informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 76 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Bankowość
Biznes
Budownictwo
Ekonomia, finanse
IBB Estimator
IBB Estimator
Informatyka, internet
Komunikaty
Nieruchomości
Praca
Prawo
Prognozy
Rozmaitości
Targi
UE
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
Fraza:  

Jak polubownie rozwiązać spór z bankiem?

   Nikt nie jest nieomylny - zasada ta dotyczy również działalności banków. Nierzadko bowiem zdarza się, że z konta zostaną nam pobrane opłaty, o których bank wcześniej nie informował ani nie zastrzegał w regulaminie. Innym razem kredyt zostanie powiększony o składkę na ubezpieczenie, z którego nie zamierzaliśmy wcale korzystać. Najwięcej błędów zdarza się jednak przy liczeniu karnych odsetek. Wszystkie należy niezwłocznie reklamować w swoim oddziale. Jeżeli to nie pomoże, a jesteśmy przekonani co do swoich racji, spór z bankiem można poddać pod rozstrzygnięcie Arbitrowi bankowemu. Będzie znacznie taniej i szybciej niż w zwykłym sądzie.


   Z wnioskiem do Arbitra bankowego działającego przy Związku Banków Polskich może wystąpić tylko konsument - klient indywidualny banku, będącego członkiem Związku Banków Polskich lub takiego banku, który poddał się rozstrzygnięciom Arbitra bankowego i wykonaniu jego orzeczeń. Listę członków Związku Banków Polskich znajdziemy na stronie www.zbp.pl. Tam również znajdziemy szczegółowe informacje o działalności Arbitra bankowego, w tym regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego.


   Przedmiotem postępowania przed Arbitrem bankowym mogą być wyłącznie spory pomiędzy konsumentami a bankami powstałe po dniu 1 lipca 2001 r., których wartość nie jest wyższa niż kwota 8.000 zł (do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się jednak odsetek i innych kosztów, żądanych obok roszczenia głównego). Arbiter bankowy rozpatruje roszczenia pieniężne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta.


   Wszczęcie postępowania przed Arbitrem bankowym następuje na pisemny wniosek konsumenta. Inicjatorem postępowania nie może być zatem bank.


Wniosek o wszczęcie postępowania przed Arbitrem bankowym powinien zawierać:  • dokładne oznaczenie konsumenta poprzez wskazanie jego imienia i nazwiska oraz adresu miejsca zamieszkania, ewentualnie adresu do korespondencji (wskazane jest również podawanie numeru telefonu, faxu lub adresu poczty elektronicznej),
     
  • oznaczenie banku poprzez wskazanie jego nazwy, oddziału i adresu jego siedziby,

  • dokładne określenie żądania, jego zwięzłe uzasadnienie i ewentualne wskazanie środków dowodowych w postaci dokumentów, które winny być załączone do wniosku,

  • podanie wartości przedmiotu sporu.

   Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego w banku lub oświadczenie konsumenta, że w terminie 30 dni nie uzyskał z banku odpowiedzi na swoją skargę. W przeciwnym razie wniosek zostanie zwrócony.

Ważny adres:

Bankowy Arbitraż Konsumencki
ul. Smolna 10a, 00-375 Warszawa


Wniosek podlega opłacie w wysokości 50 zł. Bez niej Arbiter bankowy nie podejmie żadnych czynności (może poza wezwaniem do opłacenia wniosku), warto zatem załączyć również potwierdzenie przelewu/wpłaty ww. kwoty na rachunek Arbitra bankowego:


PKO BP S.A. XV/O Centrum Warszawa


55 1020 1156 0000 7702 0008 8120


   W przypadku gdy wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 50 zł, opłata wynosi 20 zł. Wniosek nieopłacony przez konsumenta podlega odrzuceniu.


  Po uiszczeniu przez konsumenta wymaganej opłaty Arbiter bankowy podejmuje decyzję o skierowaniu sprawy do rozpoznania albo o zwrocie wniosku. Niestety, w ponad połowie przypadków (490 na 813 wniosków - dane z 2004 r.) postępowania kończą się zwrotem lub odrzuceniem wniosku. Wraz ze zwrotem wniosku Arbiter bankowy zarządza zwrot połowy uiszczonej przez konsumenta opłaty. Aby nie powielać błędów innych osób, warto dokładnie poznać przyczyny, z powodu których Arbiter bankowy może zwrócić wniosek.


Jeżeli nasz wniosek nie kwalifikuje się do zwrotu ani odrzucenia, zostaje skierowany do rozpoznania. Bank otrzymuje odpis wniosku i jest wzywany do udzielenia odpowiedzi. Nawet jeżeli taka odpowiedź nie pada, nie stanowi to przeszkody do rozpoznania sprawy. W odpowiedzi na wniosek bank oświadcza, czy żądanie wniosku uznaje w całości lub w części, czy też wnosi o jego oddalenie. Przy okazji bank winien zamieścić szczegółowe uzasadnienie (dla porównania konsument we wniosku powinien to zrobić w sposób zwięzły) wraz z przywołaniem przepisów prawa, umów i regulaminów mających zastosowanie w tej sprawie (czego na szczęście nie musi czynić wnioskodawca). Nadto do odpowiedzi załączone muszą być dowody w postaci dokumentów.Źródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP
Dodał: pp

Data dodania: 10-03-2006

© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.