie ilustruje skala mieszkań przekazanych do użytkowania w 2005 r., nie przekraczająca 8 tys.!
   Wzrost o 5,5% ilości oddanych mieszkań potwierdza wcześniejsze pozytywne oceny i prognozy formułowane w odniesieniu do budownictwa, w tym również mieszkaniowego.
   Z kolei wzrost gospodarczy na poziomie 3,2%, a produkcji budowlano-montażowej 7,4% świadczy o początku pozytywnej koniunktury zarówno w całej gospodarce jak i sektorze budowlanym. Zresztą te dwa obszary są ze sobą ściśle powiązane, choć efekt poprawy na arenie gospodarczej kraju nie od razu znajduje przełożenie na sektor budowlany. Budownictwo później niż inne sektory gospodarki reaguje na poprawę ale pozytywne jest to, że zapoczątkowane w branży wzrostowe tendencje zaczynają sięutrwalać. 
   W strukturze mieszkań oddanych do użytku największy odsetek stanowi budownictwo realizowane przez inwestorów indywidualnych (ponad 55%). Jednak stopniowo zauważamy spadek jego udziału w ogólnej strukturze mieszkalnictwa. W całym roku ubiegłym zanotowano około 5% spadek budownictwa indywidualnego w strukturze nowych mieszkań. Kwartalnie był to spadek rzędu ok. 4%.
   Skorzystały na tym inne formy budownictwa, zwiększając tym samym swoje udziały. Natomiast aż o 7% procent więcej niż w 2004 roku przybyło mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, dzięki czemu odgrywają one już znaczną rolę w strukturze (prawie 30%). Jest to wyraz panujących na rynku mieszkaniowym tendencji podporządkowanych względnie szybkiemu zaspokojeniu popytu, który wykorzystują deweloperzy. Jednocześnie stopniowo coraz mniej mieszkań oddają do użytkowania spółdzielnie mieszkaniowe i łącznie: TBS-y, zakłady pracy i zarządcy komunalni.
   Pozwolenia na budowę mieszkań są jednym z cennych indykatorów dotyczących kondycji budownictwa mieszkaniowego w dłuższym okresie, co najmniej kilkuletnim. W całym 2005 r. wydano 123 863 pozwolenia na budowę mieszkań, co oznacza blisko 8% wzrost w stosunku do roku 2004. Najbardziej aktywni w tym względzie są deweloperzy, którzy w 2005 r. uzyskali blisko jedną trzecią więcej pozwoleń niż przed rokiem! Więcej w stosunku do roku poprzedniego (o 13%) wydano zezwoleń na mieszkania komunalne. Pozostałe formy mieszkalnictwa odnotowały stabilizację lub spadek.
   Widać więc, że w ciągu najbliższych kilku lat nowe mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem prawdopodobnie znacznie zwiększą swój rynkowy udział.
   Zresztą już w samej strukturze pozwoleń z 2005 roku widać wyraźną poprawę pozycji budownictwa „deweloperskiego” w stosunku do roku poprzedniego (wzrost z ok. 29% do ponad 35%). Ta zwyżka oczywiście spowodowała zmniejszenie udziałów pozostałych kategorii.


Źródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP
Dodał: pp

Data dodania: 13-04-2006

© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.