informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 1 gość
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Bankowość
Biznes
Budownictwo
Ekonomia, finanse
IBB Estimator
IBB Estimator
Informatyka, internet
Komunikaty
Nieruchomości
Praca
Prawo
Prognozy
Rozmaitości
Targi
UE
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
Fraza:  

Czym kończy się niepłacenie podatków w terminie?

   Opóźnienia w zapłacie podatków nie są mile widziane z punktu widzenia fiskusa. Do terminowego wywiązywania się z obowiązku zapłaty zobowiązań podatkowych mają więc podatników dyscyplinować odsetki, sankcje karne skarbowe, ryzyko wszczęcia egzekucji. Można jednak tego uniknąć, gdy otrzyma się szansę na zapłatę podatku w odroczonym terminie lub w ratach.


   Zwlekając z uiszczeniem podatku, przede wszystkim trzeba się liczyć z obowiązkiem zapłaty odsetek za zwłokę. Należą się one fiskusowi od dnia następnego po dniu, w którym podatek należało uiścić do dnia zapłaty zadłużenia. Trzeba przy tym pamiętać o dwóch kwestiach. Po pierwsze, jeżeli termin zapłaty podatku wypada w sobotę lub w dzień wolny od pracy, to przesuwa się on na pierwszy dzień "roboczy". W konsekwencji od dnia następnego po tym dniu "roboczym" nalicza się odsetki za zwłokę. Po drugie natomiast, ostatnim dniem, za który trzeba zapłacić odsetki to dzień, w którym regulowana jest zaległość.


   Odsetki nie zawsze towarzyszą zapłacie podatku po terminie. Nie trzeba płacić odsetek, których wysokość nie przekracza trzykrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez pocztę za nadanie listu poleconego. Obecnie jest to kwota 6,60 zł.


   Na zwolnienie z obowiązku zapłaty odsetek - chociaż nie w pełnym wymiarze - mogą także liczyć ci, u których zaległość jest następstwem błędu rachunkowego lub oczywistej pomyłki popełnionej w deklaracji. Fiskus nie może w takim przypadku domagać się odsetek za okres od dnia następnego po upływie dwóch lat od złożenia deklaracji, jeśli w tym czasie urzędnik skarbowy tych błędów nie wykryje.


   Fakt, że fiskus nie upomina się o odsetki nieprzekraczjące 6,60 zł, może "zachęcać" niektórych podatników do wpłacania podatków jeden, dwa dni po terminie. Taka praktyka może jednak źle się skończyć. Fiskus może "posądzić" podatnika, który notorycznie spóźnia się z zapłatą podatków o uporczywe niepłacenie podatku w terminie. Podstawę do sankcjonowania takiego zachowania daje art. 57 § 1 K.k.s. Grozi za to grzywna - obecnie to prawie 18 tys. zł. Trzeba jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy niepłacenie podatku w terminie jest uporczywe? Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 27 marca 2003 r., sygn. akt I KZP 2/03 stwierdził, że jest to wielokrotne, powtarzające się nieuiszczanie podatku w terminie albo długotrwałe, chociażby jednorazowe opóźnienie w jego regulowaniu.


   Odpowiedzialności karnej skarbowej za takie zachowania można jednak uniknąć. Sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli przed wszczęciem postępowania w sprawie o uporczywe niepłacenie podatku w terminie uregulowano w całości należny podatek na rzecz właściwego urzędu skarbowego.


   Dobrze, jeśli podatnik, chociaż po terminie, ale zapłaci zaległy podatek wraz z odsetkami. Gorzej, jeśli nie spieszy się z jego uregulowaniem. Urząd skarbowy nie będzie bowiem w nieskończoność czekał na zapłatę podatku. Prędzej czy później przystąpi do jego przymusowego ściągnięcia. Urząd skarbowy ma wiele możliwości, aby ten cel osiągnąć. Zablokowanie rachunków bankowych, zajęcie pensji, zajęcie ruchomości, to tylko niektóre, najbardziej popularne działania egzekucyjne.


   Czynności podejmowane przez pracowników działu egzekucyjnego urzędu skarbowego kosztują. Koszty te niesumienny podatnik będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni.


   To, czy podatnik zostanie ukarany za uporczywe spóźnianie się z zapłatą podatków bądź będzie musiał pogodzić się z zajmowaniem majątku przez komornika skarbowego, zależy w znacznej mierze od niego samego. Jeśli nie jest w stanie sprostać obciążeniom fiskalnym, może bowiem zwrócić się do urzędu skarbowego o pomoc - o umożliwienie zapłaty podatku w późniejszym terminie lub w ratach. Podatnik, który nie ma pieniędzy na zapłatę podatku na czas, ale wie, że będzie nimi dysponował później, powinien ubiegać się o odroczenie terminu płatności podatku. Dla tego, kto nie jest w stanie uregulować zobowiązania od razu w całości, rozwiązaniem może okazać się zawarcie z fiskusem układu ratalnego.


   Co to daje? Czas na zdobycie pieniędzy i uregulowanie podatku. Pozytywna decyzja w sprawie odroczenia lub układu ratalnego oznacza dla podatnika nowe terminy, w których musi wywiązać się z obowiązku zapłaty podatku.


   W przypadku odroczenia przestaje obowiązywać dotychczasowy termin płatności podatku, a w jego miejsce wiążący staje się termin wynikający z decyzji. Nieuiszczenie podatku w odroczonym terminie powoduje jednak wygaśnięcie decyzji z mocy prawa. Terminem płatności staje się wówczas - niejako "z powrotem" - termin, który obowiązywał pierwotnie. W konsekwencji odsetki są naliczane od dnia następnego po upływie terminu płatności, a nie po upływie terminu odroczonego.


   Podobnie jest z terminami w przypadku rozłożenia zapłaty podatku na raty. Podatnik przestaje być związany terminem płatności podatku. Musi natomiast przestrzegać ustalonych w decyzji terminów poszczególnych rat. Niezapłacenie raty w wyznaczonym terminie powoduje, że w tym zakresie decyzja w sprawie układu ratalnego wygasa. Dotyczy to jednak tylko raty niezapłaconej w terminie. W stosunku do pozostałych rat nadal obowiązują terminy ustalone w decyzji.


Podstawa prawna:
  • art. 49, 53, art. 54 § 1 pkt 5 i 7a, art. 67a, 259 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.),
     


  • art. 57 ustawy z dnia 10.09.1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. nr 83, poz. 930 ze zm.).


Źródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy
Dodał: pp

Data dodania: 15-03-2006

© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.